Reimund Bieringer

Paulus

Na Jezus is Paulus van Tarsus de tweede stichter van het christendom. Vanuit een zeer persoonlijke ervaring van de verrezen Christus zette hij zijn voorvaderlijk joods geloof in de ene God open voor niet-joden. In enkele jaren tijd heeft hij de boodschap gebracht dat de bijbelse God de God is van alle mensen zonder onderscheid van ras of taal. Verder lezen →


De woorden die Jezus ons gegeven heeft

De woorden van Jezus werden beluisterd, geïnterpreteerd en opgeschreven. Zijn die woorden echt door Jezus gezegd, of zijn het uitspraken die de vroege kerk op zijn lippen legt? Hoe zijn ze verzameld in de geschriften die wij nu kennen? Verder lezen →


Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven

De huidige stand van de Johannes-exegese toont aan dat het vierde evangelie na 2000 jaar nog steeds actueel is. Het ontstaan, de oudtestamentische achtergrond, het geloofsbegrip en de christologie worden toegelicht. Verder lezen →


“Verzoen u met God” (2 Kor. 5,20)

Door Reimund Bieringer in VBS-Informatie Maart 1993 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →