Publicaties

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert in samenwerking met geselecteerde uitgeverijen hedendaagse boeken, die beantwoorden aan haar bijbels-pastorale doelstellingen. De publicaties zijn toegankelijk voor een breed publiek en behandelen de bijbelboeken van Oude en Nieuwe Testament vanuit verschillende invalshoeken.

Recht op de waarheid af. Bijdragen over Paulus, de evangeliën en de Nieuwe Bijbelvertaling

In hoeverre hebben de vertalers hun motto “brontekstgetrouw en doeltaalgericht” waargemaakt? Welke rol kan de bijbelse boodschap spelen in het leven vandaag? Verder lezen →


Toekomst voor verhalen en rituelen? Op het snijpunt van bijbel en geloofscommunicatie

Wij leven in een tijd waarin de oude geloofsverhalen grotendeels hebben afgedaan en mensen op zoek gaan naar en experimenteren met nieuwe rituelen. Verder lezen →


Synopsis van de eerste drie evangeliën

Dit werkinstrument voor de studie van de evangeliën verscheen voor het eerst in 1986 en is nog altijd uniek in het Nederlandse taalgebied. Een uitgebreide inleiding over het synoptische probleem gaat aan de evangelieteksten vooraf. Verder lezen →


Jezus. Toen en nu en dan

Over Jezus heeft welhaast iedereen een mening, maar bijbelstudie leert dat het heel moeilijk is te weten wie Jezus was of wat hij gezegd en gedaan heeft. De uiterste consequentie van het onderzoek naar de historische Jezus is het besef dat Jezus’ menselijke identiteit overgeleverd is aan de beeldvorming door andere mensen. Verder lezen →


Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden – Methoden – Hulpmiddelen

Het Nieuw Testament is een oud boek, ontstaan in een wereld die grondig verschilt van de onze. Kennis van die wereld is noodzakelijk om de bijbelse boodschap te kunnen verstaan. Verder lezen →


De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven?

Zoals zovelen geloven we om wat we in de bijbel of andere heilige boeken aantreffen: verhalen die ons raken, uitdagen, bevragen, bemoedigen en engageren. Dit is de kracht van verhalen. Verder lezen →


Paulus

Na Jezus is Paulus van Tarsus de tweede stichter van het christendom. Vanuit een zeer persoonlijke ervaring van de verrezen Christus zette hij zijn voorvaderlijk joods geloof in de ene God open voor niet-joden. In enkele jaren tijd heeft hij de boodschap gebracht dat de bijbelse God de God is van alle mensen zonder onderscheid van ras of taal. Verder lezen →


De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament

Het geloof in Christus rechtvaardigt ons en maakt een leven van gerechtigheid mogelijk. Bij iedere christen moet dat geloof werkzaam zijn door de liefde. Verder lezen →