Mimi Deckers-Dijs

Bijbelse Wijsheid aan het woord

De oudtestamentische Wijsheidsliteratuur is vóór alles de schriftelijke neerslag van praktische levenswijsheid. Deze teksten zijn een oproep om ten volle van het leven, en de liefde, te genieten. De nuchtere en vaak sceptische wereldvisie behoedt dan ook voor een al te vrome en wereldvreemde religieuze vlucht uit de werkelijkheid. Verder lezen →


Vrouwen vluchten naar de woestijn (Genesis 16,1-16 en Apokalyps 12,1-18)

Door Mimi Deckers-Dijs in VBS-Informatie Juni 2000 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


Matteüs opnieuw

Het Matteüsevangelie werd traditioneel gezien als het best gecomponeerde en het meest gezagsvolle van de vier. De wetenschappelijke bijbelstudie echter plaatste Marcus bovenaan. Daar is nu verandering in gekomen. Opnieuw erkent men de grote creatieve kracht van Matteüs. Verder lezen →


De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu

Het Marcusevangelie staat volop in de belangstelling. Maar wat betekent het voor de mens van vandaag? Met de recentste bijbelwetenschap biedt deze bundel een beter zicht op de belangrijkste thema’s van het oudste evangelie. Verder lezen →