Frans Van Segbroeck

De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen

Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Hoe gingen ze met elkaar om? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Verder lezen →


De apocriefe Jezus

Apocriefe geschriften genieten de laatste jaren een hernieuwde belangstelling. Zogenaamd ‘onbekende’ of ‘verborgen gehouden’ verhalen over Jezus duiken op in nieuwe levensbeschouwingen, romans en films. Wat daarover verteld wordt, getuigt vaak van veel fantasie. De bijdragen in dit boek geven een wetenschappelijke stand van zaken. Verder lezen →


Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie

Wij leven in een tijd waarin de oude geloofsverhalen grotendeels hebben afgedaan en mensen op zoek gaan naar en experimenteren met nieuwe rituelen. Verder lezen →


Patmos – Kos – Rhodos. Paulus en Johannes achterna

Rhodos, Patmos en Kos maken deel uit van de Dodekanesos, de archipel voor de kust van Turkije. De eilanden kregen ooit het bezoek van Paulus en ze worden eveneens vermeld in Handelingen. Verder lezen →


Welkom aan de Nieuwe Bijbelvertaling in Vlaanderen

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie Maart 2005 Heren Bisschoppen, Mevrouw de Directeur van deze Lessius Hogeschool, Dames en Heren, Met fierheid en vreugde zijn wij hier samen rond de … Verder lezen →


Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden – Methoden – Hulpmiddelen

Het Nieuw Testament is een oud boek, ontstaan in een wereld die grondig verschilt van de onze. Kennis van die wereld is noodzakelijk om de bijbelse boodschap te kunnen verstaan. Verder lezen →


Cyprus, het eiland waar Saul Paulus werd

Vele toeristen kennen dit eiland van de mooie stranden. Wij hebben echter Barnabas en Paulus gevolgd. Gemakkelijk was dat niet want Salamis, hun eerste landingsplaats, ligt nu in het door Turkije bezette deel van Cyprus. Verder lezen →


E.P. Meijering, ‘Als de uitleg maar goed is. Hoe vroege christenen de bijbel gebruikten’

In dit boek laat E.P. Meijering zien hoe gezaghebbende theologen van de oude kerk de bijbel uitlegden in polemieken met andersdenkenden en verklaarden in preken voor gelijkgezinden. Verder lezen →