Register VBS-Informatie en EZRA Bijbels tijdschrift

Register VBS-Informatie en EZRA Bijbels tijdschrift

VBS-INFORMATIE 1 (1970) – 39 (2008)
EZRA: BIJBELS TIJDSCHRIFT 40 (2009) – 54 (2023)

1. Artikels
2. Behandelde onderwerpen
3. Besproken bijbelplaatsen
4. Bijbel en bezinning
5. Bijbels-archeologische reizen
6. Vliebergh-Sencieleergangen Bijbel en Catechese / Didachè-studiedagen
7. Boekbesprekingen
Omzettingstabel nummering jaargangen -> nummers van Ezra

1. ARTIKELS
Abbeel, R., Israël: juli 1994, 25 (1994) 100
Ablondi, A., De Europese bisschoppenconferentie over het bijbelpastoraat, 25 (1994) 68-72
Agten, E., Luther, de Bijbel en de Lage Landen, 48 (2017) 77-88
Agten, E., ‘Katholieke’ Nederlandse bijbelvertalingen in de periode 1660-1730, 46 (2015) 43-55
Ausloos, H., Bileam: heidens waarzegger of gelovige profeet?, 29 (1998) 1-12
Ausloos, H., Bileam in de christelijke iconografie, 29 (1998) 36-42
Ausloos, H., De ‘bijbelcode’ eindelijk ontcijferd?, 29 (1998) 88-92
Ausloos, H., De Leeuwse Bijbel. Een uniek Brabants bijbelmanuscript uit 1248, 50 (2019) 33-59
Ausloos, H., Een bezoek aan de Sinaï, 26 (1995) 54-58
Ausloos, H., Een land van melk en honing. Deuteronomistische elementen in Genesis-Numeri, 27 (1996) 5-13
Ausloos, H., ‘Ik weet dat mijn verlosser leeft…’ Job 19,25-26 en de verrijzenisgedachte, 42 (2011) 17-23
Ausloos, H., ‘Israël’ of ‘Palestina’. What’s in a name?, 32 (2001) 49-59
Ausloos, H., ‘Kinderbijbel’ of ‘Bijbelse verhalen aan kinderen verteld’?, 36 (2005) 42-52
Ausloos, H., Klare wijn schenken. De taak van de Bijbeluitlegger, 37 (2006) 25-37
Ausloos, H., Lazarus’ dorre beenderen: Ezechiël 37 en Johannes 11, 44 (2013) 110-111
Ausloos, H., Mikal, Abigaïl en Abisag: minder bekende vrouwen van koning David, 43 (2012) 75-78
Ausloos, H., Mozes’ dood en begrafenis in Deuteronomium 34, 53 (2022) 69-81
Ausloos, H., Sabbatjaar, jubeljaar, heilig jaar. De actualiteit van een oudtestamentische traditie,
30 (1999) 81-96

Ausloos, H., Siklag en koning David, 50 (2019) 92-93
Ausloos, H., ’t Is een kwestie van rechtvaardigheid! Het Oude Testament en de ‘vergeldingsleer’, 47(2016) 33-43
Ausloos, H., VBS-reis naar Malta. Paulus achterna, 37 (2006) 86-88
Ausloos, H., Waar zijn de os en de ezel gebleven? De kindheidsevangelies en het Oude Testament, 40 (2009) 97-110
Ausloos, H. – Lemmelijn, B., Mozes, concurrent van Mickey Mouse. ‘The Prince of Egypt’ door een exegetenbril, 30 (1999) 8-11
Baers, J., “Ik heb u dit land met eigen ogen laten zien”, 8 (1977) 68-69
Baert, B., ‘Je hebt mijn hart verwond’: Hooglied in beeld, 40 (2009) 10-21
Bastiaens, J. De Aramese woorden van Jezus in het Marcusevangelie, 49 (2018) 14-24
Bastiaens, J., De Bijbel in Gewone Taal. Consequente keuze voor ‘eenvoudige taal’ en een ‘duidelijke tekst’, 46 (2015) 1-9
Bastiaens, J., De Messias tussen dood en leven. De belijdenis van Marta en Maria in woord en daad (Joh 11,1–12,19), 49 (2018) 33-44
Bastiaens, J., De Nieuwe Bijbelvertaling: op weg naar een revisie, 48 (2017) 14-24
Bastiaens, J., Een ‘boetvaardige’ of een ‘dankbare’ zondares? Lucas 7,36-50, 50 (2019) 1-13
Bastiaens, J., Een mogelijk portret van Maria. De profetische dimensie van de Mariaverhalen in het Lucasevangelie, 52 (2021) 105-117
Bastiaens, J., ‘En leid ons niet in bekoring…’ De voorlaatste bede van het Onzevader en de liturgische vertaling van de Bijbel, 45 (2014) 79-87
Bastiaens, J., ‘Liefde voor de Heilige Schrift’. Paus Franciscus over Hiëronymus en de Bijbel, 52 (2021) 13-19
Bastiaens, J., Romeinen 9–11 herlezen tegen de achtergrond van recente documenten over de joods-christelijke dialoog, 51 (2020) 105-117
Bastiaens, J., ‘Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden’. Lohfinks bijbelse visie op Jezus van Nazaret en zijn radicalisering van de Tora, 46 (2015) 111-121
Beeckman, B., De slavenbijbel. Een reliek uit een zwarte pagina in de geschiedenis, 51 (2020) 120-128
Beeckman, B., Voorbij vergeving? Een introductie in het boek Spreuken, 47 (2016) 109-119
Beeckman, B., ‘Zal de eenhoorn u willen dienen?’ (Job 39,9). De eenhoorn in het Oude Testament en zijn doorwerking in middeleeuwse bestiaria, 51 (2020) 65-76
Beentjes, P., Oorlog in het boek Kronieken, 34 (2003) 107-113
Beheydt, G., Genesis: een nieuw commentaar, 37 (2006) 49-58
Berges, U., Zwijgen is zilver, klagen is goud. De theologie van het boek Klaagliederen, 32 (2001) 79-87
Bertrangs, A., De parabelrede volgens Marcus, 4 (1973) 70-81
Beuken, W., De Godsnaam in de Nieuwe Bijbelvertaling, 32 (2001) 25-30
Beuken, W., De uitlegger van Jesaja als leerling, 33 (2002) 6-16
Beuken, W., Het Oude Testament verwacht nieuwe lezers, 33 (2002) 63-69
Beukenhorst, M., Wat is wijsheid? De verschillende wijsheden van koning Salomo, 54 (2023) 65-74
Bieringer, R., Het Johannesevaangelie in de NBV21. Vooruitgang, achteruitgang en gemiste kansen in de herziene vertaling, 53 (2022) 51-61
Bieringer, R., Judas: verrader of pion in Gods plan?, 37 (2006) 42-46
Bieringer, R., Scriptura-project: een nieuwe vorm van bijbeldidactiek, 39 (2008) 40-46
Bieringer, R., “Verzoen u met God” (2 Kor. 5,20), 24 (1993) 17-19
Bieringer, R., Woord en ant-woord. De proloog van het Johannesevangelie, 38 (2007) 89-97
Bloemen, H., Waar zijn apocalyptische teksten goed voor?, 38 (2007) 98-107
Bossuyt, I., De Bijbel als inspiratiebron voor Joseph Haydn (1732-1809), 40 (2009) 111-119
Bossuyt, I. & Haerens, J., Saul en David uitgebeeld door Haendel en Rembrandt, 52 (2021) 46-55
Brabant, C., Egypte door de Israëlieten beroofd? Mogelijke interpretaties van Exodus 11,2-3, 30 (1999) 1-7
Broekaert, A., Met de VBS naar Jordanië, 20 (1989) 36-41
Bulckens, J., Recente publikaties over bijbel-catechese, 7 (1976) nr. 3, 9-18
Ceulemans, R., David en Salomo over ‘de mens’. Een voorbeeld van Byzantijnse exegese uit de negende eeuw, 51 (2020) 83-87
Ceulemans, R. – De Crom, D. – Van Petegem, P., Wie is Judit?, 41 (2010) 78-89
Clarysse, W., De oudste Griekse Bijbels en hun lezers, 28 (1997) 1-8
Cromphout, F., Bijbellezen: de enige weg?, 5 (1974) nr. 1, 2-4
Cromphout, F., De functie van symbolische taal bij Johannes, 19 (1988) 75-83
Cromphout, F., Een betrouwbare werkelijkheid. Over Genesis 1–2,4, 26 (1995) 49-53
Cromphout, F., En zie, Ik leef. Het Christusvisioen in Apokalyps 1,9-20, 9 (1978) 14-17
De Bakker, B., Had Jahwe een vrouwelijke partner?, 35 (2004) 1-10
Debel, H., Aartsvader zkt. vrouw. Twee ontmoetingen bij de bron in het boek Genesis, 53 (2022) 97-110
Debel, H., Achter elke sterke man… De cruciale rol van vrouwen in Exodus 1–2, 48 (2017) 97-108
Debel, H., Bereid de HEER een weg in de woestijn (Js 40,3). Johannes de Doper in het kader van zijn
tijd, 43 (2012) 97-108

Debel, H., De baarmoederlijke liefde van God en mensen. Het Oude Testament over barmhartigheid en rechtvaardigheid, 47 (2016) 65-74
Debel, H., De dromen van Jozef. Het verhaal van Jezus’ geboorte volgens Matteüs, 45 (2014) 97-109
Debel, H., De eenvoud van Maria. Het verhaal van Jezus’ geboorte volgens Lucas, 46 (2015) 97-110
Debel, H., De fratsen van Jezus. Buitenbijbelse teksten over Jezus’ geboorte en kindertijd, 47 (2016) 97-108
Debel, H., De profeet van vuur. De overige verhalen over Elia in 1-2 Koningen, 54 (2023) 75-89
Debel, H., De ruggengraat van de oergeschiedenis. De geslachtslijsten in Genesis 1–11, 51 (2020) 1-13
Debel, H., De terrorist met de ezelskinnebak. Simson de ‘held’ in Rechters 13–16, 46 (2015) 33-42
Debel, H., Een duivelse mix. De oudtestamentische bouwstenen van Satan, 44 (2013) 65-80
Debel, H., Eén naam, een veelzijdig boek: Jesaja te midden van de profetische literatuur, 45 (2014) 65-78
Debel, H., Een profetisch verhaal over een antiprofeet: het boek Jona, 44 (2013) 33-43
Debel, H., Een diptiek van drie fundamentele relaties. De narratieve theologie van Genesis 1–3, 48 (2017) 33-45
Debel, H., Een mens als wij. De Eliacyclus in 1 Koningen 17–19, 54 (2023) 29-42
Debel, H., Een tijd voor alles onder de zon… De interpretatie van Predikers ‘gedicht over de tijd’, 52 (2021) 33-45
Debel, H., Een veelzijdig gedicht als slotakkoord. De finale van het boek Prediker, 49 (2018) 1-13
Debel, H., Een vreemde eend in de bijt: Psalm 151, 39 (2008) 83-92
Debel, H., En na hen, de vloed… De ‘zonen van God’ in Genesis 6,1-4, 43 (2012) 44-55
Debel, H., Het boek Amos. Een gegroeid profetisch geschrift, 45 (2014) 33-44
Debel, H., Het boek Prediker in de bibliotheek van de Bijbel, 40 (2009) 65-74
Debel, H., Het belang van wat er niét staat. Opvallende weglatingen in de oudtestamentische zondagslezingen, 44 (2013) 105-109
Debel, H., Het jongste boek van het Nieuwe Testament. Een wandeling door de Tweede brief van Petrus, 50 (2019) 14-20
Debel, H., ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’. Johannes de Doper in tekst en traditie, 42 (2011) 97-109
Debel, H., Levend water! Jezus en de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, 45 (2014) 10-19
Debel, H., Maria Magdalena en de anderen. De verrezen Jezus en zijn leerlingen in het Johannesevangelie, 48 (2017) 1-13
Debel, H., Tussen het kruis en het lege graf. Buitenbijbelse verhalen over Jezus’ afdaling naar de hel en opstanding uit de doden, 44 (2013) 1-12
Debel, H., Van spijt geen spoor. Het laatste hoofdstuk van Job in zijn context, 50 (2019) 97-113
Debel, H., Verrader wordt held…? Het ‘Evangelie van Judas’ tien jaar later, 47 (2016) 13-23
Debel, H., Zacharias, 43 (2012) 83-85
Debel, H., Zegen, land en nageslacht. De rode draden van de Abrahamcyclus (Gn 11,27–25,11), 49 (2018) 65-79
Deckers, A., Accenten in de Bijbel, 31 (2000) 95-105
Deckers, A., Hebreeuwse accenten en bijbelvertalen, 36 (2005) 81-86
Deckers-Dijs, M., Vrouwen vluchten naar de woestijn (Genesis 16,1-16 en Apokalyps 12,1-18), 31 (2000) 25-40
De Crom, D. – Ceulemans, R. – Van Petegem, P., Wie is Judit?, 41 (2010) 78-89
De Doncker, E., ‘Van aangezicht tot aangezicht’. Exodus 33 en huidhonger, 52 (2021)1-12
Delande, L., Bijbels voor kinderhanden, 39 (2008) 33-39
Delanoy, P., ‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Het visioen van Jesaja 65 als inspiratie voor de advent, 42 (2011) 110-119
Delobel, J., ‘Bekering ten leven’. Heil voor allen volgens Handelingen, 26 (1995) 1-7
Delobel, J., Paulus over genade en verdienste, 33 (2002) 25-31
Denaux, A., Redding en heil in de geschriften van Lucas, 8 (1977) 55-67
Denaux, A., Verzwegen evangeliën? De waarde van de apocriefe evangeliën voor het onderzoek naar de historische Jezus, 29 (1998) 25-35
Denaux, A. – Vervenne, M., Het project van een nieuwe Nederlandse synopsis, 11 (1980) 50-62
De Prenter, J., Brutaal geweld in het boek Jozua, 41 (2010) 65-77
Dequeker, L., Bij het ontslag van Mgr. Joseph Raya, 5 (1974) nr. 3-4, 22-23
Dequeker, L., De dialoog tussen christenen en joden, 34 (2003) 97-106
Dequeker, L., Exegetische miniaturen en rubrieken in de Bijbel van Anjou, 42 (2011) 65-74
Dequeker, L., Israël-reis van de Vlaamse Bijbelstichting (Pasen 1983), 14 (1983) 58-63; 15 (1984) 8-13
Dequeker, L., Lichtmis in het licht van de Bijbel, 48 (2017) 119-120
De Saeger, L., Paulus in woord en beeld, 40 (2009) 33-42
De Troyer, K., De ontmaskering van Haman, 18 (1987) 89-93
Devijver, J., De bijbel gebruiken of misbruiken, 7 (1976) nr. 3, 2-8
Devijver, J., Marta en Maria van onder het stof gehaald (Lc 10,38-42), 17 (1986) 60-62
Devijver, J., Parabels uit het Lucasevangelie, 19 (1988) 59-66
Devijver, J., Preekvoorbereidingsgesprekken, 2 (1971) nr. 1, 3; nr. 5, 8
Devisscher, L., De apostel Filippus, 53 (2022) 15-25
Devisscher, L., De apostel Johannes, broer van Jakobus, 52 (2021) 82-97
Devisscher, L., Het apocriefe evangelie van Filippus, 53 (2022) 111-119
