Bénédicte Lemmelijn

Bénédicte Lemmelijn is hoogleraar Oude Testament aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, waar zij het Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek leidt. Ze is eveneens lid van de redactieraad van Ezra Bijbels tijdschrift.

Ezra 32: december 2016

In dit eindejaarsnummer belichten we de kindertijd van Jezus volgens de apocriefe evangelies. We kijken ook naar het bijbelboek Spreuken op zoek naar vergeving, om een markant verschil in de Hebreeuwse en Griekse vertaling te vinden. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Matteüs 18,1-4

Precies wie klein wordt, is de grootste. Merkwaardig… of toch niet zo vreemd? Juist in het klein en eenvoudig zijn of opnieuw worden, raken we de diepte van ons leven, voelen we dat wat ons omringt groter is, en dat Wie ons draagt ultieme Liefde is. Verder lezen →


Ezra 30: juni 2016

Dit nummer van Ezra schenkt aandacht aan de zogenaamde ‘vergeldingsleer’ in het Oude Testament, vaak ten onrechte streng en negatief geïnterpreteerd. We kijken ook naar het mysterieuze personage Elihu in het boek Job. Bijbel en Bezinning handelt deze keer over Matteüs 18,1-4. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Wijsheid van Jezus Sirach 28,2-5

Vergeving is echter geen ‘makkelijk’ pleistertje, geen snel en handig woordje ‘sorry’. Vergeving impliceert iets heel moeilijks: deemoedige erkenning van wat er gebeurd is. Verder lezen →


Ezra 29: maart 2016

In dit nummer onderzoeken we de invloed van het boek Klaagliederen op de liturgie van de Donkere Metten, de lezingendiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. We bekijken opnieuw het Evangelie van Judas, 10 jaar na de publicatie van deze gnostische tekst. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Micha 6,6-8

De profeet Micha wordt voorgesteld als een man van het platteland, die ingaat tegen de mooipraterij van de hofprofeten in de stad Jeruzalem. Recht door zee als hij is, toont hij zich afkerig van hen die meeheulen met de macht. Verder lezen →


Ezra 26: juni 2015

In dit nummer schenken we aandacht aan Simson, de traditionele held die een zwakke en impulsieve man blijkt te zijn. Vervolgens bekijken we de volkstalige bijbelvertalingen uit de 17de eeuw en hoe katholieken en protestanten in die tijd met elkaars vertaling omgingen. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Psalm 116,1-10

Veel minder luid en zeker niet luidruchtig getuigen deze bijbelse woorden van een andere realiteit, die evenwel ook vandaag minstens even werkelijk is. Een mens is inderdaad niet altijd even sterk. Verder lezen →