Bijbel en bezinning

Bijbel en bezinning: 1 Johannes 4, 12-16

Niemand weet precies hoe God er uit ziet. Geen enkel dogma kan hem ‘vatten’ noch ‘be-vatten’; geen enkele tekst kan hem geheel ‘be-grijpen’. En toch is er één iets dat absoluut overeind blijft, één diepe waarheid die de kern van zijn wezen betreft: God is liefde. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Psalm 131

De dichter van Psalm 131 zoekt niet wat te groot is voor hem of te hoog gegrepen; zijn hart is niet trots en zijn blik niet hoogmoedig. Hij kent, met andere woorden, zijn plaats. Hij aanvaardt zichzelf zoals hij is. Echter, hij is niet wereldvreemd. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jakobus 4,13-16

Jakobus spreekt de zelfzekere mens aan die zijn agenda beheert, die in de al dan niet onbewuste waan leeft dat hij zijn leven in de hand heeft, maar hij roept niet op tot moedeloosheid of passiviteit, wel tot nederigheid en tot deemoed. De grote illusie dat we in al ons regelen de toekomst kunnen
uittekenen, is alomtegenwoordig. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Matteüs 2,1-12

We kennen het allemaal, dat verhaal van de ‘drie koningen’. En voor sommigen van ons komt het er zo’n beetje achteraan, dat verhaal. Nochtans heeft dit bijzondere verhaal ons veel te leren. Verder lezen →


Bijbel en Bezinning: Genesis 19,23-29

Deze passage uit de Abrahamcyclus lijkt niet meteen de meest gepaste om een bezinning rond op te bouwen. Het is immers een fragment waarin het goddelijke geweld niet weg te stoppen valt. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: 1 Koningen 19,3-8

We moeten weer leren leven met blutsen en builen en beseffen dat falen en mislukken bij het leven horen. Onze samenleving zou daar erkenning aan moeten geven. Je zou de ruimte en de gelegenheid moeten krijgen om op adem te komen, zoals Elia. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jeremia 1,4-8

Jeremia klaagt. Hij worstelt met zijn roeping. Hij wordt versmaad en uitgelachen. En al van in het begin, bij de eerste passage die zijn roeping beschrijft en die we hier lezen, zien we dat hij weerstand biedt. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Matteüs 13,1-9

Wanneer onvoorwaardelijke vreugde de bron is van waaruit we als mensen ten goede trachten te handelen, zal ontmoediging weinig vat op ons hebben. Ook die hoop is een belofte die deze parabel ons wil schenken. Verder lezen →