Els Agten

Els Agten (Neerpelt, 1985) is verbonden aan de onderzoekseenheid Geschiedenis van Kerk en Theologie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Na haar masterstudies Romaanse Taal- en Letterkunde en Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven verkreeg zij op 10 juni 2014 de graad van doctor na de verdediging van haar proefschrift getiteld Meint gy dat gy ook wel verstaet, het gene gy leest? The Catholic Church and the Dutch Bible: From the Council of Trent to the Jansenist Controversy (1564-1733). In dit proefschrift focuste zij op de vraag naar de toelaatbaarheid van volkstalige bijbelvertalingen in de Lage Landen in de context van de jansenistische controverse. Promotoren van dit onderzoek waren de professoren Wim François en Mathijs Lamberigts.

Ezra 38: juni 2018

Dit nummer van Ezra schenkt aandacht aan de acht scènes in het Evangelie van Johannes over de opwekking van Lazarus en de geloofsbelijdenis van Marta en Maria. We kijken ook naar liefde in de eerste Johannesbrief. Bijbel en Bezinning handelt deze keer over 1 Koningen 19,3-8. Verder lezen →


Luther, de Bijbel en de Lage Landen

Maarten Luther was een vurige voorstander van bijbellezing in de volkstaal. De Bijbel moest ook voor gewone mensen toegankelijk zijn. Hij beschouwde de Schrift immers als de enige noodzakelijke en voldoende bron voor de theologie en het leven. Verder lezen →


Ezra 35: september 2017

Dit nummer van Ezra is een themanummer naar aanleiding van 500 jaar protestantisme. We bespreken de protestantse omgang met het Schrift in verleden en heden en de invloed van Luther op de bijbelvertalingen in onze streken. Verder lezen →


‘Katholieke’ Nederlandse bijbelvertalingen in de periode 1660-1730

Aan het einde van de zeventiende eeuw beschikten katholieke en protestantse gelovigen in de Lage Landen over hun eigen bijbelvertalingen, maar waren ze niet altijd tevreden over de kwaliteit van die vertalingen. Verder lezen →


Ezra 26: juni 2015

In dit nummer schenken we aandacht aan Simson, de traditionele held die een zwakke en impulsieve man blijkt te zijn. Vervolgens bekijken we de volkstalige bijbelvertalingen uit de 17de eeuw en hoe katholieken en protestanten in die tijd met elkaars vertaling omgingen. Verder lezen →