Martijn Steegen

Martijn Steegen werkt als hoofdpastor van de pastorale dienst in UZ Leuven. Hij is doctor in de Godgeleerdheid en is als gastprofessor verbonden aan de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en Empirische Theologie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij is tevens docent Exegese van het Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en aan het catechetisch instituut Kairos in het bisdom Roermond (NL).

totgeloofkomen

Tot geloof komen. Bijbelse perspectieven op geloofsgroei

In de Bijbel lijkt geloven een evidente zaak, maar ‘tot geloof komen’ is een groeiproces, ook voor Bijbelse personages. In deze publicatie plaatsen we bijbelteksten over geloofsgroei in hun historische en literaire context en vertalen we ze vanuit een christelijk perspectief naar vandaag. Verder lezen →


didache2015

Didachè 2015: Tot geloven komen. Bijbelse perspectieven op geloofsgroei

In de Bijbel lijkt geloven een evidente zaak, maar ‘tot geloof komen’ is een groeiproces, ook voor Bijbelse personages. Tijdens onze jaarlijkse studiedagen bestuderen we een aantal bijbelteksten over geloofsgroei in hun historische en literaire context en trachten ze vanuit een christelijk perspectief te vertalen naar vandaag. Verder lezen →


ezra24kl

Ezra 24: december 2014

Dit eindejaarsnummer belicht de inhoud en de opbouw van het kerstverhaal bij Matteüs. We zetten ook onze reeks over de apostelen verder, dit keer met Andreas. Verder lezen →


ezra23kl

Ezra 23: september 2014

In dit nummer van Ezra belichten we het omvangrijke en complexe boek Jesaja en de betekenis van deze profeet voor het Nieuwe Testament. Vervolgens bekijken we het zinnetje ‘Leid ons niet in bekoring’, een vaste waarde in het Onzevader. Verder lezen →


ongemakkelijkeklein

Ongemakkelijke woorden van Jezus

Tal van Jezuswoorden laten bij de lezer of hoorder een ongemakkelijk gevoel na. Je vijand liefhebben, als men je op de ene wang slaat ook de andere aanbieden, alles verkopen wat je bezit en het aan de armen geven… is dat wel doenbaar? Verder lezen →


DeBijbelechtwaarklein

De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

De Bijbel reikt sterke verhalen, beelden en metaforen aan om de diepte van het eigen leven en het gemeenschapsleven te (her)ontdekken. Maar hoe overbrug je de historische en culturele kloof met de tekst? Verder lezen →


ezra16kl

Ezra 16: december 2012

Voor dit kerstnummer gaan we op zoek naar de historische Johannes de Doper, ondermeer aan de hand van de Dode Zeerollen. We bekijken Betlehem als geboorteplaats van Jezus in het licht van het Oude Testament. ‘Bijbel en bezinning’ brengt de verwachtingen bij de geboorte van beide figuren onder de aandacht. Verder lezen →


theofilus

Theofilus

Aansluitend bij de gebruiken van hellenistische geschiedschrijvers, opent Lucas zijn evangelieboek met een korte proloog. Hij wil een zekere Theofilus overtuigen van de betrouwbaarheid van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen. Verder lezen →