Welkom

De Vlaamse Bijbelstichting is een katholieke vereniging met als doel de Bijbel te verspreiden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Zij wil de omgang met en de kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek bevorderen. Op deze website ontdekt u de activiteiten en hulpmiddelen die zij daartoe aanbiedt.


De Psalmen. Weerklank van het leven

Dit is het verslagboek van de Didachè-studiedagen Bijbel over de Psalmen, die plaatsvonden in augustus 2022. Het boek bevat bijdragen van Hans Ausloos, Ignace Bossuyt, Joke Brinkhof, Hans Debel, Paul Kevers, Bénédicte Lemmelijn, Benoît Standaert en Harm van Grol.Verder lezen →


EZRA Bijbels tijdschrift

Sinds 1970 publiceert de Vlaamse Bijbelstichting een driemaandelijkse tijdschrift met korte artikels over bijbelse onderwerpen, informatie over bijbelse activiteiten en boekbesprekingen. Ezra – Bijbels tijdschrift, de opvolger van het vroegere VBS-Informatie, verschijnt vier keer per jaar. Leden van de VBS ontvangen deze publicatie gratis.Verder lezen →


Didachè studiedagen

Elk jaar organiseert de Vlaamse Bijbelstichting in de maand augustus een tweedaagse bijbelcursus in het kader van Didachè, voorheen de Vliebergh-Sencieleergangen, de nascholingsprogramma’s van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. De lezingen zijn toegankelijk voor een breed publiek.Verder lezen →


Publicaties van de Vlaamse Bijbelstichting

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert in samenwerking met geselecteerde uitgeverijen hedendaagse boeken, die beantwoorden aan haar bijbels-pastorale doelstellingen. De publicaties zijn toegankelijk voor een breed publiek en behandelen de bijbelboeken van Oude en Nieuwe Testament vanuit verschillende invalshoeken.Verder lezen →


NBV21

NBV21 is de naam van de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die in 2004 verscheen. Gedurende vier jaar werd er gewerkt aan deze grondige revisie, die thans is afgerond. De NBV21 is verschenen in oktober 2021 en werd plechtig gepresenteerd op woensdag 13 oktober 2021 in de Grote Kerk in Den Haag en op zaterdag 23 oktober om 15 uur in de Begijnhofkerk in Mechelen.Voor meer info zie de website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap →


Bijbelvertalingen

De Vlaamse Bijbelstichting verzorgde, in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting in Nederland, de ontwikkeling, verspreiding en revisie van de Willibrordvertaling. Ze is ook betrokken bij de oecumenische Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 en bij de revisie daarvan, de NBV21.Verder lezen →


Bijbel in je buurt

Dit overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen wordt opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting. Aanvullingen en correcties zijn welkom.Verder lezen →

Reacties zijn afgesloten.