Didachè studiedagen

Elk jaar organiseert de Vlaamse Bijbelstichting augustus een tweedaagse bijbelcursus in het kader van Didachè, de nascholingsprogramma’s van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, ism LUCON (Leuvens Universitair Centrum voor Onderwijsgerichte Nascholing), voorheen Vliebergh-Sencie-centrum. Deze tweedaagse is toegankelijk voor een breed publiek.  

Didachè 2013: Ongemakkelijke woorden van Jezus

Sommige Jezuswoorden laten een ongemakkelijk gevoel achter. Je vijand liefhebben, alles verkopen wat je bezit… is dat wel doenbaar? Andere passages klinken pretentieus of gewelddadig. Hoe moeten wij die woorden begrijpen? Verder lezen →


Didachè 2012: Staan de vensters nog open? Vaticanum II 50 jaar later

Vijftig jaar geleden ging het Tweede Vaticaans Concilie van start. Wat kunnen de besluiten van deze kerkvergadering vandaag nog voor ons betekenen? Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2011: De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

Gods woord is wezenlijk vervlochten met dat van mensen. De Bijbel biedt verhalen, beelden en metaforen aan om de diepte van het eigen leven te (her-)ontdekken. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2010: De rollen van de Dode Zee

Tijdens deze studiedagen maken experts ter zake en jonge onderzoekers de balans op van zestig jaar onderzoek naar de rollen van de Dode Zee en verkennen ze nieuwe wegen voor de bijbelwetenschap van de toekomst. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2009: ‘Ons dagelijks brood’: Gezond eten, bezield leven

Oude en nieuwe spijswetten blijven belangrijk in wereldreligies én in een geseculariseerde samenleving. Eten is immers altijd meer geweest dan voedsel consumeren. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2008: ‘De Weg van het Woord’: De handelingen van de apostelen

Voor een Kerk in crisis is het aan te raden om op zoek te gaan naar de eigen wortels. Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe gingen ze met elkaar om? Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2007: Bijbel en Koran

Tijdens de voorbije decennia heeft de Islam een centrale plaats opgeëist in het Westen. Hoe kan het gesprek tussen islam en christendom bevorderd worden, tegen de achtergrond van deze fundamentele maatschappelijke en levensbeschouwelijke verschuivingen? Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 1970: Het Matteüsevangelie

Programma Dinsdag 18 augustus 1970 10u00 Literaire en theologische situering van het Matteüsevangelie Prof. Frans Neirynck 11u00 De Bergrede (Mt. 5-7) Prof. Albert Bertrangs 15u00 De verrijzenisperikoop (Mt. 28) Prof. … Verder lezen →