Devisscher, L., Jakobus de Meerdere, apostel, 51 (2020) 14-26
Devisscher, L., Judas, apostel van Jezus, 50 (2019) 74-87
Devisscher, L., Mirjam, 43 (2012) 73-75
Devisscher, L., Twaalf op een rij: de apostelen van Jezus, 44 (2013) 13-23
Devisscher, L., Twaalf apostelen van Jezus: de eerste groep van vier, 44 (2013) 81-87
Devisscher, L., Twaalf apostelen van Jezus: Andreas, 45 (2014) 110-119
Devisscher, L., Verhalend verkondigen, 35 (2004) 36-44
De Witte, P., Jozef in de put. Een actualiserende overdenking bij Genesis 37, 50 (2019) 21-28
D’Haese, P., De bijbel in de liturgie van de veertigdagentijd, 10 (1979) nr. 1, 2-9
Dhont, M., Calvary (filmbespreking), 46 (2015) 27-31
Dhont, M., Het boek Job in joodse literatuur na 1945, 45 (2014) 45-53
Dhont, M., Hij die het beter denkt te weten. Het personage Elihu in het boek Job, 47 (2016) 44-53
Dhont, M. – Lemmelijn, B. – Kabergs, V., God is mijn herder. De metaforische kracht van Psalm 23, 44 (2013) 44-57
D’Ydewalle, S., Bijbelgroepen en Jesaja, 2 (1971) nr. 3, 2-3
Eynikel, E., De betekenis van het Oude Testament, 16 (1985) 63-67
Eynikel, E., Het Gilgamesj-epos: een nieuwe vertaling, 24 (1993) 60-64
Ezra-redactie, Mensen van vlees en bloed… Enkele minder bekende bijbelfiguren, 43 (2012) 65-87
Fiey, L., Psalmfiches, 2 (1971) nr. 1, 6-8
Geysels, L., De Abraham-verhalen, 10 (1979) nr. 1, 65-87
Geysels, L., De “Groot Nieuws Bijbel” in de liturgie?, 14 (1983) 38-48
Geysels, L., De joodse bijbel en de christenen, 24 (1993) 51-59
Geysels, L., De schoonmoeder van Simeon (Mc 1,29-31), 7 (1976) nr. 1, 2-4
Geysels, L., Een noodkreet: laat de liturgische bijbellezing tot haar recht komen!, 25 (1994) 3-10
Geysels, L., Gisteren nog ‘Hosanna’, vandaag ‘Kruisig hem’?, 25 (1994) 33-45
Geysels, L., Het evangelie volgens Johannes. Een inleiding, 18 (1987) 61-68
Geysels, L., Het visnet, een parabel, 15 (1984) 26-36
Geysels, L., “Hij zal Nazareeër genoemd worden”, 12 (1981) 2-12
Geysels, L., Jean Kamps: bijbelse beelden, 16 (1985) 35-37
Geysels, L., Jezus onder de wilde dieren (Marcus 1,13), 27 (1996) 81-91
Geysels, L., Kana: openbaring van Jezus’ glorie, 17 (1986) 74-80; 18 (1987) 2-8
Geysels, L., “Koninkrijk van God” anno 1982 volgens Marcus, 13 (1982) 2-8
Geysels, L., Kroniek: het Lucas-jaar, 23 (1992) 17-20
Geysels, L., Kun je de bijbel dat allemaal laten zeggen?, 23 (1992) 3-12
Geysels, L., Last en lust van het bijbel-vertalen, 19 (1988) 27-37
Geysels, L., Licht op “de vrouw moet zwijgen”, 22 (1991) 14
Geysels, L., Marcus: schepper van het genre evangelie, 4 (1973) 2-8
Geysels, L., Niet in Kafarnaüm blijven hangen. Marcus 1,35-39, 7 (1976) nr. 1, 5-6
Geysels, L., Niet naar de hemel staan kijken? (Hand. 1,11), 8 (1977) 22-27
Geysels, L., Terugblik op de VBS-reis naar Griekenland, 22 (1991) 85-89
Geysels, L., Vluchtende wateren en opspringende bergen. In de leer bij de psalmen, 3 (1972) nr. 3, 2-7
Geysels, L., “Zoek eerst het koninkrijk…”. Uitleg van Matteüs 6,25-34, 5 (1974) nr. 3-4, 3-19
Geysels, L., Zoekt God lezers of toehoorders? De lector voor het voetlicht, 6 (1975) nr. 1, 3-10
Geysels, L. – Verbeke, J., Jezus en de tien melaatsen (Lc 17,11-19), 7 (1976) nr. 4, 2-6
Ghesquière, R., Het bijbelboek Genesis in recente literatuur, 42 (2011) 33-51.75-85
Gillaerts, P., De Nederlandse vertaalpoëticale context van William Tyndales Bijbelvertaling, 34 (2003)
9-23

Gillaerts, P., De Nieuwe Bijbelvertaling en de vertaalwetenschap, 36 (2005) 14-22
Gillaerts, P., De Nieuwe Bijbelvertaling is ook een literaire vertaling, 30 (1999) 38-42
Gillaerts, P., Nederlandse bijbelvertalingen in de zestiende eeuw, 34 (2003) 33-42
Godecharle, D., Wonderen en geloof in het Johannesevangelie, 41 (2010) 108-121
Godecharle, D. & Van Bastelaer, N., De brief van Judas: een nobele onbekende in het Nieuwe Testament?, 46 (2015) 10-23
Godecharle, D. – Vanvoorden, A. – Lapeire, B., Herhalingen en variaties in het vierde evangelie.
