Hendrik Hoet

Ezra 17: maart 2013

In deze Paastijd bekijken we twee apocriefe verhalen over de ‘nederdaling ter helle’ volgens het Evangelie van Nicodemus en de verrijzenis volgens het Evangelie van Petrus. We onderzoeken eveneens de verschillende naamlijsten van de apostelen in het Nieuwe Testament. Verder lezen →


Paulus

Na Jezus is Paulus van Tarsus de tweede stichter van het christendom. Vanuit een zeer persoonlijke ervaring van de verrezen Christus zette hij zijn voorvaderlijk joods geloof in de ene God open voor niet-joden. In enkele jaren tijd heeft hij de boodschap gebracht dat de bijbelse God de God is van alle mensen zonder onderscheid van ras of taal. Verder lezen →


Het hart van het Psalmboek

Door Hendrik Hoet in VBS-Informatie September 2000 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


De reiniging van een melaatse (Marcus 1,40-45)

Door Hendrik Hoet in VBS-Informatie Maart 2000 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Matteüs opnieuw

Het Matteüsevangelie werd traditioneel gezien als het best gecomponeerde en het meest gezagsvolle van de vier. De wetenschappelijke bijbelstudie echter plaatste Marcus bovenaan. Daar is nu verandering in gekomen. Opnieuw erkent men de grote creatieve kracht van Matteüs. Verder lezen →


In memoriam Jacques Dupont osb

Op 10 september 1998, in alle vroegte, is pater Jacques Dupont OSB in zijn klooster Saint-André de Clerlande (Ottignies) op 83-jarige leeftijd gestorven, na een lang leven van toewijding aan Gods Woord. Verder lezen →


De woorden die Jezus ons gegeven heeft

De woorden van Jezus werden beluisterd, geïnterpreteerd en opgeschreven. Zijn die woorden echt door Jezus gezegd, of zijn het uitspraken die de vroege kerk op zijn lippen legt? Hoe zijn ze verzameld in de geschriften die wij nu kennen? Verder lezen →


De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu

Het Marcusevangelie staat volop in de belangstelling. Maar wat betekent het voor de mens van vandaag? Met de recentste bijbelwetenschap biedt deze bundel een beter zicht op de belangrijkste thema’s van het oudste evangelie. Verder lezen →