Adelbert Denaux

Synopsis van de eerste drie evangeliën

Dit werkinstrument voor de studie van de evangeliën verscheen voor het eerst in 1986 en is nog altijd uniek in het Nederlandse taalgebied. Een uitgebreide inleiding over het synoptische probleem gaat aan de evangelieteksten vooraf. Verder lezen →


Matteüs opnieuw

Het Matteüsevangelie werd traditioneel gezien als het best gecomponeerde en het meest gezagsvolle van de vier. De wetenschappelijke bijbelstudie echter plaatste Marcus bovenaan. Daar is nu verandering in gekomen. Opnieuw erkent men de grote creatieve kracht van Matteüs. Verder lezen →


Verzwegen evangeliën? De waarde van de apocriefe evangeliën voor het onderzoek naar de historische Jezus

De laatste jaren beweren populariserende publicaties dat de “apocriefe evangeliën” ons een totaal ander beeld geven over het ontstaan van het christendom en zelfs over de persoon van Jezus. Verder lezen →


Het project van een nieuwe Nederlandse synopsis

Door Adelbert Denaux en Marc Vervenne in VBS-Informatie 11 (1980) 50-62 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de … Verder lezen →


Redding en heil in de geschriften van Lucas

Door Adelbert Denaux in VBS-Informatie 8 (1977) 55-67 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →