Panc Beentjes

Een God die geschiedenis schrijft?

Het Oude Testament van Jozua tot en met Makkabeeën wordt traditioneel aangeduid als ‘de historische boeken’. Het vertelt de geschiedenis van Israël, vanaf de intocht in het Beloofde Land tot aan de Makkabese opstand. Maar vanuit welke visie is die ‘geschiedenis’ geschreven? En hoe heeft die geloofsvisie de Bijbelse geschiedschrijving beïnvloed? Verder lezen →


Oorlog in het boek Kronieken

Door Panc Beentjes in VBS-Informatie December 2003 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →