Lucas Fiey

Psalmfiches

Bij het christelijke bidden van de Psalmen heeft men zich eeuwenlang bediend van de Psalmopschriften (tituli) en van de psalmoraties. Deze tituli gaven de hoofdinhoud aan van de Psalm tegen het klankbord van de christelijke volheid. Verder lezen →