Handelingen

Bijbel en bezinning: Handelingen 10,34-43

Het beeld van een ‘vreemde’ stad is heel herkenbaar voor christenen vandaag, en dat maakt de manier waarop Petrus getuigt zeer inspirerend. Hij houdt immers geen donderpreek, maar vertelt op een open en uitnodigende wijze over zijn geloof. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Barnabas

Barnabas is een opmerkelijke figuur, een van de eerste volgelingen van Jezus. Eigenlijk heette hij Jozef, Josès of Josse voor de vrienden, zoals blijkt uit de Handelingen van de apostelen. Hij was een doorwinterde jood, een Leviet. Verder lezen →


Twaalf op een rij: de apostelen van Jezus

Jezus vormde een hecht team met twaalf van zijn volgelingen. Wie waren deze apostelen en waarom volgden ze Jezus? Waarom waren ze met twaalf en in welke context worden ze gepresenteerd in de evangeliën en de Handelingen van de apostelen? Verder lezen →


Theofilus

Aansluitend bij de gebruiken van hellenistische geschiedschrijvers, opent Lucas zijn evangelieboek met een korte proloog. Hij wil een zekere Theofilus overtuigen van de betrouwbaarheid van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen. Verder lezen →


De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen

Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Hoe gingen ze met elkaar om? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Verder lezen →


Paulus in woord en beeld

‘God heeft zijn zoon aan mij geopenbaard opdat ik hem zou verkondigen aan de volkeren’. Woorden van Paulus uit zijn brief aan de Galaten. Net als wij hebben de mensen tot wie Paulus zich hier richt, wellicht even de tijd nodig gehad om te begrijpen dat hij over zending spreekt. Verder lezen →


Vliebergh-Sencie 2008: ‘De Weg van het Woord’: De handelingen van de apostelen

Voor een Kerk in crisis is het aan te raden om op zoek te gaan naar de eigen wortels. Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe gingen ze met elkaar om? Verder lezen →


Het vertrouwen van de lamme of het geloof van Petrus? Handelingen 3,12-16

Door Jan Lambrecht in VBS-Informatie December 2001 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →