Johan Lust

Johan Lust is emeritus professor Oude Testament aan de KU Leuven, ere-voorzitter van de Vlaamse Bijbelstichting en lid van de redactieraad van EZRA Bijbels tijdschrift.

gogmagog

Gog en Magog, Edom en Adam

Gog is de naam van een mysterieuze figuur uit de hoofdstukken 38 en 39 van het boek Ezechiël. Hij staat bekend als de verpersoonlijking van het kwaad dat aan het einde der tijden zal losbarsten. Denk maar aan de fameuze rede van Ronald Reagan, tijdens de Koude Oorlog. Verder lezen →


ezra15kl

Ezra 15: september 2012

Mirjam en Dina, Melchisedek en Zacharias, Gog en Magog, Theofilus, de vrouwen van David… In dit nummer zullen verschillende bekende en minder bekende of zelf geheel onbekende bijbelse figuren de revue passeren. Zij zijn in de eerste plaats literaire karakters. Verder lezen →


beenderen

Zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen? (Ez 37)

De dorre beenderen-scène is aanleiding tot een dialoog van de Heer met zijn profeet waaruit moet blijken dat Hij macht heeft over leven en dood. Hij kan geraamten nieuw leven inblazen. Verder lezen →


ezra09kl

Ezra 9: maart 2011

Dit paasnummer van Ezra staat volledig in het teken van verrijzenis. Niet alleen kijken we naar een moderne duiding van de verrijzenis en naar de verrijzenisverhalen in Johannes en Lucas 24, we gaan ook op zoek naar verrijzenis in het Oude Testament, meer bepaald in Job en Ezechiël. Verder lezen →


vbsinfo

Ezechiël: een verrassend boek

Door Johan Lust in VBS-Informatie Maart 2008 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Ezechiël in de Nieuwe Bijbelvertaling

Door Johan Lust in VBS-Informatie December 2004 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Een Septuaginta-Christus vóór Jezus Christus? Jesaja 7,10-17 als voorbeeld

Door Johan Lust in VBS-Informatie December 2004 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Een Septuaginta-Christus vóór Jezus-Christus? Messianisme in de Septuaginta

Dit artikel verscheen in VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift. … Verder lezen →