Jan Van Lier

Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop

De oudtestamentische profeet Jeremia is zonder twijfel het archetype van de hedendaagse gelovige, heen en weer geslingerd tussen geloof en twijfel. Enerzijds toont Jeremiah zich bereid onvoorwaardelijk als Gods heraut op te treden, anderzijds worstelt hij voortdurend met zijn geloof in God. Verder lezen →


Matteüs opnieuw

Het Matteüsevangelie werd traditioneel gezien als het best gecomponeerde en het meest gezagsvolle van de vier. De wetenschappelijke bijbelstudie echter plaatste Marcus bovenaan. Daar is nu verandering in gekomen. Opnieuw erkent men de grote creatieve kracht van Matteüs. Verder lezen →


De Lezenaarbijbel geïllustreerd door Marcus van Loopik

Door Jan van Lier in VBS-Informatie Maart 1999 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


Elia. Profeet van vuur, mens als wij

De profeet Elia ijverde hartstochelijk voor de ware God en werd een van de meest veelzijdige figuren in de bijbel. Hij kreeg een bevoorrechte plaats in de joodse en christelijke traditie en blijft tot de verbeelding spreken. In deze bundel wordt Elia in zijn vele facetten belicht door acht auteurs. Verder lezen →