Jan Lambrecht

Herziening gewenst. Galaten 3,1-6 in de Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling geeft Galaten 3,1-6 vlot en helder weer in een levendige en duidelijke vertaling. Er valt echter te betwijfelen of de meeste bijbelkenners de grote vrijheid zullen appreciëren. Verder lezen →


Recht op de waarheid af. Bijdragen over Paulus, de evangeliën en de Nieuwe Bijbelvertaling

In hoeverre hebben de vertalers hun motto “brontekstgetrouw en doeltaalgericht” waargemaakt? Welke rol kan de bijbelse boodschap spelen in het leven vandaag? Verder lezen →


Ooit veraf, nu dichtbij. Efeziërs 2,1-13 en de Nieuwe Bijbelvertaling

Door Jan Lambrecht in VBS-Informatie December 2004 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Opstanding en leven na de dood in Lucas 20,34-38

Door Jan Lambrecht in VBS-Informatie Maart 2003 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament

Het geloof in Christus rechtvaardigt ons en maakt een leven van gerechtigheid mogelijk. Bij iedere christen moet dat geloof werkzaam zijn door de liefde. Verder lezen →


De sluier van de vrouw. 1 Korintiërs 11,2-16

Door Jan Lambrecht in VBS-Informatie Juni 2002 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Het vertrouwen van de lamme of het geloof van Petrus? Handelingen 3,12-16

Door Jan Lambrecht in VBS-Informatie December 2001 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Matteüs opnieuw

Het Matteüsevangelie werd traditioneel gezien als het best gecomponeerde en het meest gezagsvolle van de vier. De wetenschappelijke bijbelstudie echter plaatste Marcus bovenaan. Daar is nu verandering in gekomen. Opnieuw erkent men de grote creatieve kracht van Matteüs. Verder lezen →