Wilfried Rossel

Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop

De oudtestamentische profeet Jeremia is zonder twijfel het archetype van de hedendaagse gelovige, heen en weer geslingerd tussen geloof en twijfel. Enerzijds toont Jeremiah zich bereid onvoorwaardelijk als Gods heraut op te treden, anderzijds worstelt hij voortdurend met zijn geloof in God. Verder lezen →


Hoe benader ik een bijbeltekst?

Door Wilfried Rossel in VBS-Informatie 9 (1978) 30-32 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →