verrijzenis

Maria Magdalena en de anderen. De verrezen Jezus en zijn leerlingen in het Johannesevangelie

De evangelist Johannes laat Maria Magdalena een sleutelrol spelen in het verkondigen van de verrijzenis, terwijl hij tegelijkertijd beschrijft hoe zij samen met andere leerlingen tot geloof komt. Verder lezen →


Tussen het kruis en het lege graf: buitenbijbelse verhalen over Jezus’ afdaling naar de hel en opstanding uit de doden

Zowel het Evangelie van Nicodemus als het Evangelie van Petrus vullen de stilte van de sabbat na Jezus’ kruisiging op met verhalen tussen zijn dood en verrijzenis. Verder lezen →


Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie

Hoewel de vier evangeliën allemaal werd geschreven vanuit het verrijzenisperspectief, is de kracht waarmee de verrijzenisboodschap bij Johannes weerklinkt, ongeëvenaard. De evangelist interpreteert ook de gebeurtenissen uit Jezus’ leven al nadrukkelijk vanuit die invalshoek. Verder lezen →


De verrijzenisverhalen in Lucas 24

Het laatste hoofdstuk van het Lucasevangelie bevat drie paasverhalen: het bezoek van de vrouwen aan het graf, het Emmaüsverhaal en de verschijning van Jezus aan ‘de elf’. Het eerste verhaal heeft Lucas gemeenschappelijk met Marcus en Matteüs, maar hij heeft er eigen materiaal aan toegevoegd. Verder lezen →


‘Ik weet dat mijn verlosser leeft’ (Job 19,25-26)

Binnen de actuele wetenschappelijk literatuur bestaat er over weinig kwesties zoveel eensgezindheid als over het feit dat de thematiek van de ‘opstanding uit de dood’ niet tot de kern van de oudtestamentische geloofspunten behoort. Verder lezen →


Verrijzenis modern geduid

Die voor de moderne mens onhoudbare verrijzenis is in de evangelies in een aantal mythologische verhalen ingekleed. Die heten hier mythologisch, omdat het eigene van de mythologie juist daarin ligt dat buitenkosmische krachten of wezens in het binnenwereldse ingrijpen. Verder lezen →


Ezra 9: maart 2011

Dit paasnummer van Ezra staat volledig in het teken van verrijzenis. Niet alleen kijken we naar een moderne duiding van de verrijzenis en naar de verrijzenisverhalen in Johannes en Lucas 24, we gaan ook op zoek naar verrijzenis in het Oude Testament, meer bepaald in Job en Ezechiël. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 15,1-11

De vier evangelies verschillen ook onderling van elkaar voor wat betreft de inhoud en de vorm van de verschijningsverhalen. Dat wijst erop dat de paasverhalen in de evangelies geen historische feitenverslagen zijn. Het zijn geloofsverhalen, in dienst van de verkondiging. Verder lezen →