Psalmen

Bijbel en bezinning: Psalm 116,1-10

Veel minder luid en zeker niet luidruchtig getuigen deze bijbelse woorden van een andere realiteit, die evenwel ook vandaag minstens even werkelijk is. Een mens is inderdaad niet altijd even sterk. Verder lezen →


God is mijn herder. De metaforische kracht van Psalm 23 vroeger en nu

De literaire kracht van dit bijbelse gedicht berust op de metafoor van de herder en zijn kudde om JHWH’s relatie tot mensen te beschrijven: boven alles een Godsvertrouwen. Verder lezen →


‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Psalm 22 in rabbijnse en patristische exegese

Deze wanhopige vraag wordt, zeker in de aanloop van Pasen, makkelijk herkend als een uitroep van Jezus aan het kruis, maar wie enigzins bijbelvast is, weet dat deze uitroep al in het Oude Testament terug te vinden is. Verder lezen →


Melchisedek

Binnen de context van Genesis 14 ontmoeten we een zekere Melchisedek. Deze man wordt geïdentificeerd als de koning van Salem en als priester van de allerhoogste God. Op Psalm 110 en de Hebreeënbrief na, verschijnt zijn naam echter nergens meer in de Bijbel. Daarom is het interessant om een blik te werpen op 11QMelchisedek. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Psalm 65,2-4

‘Een zangstuk op naam van David, een lied’, zo begint Psalm 65. We weten vandaag nagenoeg zeker dat niet David zelf de dichter was van al die mooie en droevige, blije en boze psalmen die we kennen. En toch blijft het lied dat de redacteur van het Psalmenboek hier neerschrijft evenzeer prachtig en diep. Verder lezen →


Een vreemde eend in de bijt: Psalm 151

Door Hans Debel in VBS-Informatie December 2008 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


‘Doorgrond mij, o Heer, en ken mijn hart’. Psalm 139

Door Valérie Kabergs in VBS-Informatie Maart 2008 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Het hart van het Psalmboek

Door Hendrik Hoet in VBS-Informatie September 2000 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →