Johannes

Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie

Hoewel de vier evangeliën allemaal werd geschreven vanuit het verrijzenisperspectief, is de kracht waarmee de verrijzenisboodschap bij Johannes weerklinkt, ongeëvenaard. De evangelist interpreteert ook de gebeurtenissen uit Jezus’ leven al nadrukkelijk vanuit die invalshoek. Verder lezen →


Wonderen en geloof in het Johannesevangelie

In onze tijd wordt een ernstige reflectie over het historische karakter van Jezus’ wonderen echter veelal gemeden. De betekenis van de wonderen ligt dan in de symbolische uitdrukking van een geloofsgegeven. Maar hoe kunnen we nog geloven in de historiciteit van Jezus’ wonderen? Verder lezen →


Woord en ant-woord. De proloog van het Johannesevangelie

Door Reimund Bieringer in VBS-Informatie December 2007 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →


De dood van Jezus in het vierde evangelie

In het recente Johannesonderzoek heeft men veel aandacht voor het lijden en de dood van Jezus. Men neemt algemeen aan dat het lijdensverhaal zeer nauw aanleunt bij de synoptische evangeliën, maar men beklemtoont ook de eigenheid van het vierde evangelie. Verder lezen →


The Gospel of John. Een opmerkelijke film van Philip Saville

Terwijl Mel Gibsons film The Passion of The Christ in de pers alle aandacht kreeg en een hele controverse op gang bracht, dreigt Philip Savilles film The Gospel of John, die in hetzelfde jaar gemaakt werd (2003), bij ons nagenoeg onbekend te blijven. Verder lezen →


Jezus en ‘de joden’ in Johannes

Bevat de Schrift aanwijzingen dat anti-judaïsme tot de kern van de christelijke boodschap behoort? Zo ja, onder welke vorm en met welke implicaties voor de christelijke theologie? Verder lezen →


Getuigen van Jezus. Homilie over Johannes 5,31-37

Door Geert Van Oyen in VBS-Informatie Maart 2000 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen … Verder lezen →


Postincunabelen en Johannes

Door Maurits Sabbe in VBS-Informatie Maart 1995 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →