Filip Noël

Filip Noël is nortbertijn van Averbode en nieuwtestamenticus. Hij doceert exegese aan de priesteropleiding van de Vlaamse norbertijnen (AGRIPO).

Ezra 6: juni 2010

Doorstaat de hedendaagse Magdalena-hype de historisch-kritische exegese? Dat onderzoeken we in dit nummer. We maken ook de balans op van het onderzoeksproject ‘Maria Magdalena en het aanraken van Jezus’ en bekijken de relatie tussen geloof en kunst. Verder lezen →


De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen

Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Hoe gingen ze met elkaar om? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Verder lezen →


Paulus’ hartstochtelijke liefde voor zijn volk

Door zijn ontmoeting met de verrezen Christus verandert Paulus van een overtuigde, gedreven en vrome Farizeeër in een enthousiaste christen die zijn eigen volk probeert te overtuigen van de waarheid van de belijdenis dat Jezus de Messias is. Verder lezen →


Ezra 2: juni 2009

Apostel en martelaar Paulus werd ongeveer 2000 jaar geleden geboren. Dit Paulusjaar geeft aanleiding tot talrijke religieuze en culturele initiatieven. Daarom besteden we graag een volledig nummer aan de rol van deze belangrijke figuur in de vroege kerk en aan zijn joodse afkomst. Verder lezen →


De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven?

Zoals zovelen geloven we om wat we in de bijbel of andere heilige boeken aantreffen: verhalen die ons raken, uitdagen, bevragen, bemoedigen en engageren. Dit is de kracht van verhalen. Verder lezen →


De woorden die Jezus ons gegeven heeft

De woorden van Jezus werden beluisterd, geïnterpreteerd en opgeschreven. Zijn die woorden echt door Jezus gezegd, of zijn het uitspraken die de vroege kerk op zijn lippen legt? Hoe zijn ze verzameld in de geschriften die wij nu kennen? Verder lezen →