Vliebergh-Sencie

De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

De Bijbel reikt sterke verhalen, beelden en metaforen aan om de diepte van het eigen leven en het gemeenschapsleven te (her)ontdekken. Maar hoe overbrug je de historische en culturele kloof met de tekst? Verder lezen →


Didachè 2012: Staan de vensters nog open? Vaticanum II 50 jaar later

Vijftig jaar geleden ging het Tweede Vaticaans Concilie van start. Wat kunnen de besluiten van deze kerkvergadering vandaag nog voor ons betekenen? Verder lezen →


De rollen van de Dode Zee

Hoe zagen het Jodendom en zijn heilige Schriften eruit in de tijd van Jezus en zijn apostelen? Toen in 1947 nabij de Dode Zee manuscripten van meer dan tweeduizend jaar oud ontdekt werden, koesterden velen grote verwachtingen over de verschuivingen die deze teksten zouden teweegbrengen in de studie van het vroege christendom. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2011: De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

Gods woord is wezenlijk vervlochten met dat van mensen. De Bijbel biedt verhalen, beelden en metaforen aan om de diepte van het eigen leven te (her-)ontdekken. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2010: De rollen van de Dode Zee

Tijdens deze studiedagen maken experts ter zake en jonge onderzoekers de balans op van zestig jaar onderzoek naar de rollen van de Dode Zee en verkennen ze nieuwe wegen voor de bijbelwetenschap van de toekomst. Verder lezen →


De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen

Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Hoe gingen ze met elkaar om? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2009: ‘Ons dagelijks brood’: Gezond eten, bezield leven

Oude en nieuwe spijswetten blijven belangrijk in wereldreligies én in een geseculariseerde samenleving. Eten is immers altijd meer geweest dan voedsel consumeren. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2008: ‘De Weg van het Woord’: De handelingen van de apostelen

Voor een Kerk in crisis is het aan te raden om op zoek te gaan naar de eigen wortels. Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe gingen ze met elkaar om? Verder lezen →