Erik Eynikel

Een God die geschiedenis schrijft?

Het Oude Testament van Jozua tot en met Makkabeeën wordt traditioneel aangeduid als ‘de historische boeken’. Het vertelt de geschiedenis van Israël, vanaf de intocht in het Beloofde Land tot aan de Makkabese opstand. Maar vanuit welke visie is die ‘geschiedenis’ geschreven? En hoe heeft die geloofsvisie de Bijbelse geschiedschrijving beïnvloed? Verder lezen →


Het Gilgamesj-epos: een nieuwe vertaling

Door Erik Eynikel in VBS-Informatie 24 (1993) 60-64 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


De betekenis van het Oude Testament

Door Erik Eynikel in VBS-Informatie 16 (1985) 63-67 Op 19 en 20 augustus 2014 organiseert de VBS de Didachè-studiedagen. Deze editie handelt over de Historische Boeken in het Oude Testament. … Verder lezen →