Verslag van een colloquium, 38 (2007) 10-21

Haerens, J. & Bossuyt, I., Saul en David uitgebeeld door Haendel en Rembrandt, 52 (2021) 46-55
Hauspie, K., Ezechiël. Scharnier tussen Jeremia en Jesaja, 41 (2010) 97-107
Hoet, H., De reiniging van een melaatse, 31 (2000) 1-11
Hoet, H., Het hart van het Psalmboek, 31 (2000) 57-61
Hoet, H., In memoriam Jacques Dupont osb, 29 (1998) 93-95
Huylebroeck, L.M., Op weg naar het beloofde land, 16 (1985) 15
Een ‘jaar met de bijbel’ in Duitsland, 23 (1992) 13-14
In memoriam Bastiaan M.F. van Iersel, 30 (1999) 62-63
In memoriam Dom Georges Passelecq, 30 (1999) 44
In memoriam Egbert Roose, 51 (2020) 61
In memoriam Frans Lefevre, 53 (2022) 67
In memoriam Frans Neirynck, 43 (2012) 118-119
In memoriam Frans Van Segbroeck, 39 (2008) 57-63
In memoriam Jacques Dupont osb, 29 (1998) 93-95
In memoriam Jan van der Ploeg, 35 (2004) 86
In memoriam Johan Konings, 53 (2022) 95
In memoriam Jos Luyten, 43 (2012) 117-118
In memoriam Karel Wynsberghe, 36 (2005) 95-97
In memoriam Luc Dequeker, 53 (2022) 28
In memoriam Luc Geysels, 27 (1995) 1-4
In memoriam Mimi Deckers-Dijs, 44 (2013) 122
In memoriam Nico Tromp, 41 (2010) 92
In memoriam Mgr. J. Coppens, 12 (1981) 39-45
In memoriam pater Olav Emiel Van Outryve, 28 (1997) 66-67
In memoriam prof. dr. Ignace de la Potterie, 35 (2004) 11-13
In memoriam professor Albert Bertrangs, 28 (1997) 99-100
In memoriam professor Ben Hemelsoet, 30 (1999) 43
In memoriam professor Chris Brekelmans, 35 (2004) 122-123
In memoriam professor emeritus Maurits Sabbe, 35 (2004) 57-66
Janssen, J., ‘Vaar naar het diepe’ (Lucas 5,1-11), 35 (2004) 28-35
Jaspers, M., Onder welke boom zat Jona? De controverse rond Hiëronymus’ Vulgaatvertaling van Jona 4,6, 53 (2022) 82-91
Kabergs, V., ‘Doorgrond mij, o Heer, en ken mijn hart’. Psalm 139, 39 (2008) 13-24
Kabergs, V., ‘Erbarme dich, mein Gott’. Enkele theologische overwegingen bij de Matteüspassie van
Bach, 43 (2012) 11-23

Kabergs, V., Melchisedek, 43 (2012) 66-71
Kabergs, V., ‘Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf’. Het verhaal van Ananias en Saffira, 54 (2023) 43-51
Kabergs, V., Op de grens tussen waarschuwing en belofte. Het ‘Lied van Mozes’ in Deuteronomium 32, 41 (2010) 14-23
Kabergs, V., ‘Tristis est anima mea’. De liturgische doorwerking van het boek Klaagliederen in de Donkere Metten, 47 (2016) 1-12
Kabergs, V. – Lemmelijn, B. – Dhont, M., God is mijn herder. De metaforische kracht van Psalm 23, 44 (2013) 44-57
Kevers, P., 50 jaar ‘Sacrosanctum Concilium’. Bijbel en liturgie sinds Vaticanum II, 44 (2013) 97-104
Kevers, P., Aan de lezer, 39 (2008) 81-82
Kevers, P., Betlehem. Geboorteplaats van de Messias, 43 (2012) 109-113
Kevers, P., ‘Boek, jij bent geleefd’. Over de betekenis van de Bijbel voor de christenen, 39 (2008) 64-73
Kevers, P., De Bijbel over stilte, 46 (2015) 65-74
Kevers, P., De ‘nieuwste’ Bijbels: op computer en op internet, 28 (1997) 9-13
Kevers, P., De profeet Amos, 28 (1997) 25-34
Kevers, P., De profeet Elia. Vliebergh-Sencie-leergang 1996, 27 (1996) 66-69
Kevers, P., De verrijzenisverhalen in Lucas 24, 42 (2011) 24-28
Kevers, P., De Willibrordvertaling op cd-rom, 30 (1999) 57-61
Kevers, P., Dina, 43 (2012) 71-73
Kevers, P., Ezra: van bijbelse figuur tot bijbels tijdschrift, 40 (2009) 1-9
Kevers, P., Getallensymboliek in het Johannesevangelie, 48 (2017) 46-53
Kevers, P., Hebreeuwse vertelkunst en bijbelvertalen, 36 (2005) 33-41
Kevers, P., Het bijbelboek Rechters, 38 (2007) 65-77
Kevers, P., Het evangelie van Judas, 37 (2006) 38-41
Kevers, P., Het ‘offer van Abraham’ of de ‘binding van Isaak’. Genesis 22, 49 (2018) 80-93
Kevers, P., ‘In het begin was het Woord’. De proloog van het Johannesevangelie, 54 (2023) 97-112
Kevers, P., ‘Magnificat anima mea Dominum’. Het danklied van Maria in het Lucasevangelie, 48 (2017) 109-118
Kevers, P., Melaatsheid of huidvraat? Huidziekten in de Bijbel, 51 (2020) 33-43
Kevers, P., Pasen en Pinksteren. Oudtestamentische achtergronden, 41 (2010) 1-13
Kevers, P., ‘Pas na drie dagen vonden ze hem’ (Lc 2,46). De paasboodschap in het kindheidsevangelie van Lucas, 51 (2020) 97-104
Kevers, P., Speelde David orgel? Tekst en traditie van 2 Samuel 6,14, 53 (2022) 1-14
Kevers, P., ‘Zo gingen die twee samen verder’. Abraham en Isaak op de berg Moria (Gn 22,1-19) in de NBV21, 53 (2022) 34-42
Kevers, P. – Van Oyen, G., ‘De onbekende Jezus’. Een terugblik, 36 (2005) 57-60
Kevers, P. – Verbeke, E., Het Gilgamesj-epos en het bijbelse vloedverhaal, 43 (2012) 33-43
Kevers, P. – Lust, J. – Vandikkelen, J., 40 nummers van Ezra en 50 jaar VBS, 49 (2018) 97-108
Kremer, J., De erkenning van de bijbelwetenschap. Dertig jaar ‘Dei Verbum’, 24 (1993) 27-38
Kremer, J., Geen kwaad met kwaad vergelden. Mt 5,38-42, 21 (1990) 58-64
Lafrarchi, N., Zijn Barmhartigheid in eigen dagelijks leven zien, doen en (h)erkennen. De ‘Mooiste Namen van de Heer’ in de islamitische traditie, 47 (2016) 84-91
Lamberigts, M., De encycliek ‘Divino Afflante Spiritu’ (1943). 75 jaar erkenning door Rome van de kritische bijbelstudie, 49 (2018) 119-125
Lamberigts, M., Moet de kerk echt zo geweest zijn?, 22 (1991) 61-70
Lamberts, J., Apokalyps 1,4-8. Een liturgische dialoog, 26 (1995) 8-15
Lamberts, J., Bijbel en liturgie volgens Vaticanum II, 15 (1984) 50-60
Lamberts, J., Jozua als liturgisch boek, 18 (1987) 26-33
Lambrecht, J., Apokalyps 11,1-11: uitleg en actualisatie, 9 (1978) 33-48
Lambrecht, J., De goede of slechte dienaar (Mt 24,45-51), 22 (1991) 51-60
Lambrecht, J., De interpretatie van de bijbel in de kerk, 25 (1994) 57-67
Lambrecht, J., De Lucaanse vlakterede, 14 (1983) 2-11
Lambrecht, J., De sluier van de vrouw. 1 Korintiërs 11,2-16, 33 (2002) 32-39
Lambrecht, J., Herziening gewenst. Galaten 3,1-6 in de Nieuwe Bijbelvertaling, 37 (2006) 81-85
Lambrecht, J., Het Christusbeeld van Marcus, 4 (1973) 18-32
Lambrecht, J., Het hooglied van de heilszekerheid, 23 (1992) 51-58
Lambrecht, J., Het vertrouwen van de lamme of het geloof van Petrus? Handelingen 3,12-16, 32 (2001) 73-78
Lambrecht, J., Ooit veraf, nu dichtbij. Efeziërs 2,1-13 en de Nieuwe Bijbelvertaling, 35 (2004) 102-111
Lambrecht, J., Opstanding en leven na de dood in Lucas 20,34-38, 34 (2003) 1-8
Lambrecht, J., Willibrord herzien, 23 (1992) 75-87
Lamote, J., De twistgesprekken in het evangelie volgens Marcus, 4 (1973) 46-61
Lapeire, B. – Godecharle, D. – Vanvoorden, A., Herhalingen en variaties in het vierde evangelie.
Verslag van een colloquium, 38 (2007) 10-21

Lefevre, F., Catechetische bijbelstudiedag (3-4 januari 1971), 2 (1971) nr. 1, 8-9
Lemmelijn, B., De plagen van Egypte, 27 (1996) 33-41
Lemmelijn, B., Mozes en de Profeten, 30 (1999) 49-52
Lemmelijn, B. – Ausloos, H., Mozes, concurrent van Mickey Mouse. ‘The Prince of Egypt’ door een exegetenbril, 30 (1999) 8-11
Lemmelijn, B. – Kabergs, V. – Dhont, M., God is mijn herder. De metaforische kracht van Psalm 23, 44 (2013) 44-57
Lenaers, R., Verrijzenis modern geduid, 42 (2011) 1-11
Lohfink, G., Is God nog steeds aan het werk?, 9 (1978) 62-68
Lucas, M., Met de VBS naar Israël (juli 1992), 23 (1992) 89-91
Lust, J., Bemin uw naaste als uzelf, 17 (1986) 88-93
Lust, J., Christus en de verrijzenis, 2 (1971) nr. 2, 1-3
Lust, J., David in Ezechiël, 54 (2023) 1-8
Lust, J., De Bijbel van de christenen: de Septuaginta, 20 (1989) 3-10
Lust, J., De dood van Ezechiëls vrouw. Ezechiël 24,15-24, 50 (2019) 65-73
Lust, J., De Groot Nieuws Bijbel, 14 (1983) 18-24
Lust, J., De koninklijke archieven van Ebla, 9 (1978) 21-23
Lust, J., De Mensenzoon. De oorsprong van deze messiaanse titel belicht vanuit Ezechiël en Daniël, 50 (2019) 114-121
Lust, J., De profeet Ezechiël, 25 (1994) 25-32
Lust, J., De toren van Babel, 13 (1982) 26-32
Lust, J., De zevende dag en de sabbatrust, 12 (1981) 54-60
Lust, J., Een Septuaginta-Christus vóór Jezus Christus? Jesaja 7,10-17 als voorbeeld, 35 (2004) 112-121
Lust, J., Een Septuaginta-Christus vóór Jezus Christus? Messianisme in de Septuaginta, 35 (2004) 67-75
Lust, J., Engelenbeelden en beeldige engelen. Over duivels, engelen en profeten, 30 (1999) 25-37
Lust, J., Eva, 17 (1986) 10-12
Lust, J., Ezechiël: een verrassend boek, 39 (2008) 1-12
Lust, J., Ezechiël en de zure druiven, 18 (1987) 36-40
Lust, J., Ezechiël in de Nieuwe Bijbelvertaling, 35 (2004) 90-101
Lust, J., Ezechiëls kathedraal, 16 (1985) 26-34
Lust, J., Gog en Magog, Edom en Adam, 43 (2012) 79-83
Lust, J., ‘Here God toch’. Over de dubbele godsnaam in het Oude Testament, 51 (2020) 77-82
Lust, J., Het gekwetste riet, 8 (1977) 3-10
Lust, J., Het Septuaginta-woordenboek, 24 (1993) 3-12
Lust, J., ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’. Ezechiël 28 en de eerste mens in het aards paradijs, 45 (2014) 1-9
Lust, J., In memoriam Mgr. J. Coppens, 12 (1981) 39-45
Lust, J., Inspiratie en waarachtigheid van de bijbel, 20 (1989) 27-33.51-57
Lust, J., Jesaja, 10 (1979) nr. 4, 2-10
Lust, J., Jona, 13 (1982) 43-51
Lust, J., Katholieke bijbelstichtingen op internationaal vlak, 2 (1971) nr. 1, 2-3
Lust, J., Over de godsnaam Jahweh, 20 (1989) 75-83
Lust, J., Over duivels en bezetenheid, 6 (1975) nr. 2, 9-14
Lust, J., Over oude zilverplaten, Baruch en de boeken van Mozes, 18 (1987) 14-18
Lust, J., Profetie, 10 (1979) nr. 2, 2-8; nr. 3, 2-7
Lust, J., Recente literatuur over exorcismen en duivels, 6 (1975) nr. 2, 15-16
Lust, J., Sensatie rond Dode Zee rollen, 22 (1991) 75-84
Lust, J., Vlaamse of Brabantse bijbelvertalingen uit het begin van de zestiende eeuw, 25 (1994) 85-93
Lust, J., Whodunit? Ezechiël en het doopsel, 52 (2021) 118-127
Lust, J., Wonderen en wonderverhalen in het O.T., 6 (1975) nr. 3, 2-9
Lust, J., Zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen?, 42 (2011) 14-16
Lust, J. – Vandikkelen, J. – Kevers, P., 40 nummers van Ezra en 50 jaar VBS, 49 (2018) 97-108
Maas, J., Glasramen van Chagall in Mainz. Actuele bijbelse beelden met grote zeggingskracht, 52 (2021) 20-24
Maassen, E., Verslag jongerenreis ’86, 18 (1987) 9-11
Maenhout, K., Wie luistert naar mijn woord… hééft eeuwig leven (Joh 5,24-25), 17 (1986) 38-40
Mardaga, H., Het gebruik van bijbelteksten in de liturgie van de Goede Week, 38 (2007) 1-9
Mardaga, H., Paulus’ kruistheologie, 40 (2009) 75-87
Mardaga, H., Recente romans en pseudo-wetenschappelijke boeken over Bijbel en christendom, 37 (2006) 59-69
Masure, R., Met de VBS naar het H. Land, 16 (1985) 74-80
Mattheeuws, G., Bidden met de Bijbel, 37 (2006) 1-4
Michiels, R., Het evangelie volgens Matteüs, 3 (1972) nr. 1, 2-4
Nees, V., Muziek in de Bijbel, 33 (2002) 49-62
Noël, F., Eén hart, één ziel. De kerkgemeenschap van Jeruzalem in Handelingen, 54 (2023) 9-18
Noël, F., Het geheim van Maria Magdalena, 41 (2010) 33-44
Noël, F., Paulus’ hartstochtelijke liefde voor zijn volk, 40 (2009) 43-53
‘Noli me tangere’, 41 (2010) 45-49
Note, J., Bijbels en betekenissen, 36 (2005) 6-13
Peersman, J., Van paradijs tot zondvloed. Grieken en Hebreeën over de oergeschiedenis, 11 (1980) 26-40
Pieck, L., Jordanië 1994: de bijbel aan de overkant, 25 (1994) 94-99
Polfliet, J., Liturgische bijbelvertalingen: waarom en hoe?, 44 (2013) 116-119
Poorthuis, M., De drie ringen. Jodendom, christendom en islam tussen exclusivisme en tolerantie, 34 (2003) 65-76
Rochette, J., De ‘Apocalyps van Namen’. Een uitzonderlijk getuigenis, 49 (2018) 109-118
Rossel, W., Hoe benader ik een bijbeltekst?, 9 (1978) 30-32
Sabbe, M., Postincunabelen en Johannes, 26 (1995) 16-18
Sabbe, M., Toespraak tijdens de huldiging van Frans Van Segbroeck, 27 (1996) 70-72
Scheepers, A., Bijbels-archeologische reis naar Syrië, 26 (1995) 85-94
Scheepers, A., Tyrus, Sidon, Byblos en de ceders. Libanon 1996, 27 (1996) 92-97
Schoors, A., ‘De Bijbel opgegraven’, 38 (2007) 52-57
Schuurmans-Vervaeke, G. en J., Israël augustus 1996, 27 (1996) 98-101
Slotverklaring van de Katholieke Bijbelfederatie, 22 (1991) 27-46
Smets, H., Het gaat om Jezus die Christus is, 6 (1975) nr. 4, 3-11
Smit, J., Waarin verschilt Paulus van Saul?, 21 (1990) 3-14
Steegen, M., Bijbel en kunst: ruimte voor verbeelding, 41 (2010) 50-57
Steegen, M., God ontmoeten in zijn woord, 39 (2008) 103-111
Steegen, M., Theofilus, 43 (2012) 85-87
Steegen, M., Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie, 42 (2011) 29-32
Syx, R., De ongezouten waarheid (Mc 9,49-50), 15 (1984) 88-93; 16 (1985) 2-7
Tack, L., Barmhartigheid in het Nieuwe Testament, 47 (2016) 75-83
Tack, L., Met verbeelding verweven. Jezus’ naadloze onderkleed (Joh 19,23-24) in de doorwerkingsgeschiedenis 46 (2015) 75-83
