Luc Devisscher

Luc Devisscher is lid van de redactieraad van Ezra. Hij is educatief medewerker van CCV regio Vlaams-Brabant en contactpersoon in Vlaanderen voor de Nederlandse Katholieke Bijbelstichting (KBS) en uitgeverij Adveniat. Hij is deeltijds godsdienstleerkracht aan het Gemeentelijk Technisch Instituut in Duffel. Al meer dan 20 jaar is hij de vaste begeleider van meerdere bijbelgroepen in Vlaanderen.

Twaalf apostelen van Jezus: de eerste groep van vier

In dit artikel bekijken we de eerste groep met Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Over deze apostelen biedt het Nieuwe Testament in verhouding de meeste informatie. Het heeft er mee te maken dat ze de eerste volgelingen van Jezus zijn en zo binnen de apostelgroep een aparte plaats innemen. Verder lezen →


Ezra 19: september 2013

In de volksmond kent de duivel vele gedaanten, en in het Oude Testament is dat niet anders. Deze tot de verbeelding sprekende figuur wordt op verschillende manieren voorgesteld. Verder bekijken we de eerste groep apostelen met Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Verder lezen →


Twaalf op een rij: de apostelen van Jezus

Jezus vormde een hecht team met twaalf van zijn volgelingen. Wie waren deze apostelen en waarom volgden ze Jezus? Waarom waren ze met twaalf en in welke context worden ze gepresenteerd in de evangeliën en de Handelingen van de apostelen? Verder lezen →


Ezra 17: maart 2013

In deze Paastijd bekijken we twee apocriefe verhalen over de ‘nederdaling ter helle’ volgens het Evangelie van Nicodemus en de verrijzenis volgens het Evangelie van Petrus. We onderzoeken eveneens de verschillende naamlijsten van de apostelen in het Nieuwe Testament. Verder lezen →


Mirjam

Mirjam is de zus van Mozes en Aäron. Ze is wellicht de oudste van de drie. In haar eerste (naamloze) optreden is ze ‘de hoedster van haar broeder’ (Ex 1,2-10). Na de redding bij de Rietzee gaat ze spontaan de vrouwen voor in muziek en dans en zingt ze een danklied voor de HEER (Ex 15,20-21). Verder lezen →


Ezra 15: september 2012

Mirjam en Dina, Melchisedek en Zacharias, Gog en Magog, Theofilus, de vrouwen van David… In dit nummer zullen verschillende bekende en minder bekende of zelf geheel onbekende bijbelse figuren de revue passeren. Zij zijn in de eerste plaats literaire karakters. Verder lezen →


Ezra 13: maart 2012

“Mijn God, waarom heeft U mij in de steek gelaten?” Deze wanhopige vraag roept Jezus uit aan het kruis, maar de tekst wordt ook al vermeld in Psalm 22. We besteden ook aandacht aan Psalm 65 in onze rubriek ‘Bijbel en bezinning’ en we gaan op zoek naar de theologische aspecten in de Matteüspassie van Johann Sebastian Bach. Verder lezen →


Verhalend verkondigen

Door Luc Devisscher in VBS-Informatie Juni 2004 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →