Antoon Schoors

‘De Bijbel opgegraven’

In 2001 publiceerde Israël Finkelstein en Neil Asher Silberman hun ophefmakend boek ‘The Bible unearthed: archaeology’s new vision of ancient Israel and the origin of its sacred texts’. De Nederlandse vertaling volgde in 2006, maar de titel van dat boek is misleidend. Verder lezen →


Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop

De oudtestamentische profeet Jeremia is zonder twijfel het archetype van de hedendaagse gelovige, heen en weer geslingerd tussen geloof en twijfel. Enerzijds toont Jeremiah zich bereid onvoorwaardelijk als Gods heraut op te treden, anderzijds worstelt hij voortdurend met zijn geloof in God. Verder lezen →