Teugels, L., Met de VBS naar Israël: reisimpressies (juli 1993), 24 (1993) 65-66
Thomassen, R., Met de bijbel werken, 10 (1979) nr. 1, 10-36
Tromp, N., Psalm 30: realistische vroomheid, 20 (1989) 58-64
Trouillez, P., Kinderbijbels, 3 (1972) nr. 2, 4-8
Van Bastelaer, N. & Godecharle, D., De brief van Judas: een nobele onbekende in het Nieuwe Testament?, 46 (2015) 10-23
Van Belle, G., De dood van Jezus in het vierde evangelie, 36 (2005) 87-94; 37 (2006) 5-13
Van Belle, G., Exegese en bijbelse theologie in de eenentwintigste eeuw, 34 (2003) 43-51
Van Belle, G., ‘God is liefde’. Lofzang op de liefde in 1 Johannes 4,7-21, 49 (2018) 45-55
Van Belle, G., Het evangelie volgens Johannes. Vliebergh-Sencie-leergang 1993, 24 (1993) 75-89
Van Belle, G., The Gospel of John. Een opmerkelijke film van Philip Saville, 36 (2005) 29-31
Van Calster, S., De homilie: de stappen bij de voorbereiding, 2 (1971) nr. 5, 3
Vandecasteele-Vanneuville, F., Jezus en ‘de joden’ in Johannes, 33 (2002) 17-21
Van den Berghe, P., De NBV en de liturgie, 36 (2005) 23-24
Van den Berghe, P., Waar vind ik informatie over de evangelische wonderverhalen?, 6 (1975) nr. 3, 10-12
Vander Stichele, C., 1 Kor 11,3: “… de man is het hoofd van de vrouw”, 16 (1985) 50-58
Vander Stichele, C., Het gebruik van de bijbel in de schoolcatechese: vanzelfsprekend… of niet?, 21 (1990) 75-81
Vander Stichele, C., Paulus over de vrouw, 23 (1992) 59-64
Vander Stichele, C., Speuren naar sporen van Paulus (Turkije, augustus 1992), 23 (1992) 91-93
Van der Vorm-Croughs, M., De NBV21: een hechter bouwwerk, 52 (2021) 69-81
Van de Velde, J., Psalmen zingen. Overzicht over het beschikbaar materiaal, 3 (1972) nr. 3, 12-15
Vandikkelen, J., Aspecten van de relatie tussen mens en God in het Oude Testament, 18 (1987) 74-82
Vandikkelen, J., Bijbel en bezinning, 17 (1986) 7-9
Vandikkelen, J., Bijbelcatechese in Zuid-Afrika, 15 (1984) 37-42
Vandikkelen, J., Kinderbijbels: parels en pulp, 16 (1985) 38-41
Vandikkelen, J., Nieuwe Nederlandse synopsis, 17 (1986) 2-6
Vandikkelen, J., Werken met de bijbel in groepen, 17 (1986) 86-87
Vandikkelen, J., Youth for Christ, 15 (1984) 63-65
Vandikkelen, J. – Lust, J. – Kevers, P., 40 nummers van Ezra en 50 jaar VBS, 49 (2018) 97-108
Van Hecke, P., Over ontzagwekkende verschijningen en een kommervol bestaan. Enkele overwegingen bij de NBV21 van de boeken Hooglied en Job, 53 (2022) 43-50
Van Hemert, G., Apokalyps. Bij het verschijnen van drie boeken, 11 (1980) 14-17
Van Lier, J., De Lezenaarbijbel geïllustreerd door Marcus van Loopik, 30 (1999) 12-19
Van Moere, R., Protestanten en de Bijbel. 1517–2017, 48 (2017) 65-76
Van Outryve, O., De toornende en straffende God, 11 (1980) 18-20
Van Outryve, O., Een eeuw kritische bijbelstudie te Jeruzalem, 21 (1990) 51-57
Van Outryve, O., KTRC-Kruispunt (Kinderbijbels), 8 (1977) 35-39
Van Outryve, O., Met de bijbel in de veertigdagentijd, 11 (1980) 2-5
Van Oyen, G., Adem ons open, 28 (1997) 81-94
Van Oyen, G., Getuigen van Jezus. Homilie over Johannes 5,31-37, 31 (2000) 12-16
Van Oyen, G., Het Marcusevangelie. Vliebergh-Sencie-leergang 1995, 26 (1995) 82-84
Van Oyen, G., Kan Jezus God redden uit de handen van mensen?, 32 (2001) 1-11
Van Oyen, G., Marcus uitgelegd aan andere lezers, 29 (1998) 13-19
Van Oyen, G. – Kevers, P., ‘De onbekende Jezus’. Een terugblik, 36 (2005) 57-60
Van Petegem, P. – Ceulemans, R. – De Crom, D., Wie is Judit?, 41 (2010) 78-89
Van Rompaey, J., Jeruzalem, Athene en Efeze. Theologische plaatsbepalingen geïnspireerd door het boek Handelingen, 54 (2023) 113-125
Van Segbroeck, F., Algemene vergadering te Bogotá, 22 (1991) 3-6
Van Segbroeck, F., Apocalyps en eschatologische verwachting, 9 (1978) 49-52
Van Segbroeck, F., Apocriefen van het Nieuwe Testament, 17 (1986) 26-35
Van Segbroeck, F., Beknopte bibliografie, 10 (1979) nr. 1, 61-64
Van Segbroeck, F., Bezoek aan Jordanië, 33 (2002) 87-92
Van Segbroeck, F., Bibliografie bij de zondagslezingen:
1. Evangelie volgens Matteüs, 12 (1981) 13-20
2. Handelingen van de apostelen, 12 (1981) 26-30
3. Evangelie volgens Marcus, 12 (1981) 61-71
4. De brieven van Paulus. I. