Publicaties

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert in samenwerking met geselecteerde uitgeverijen hedendaagse boeken, die beantwoorden aan haar bijbels-pastorale doelstellingen. De publicaties zijn toegankelijk voor een breed publiek en behandelen de bijbelboeken van Oude en Nieuwe Testament vanuit verschillende invalshoeken.

De apocriefe Jezus

Apocriefe geschriften genieten de laatste jaren een hernieuwde belangstelling. Zogenaamd ‘onbekende’ of ‘verborgen gehouden’ verhalen over Jezus duiken op in nieuwe levensbeschouwingen, romans en films. Wat daarover verteld wordt, getuigt vaak van veel fantasie. De bijdragen in dit boek geven een wetenschappelijke stand van zaken. Verder lezen →


Marcus mee maken

Het evangelie volgens Marcus: het kortste, het oudste en… het meest actuele! In ‘Marcus mee maken’ reizen de lezers mee in het evangelie en maken ze kennis met belangrijke thema’s en bekende passages. Zo wordt het evangelie uitdagende lectuur voor moderne lezers. Verder lezen →


Recht op de waarheid af. Bijdragen over Paulus, de evangeliën en de Nieuwe Bijbelvertaling

In hoeverre hebben de vertalers hun motto “brontekstgetrouw en doeltaalgericht” waargemaakt? Welke rol kan de bijbelse boodschap spelen in het leven vandaag? Verder lezen →


Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie

Wij leven in een tijd waarin de oude geloofsverhalen grotendeels hebben afgedaan en mensen op zoek gaan naar en experimenteren met nieuwe rituelen. Verder lezen →


Synopsis van de eerste drie evangeliën

Dit werkinstrument voor de studie van de evangeliën verscheen voor het eerst in 1986 en is nog altijd uniek in het Nederlandse taalgebied. Een uitgebreide inleiding over het synoptische probleem gaat aan de evangelieteksten vooraf. Verder lezen →


Jezus. Toen en nu en dan

Over Jezus heeft welhaast iedereen een mening, maar bijbelstudie leert dat het heel moeilijk is te weten wie Jezus was of wat hij gezegd en gedaan heeft. De uiterste consequentie van het onderzoek naar de historische Jezus is het besef dat Jezus’ menselijke identiteit overgeleverd is aan de beeldvorming door andere mensen. Verder lezen →


Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden – Methoden – Hulpmiddelen

Het Nieuw Testament is een oud boek, ontstaan in een wereld die grondig verschilt van de onze. Kennis van die wereld is noodzakelijk om de bijbelse boodschap te kunnen verstaan. Verder lezen →


De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven?

Zoals zovelen geloven we om wat we in de bijbel of andere heilige boeken aantreffen: verhalen die ons raken, uitdagen, bevragen, bemoedigen en engageren. Dit is de kracht van verhalen. Verder lezen →