Ezra – Bijbels tijdschrift

De Vlaamse Bijbelstichting publiceert sinds 1970 een driemaandelijkse tijdschrift met korte artikels over bijbelse onderwerpen, informatie over bijbelse activiteiten en een boekenrubriek. Tot en met 2008 verscheen het tijdschrift onder de naam VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.

Ezra 49: lente 2021

In dit nummer staan bijdragen over Exodus 33 en huidhonger, over Hiëronymus en de Bijbel, en over de glasramen van Marc Chagall in Mainz. Verder lezen →


Ezra 48: december 2020

In dit nummer leest u over de paasboodschap in het kindheidsevangelie van Lucas, over Romeinen 9-11 en de joods-christelijke dialoog, en over de Slavenbijbel. Verder lezen →


Ezra 47: september 2020

Zoals u op de cover kunt zien, gaat het in dit nummer onder meer over de eenhoorn. Waar komt dit dier aan bod in het Oude Testament, en hoe vond het zijn weg naar middeleeuwse bestiaria? Verder lezen →


Ezra 46: juni 2020

In dit nummer leest u over huidziekten in de Bijbel, en over de voorstelling van Delila en Simson in de beeldende kunst van het fin de siècle. Verder lezen →


Ezra 45: maart 2020

De geslachtslijsten in Genesis 1-11 worden in dit nummer besproken. Verder leest u over de apostel Jakobus de Meerdere en vindt u er de gebruikelijke rubrieken ‘Bijbel en bezinning’, ‘Uit de wereld van de Bijbel’ en ‘Boekbesprekingen’. Verder lezen →


Ezra 44: december 2019

In dit nummer bespreken we onder meer het laatste hoofdstuk van bijbelboek Job, waarin het hoofdpersonage alles lijkt te herroepen, en vinden we de herkomst van de titel ‘Mensenzoon’ terug bij de profeet Daniël en Ezechiël. Verder lezen →


Ezra 43: september 2019

In dit nummer bespreken we onder meer de dood van Ezechiëls vrouw en de nieuwtestamentische teksten over Judas. We bezinnen over de rustervaring van Psalm 131. Verder lezen →


Ezra 42: juni 2019

In dit nummer van Ezra schenken we uitgebreid aandacht aan de Leeuwse Bijbel, een middeleeuws manuscript en een tastbare getuige van het diepe respect in tekst en beeld. Deze bijdrage is een primeur, want nog nooit eerder werd ergens een artikel over deze unieke tekst gepubliceerd. Verder lezen →