Joris Polfliet

Joris Polfliet is priester van het bisdom Gent. Hij is secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) en docent Liturgie en Sacramenten aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven en het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent.

Liturgische bijbelvertalingen: waarom en hoe?

In het Franse taalgebied verscheen in november 2013 de nieuwe Traduction liturgique de la Bible, een vertaling van de volledige Bijbel, bestemd voor het gebruik in de liturgie. Verder lezen →


Ezra 20: december 2013

In dit themanummer belichten we de Schriftlezingen van de eucharistieviering. Het nieuwe lectionarium is een van de belangrijkste veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Verder lezen →