Marieke Dhont

Marieke Dhont is lid van de redactieraad van Ezra. Zij is als doctoraatsbursaal verbonden aan de UCL, waar zij een proefschrift voorbereidt over het gebruik van literaire figuren in de Septuaginta van Job.

Ezra 25: maart 2015

In dit nummer besteden we aandacht aan de Bijbel in Gewone Taal, de recentste bijbelvertaling in ons taalgebied. We zetten ook de Brief van Judas en de speelfilm Calvary in de kijker. ‘Bijbel en bezinning’ gaat deze keer over Handelingen 10,34-43. Verder lezen →


Het boek Job in joodse literatuur na 1945

In het boek Job worden vele vragen gesteld, maar een bevredigend antwoord op de ultieme vraag waarom mensen lijden, wordt niet geboden. Auteurs grijpen heden ten dage terug naar dit bijbelboek, juist omdat ze dezelfde vragen stellen. Verder lezen →


Ezra 22: juni 2014

Deze keer schenken we aandacht aan de profeet Amos, brandend actueel in een tijd van economische crisis, en staan we stil bij het verhaal Job in de joodse literatuur na de Shoah. Verder lezen →


Ezra 20: december 2013

In dit themanummer belichten we de Schriftlezingen van de eucharistieviering. Het nieuwe lectionarium is een van de belangrijkste veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Verder lezen →


Ezra 19: september 2013

In de volksmond kent de duivel vele gedaanten, en in het Oude Testament is dat niet anders. Deze tot de verbeelding sprekende figuur wordt op verschillende manieren voorgesteld. Verder bekijken we de eerste groep apostelen met Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Verder lezen →


God is mijn herder. De metaforische kracht van Psalm 23 vroeger en nu

De literaire kracht van dit bijbelse gedicht berust op de metafoor van de herder en zijn kudde om JHWH’s relatie tot mensen te beschrijven: boven alles een Godsvertrouwen. Verder lezen →


Ezra 18: juni 2013

In dit nummer van Ezra gaan we dieper in op het bijbelboek Jona, dat meer is dan enkel de passage van de vis. De satirische tekst houdt haar lezers immers een spiegel voor. Vervolgens bespreken we Psalm 23 in het licht van haar antithese Klaagliederen 3,1-18 en hedendaagse poëzie. Verder lezen →


Ezra 16: december 2012

Voor dit kerstnummer gaan we op zoek naar de historische Johannes de Doper, ondermeer aan de hand van de Dode Zeerollen. We bekijken Betlehem als geboorteplaats van Jezus in het licht van het Oude Testament. ‘Bijbel en bezinning’ brengt de verwachtingen bij de geboorte van beide figuren onder de aandacht. Verder lezen →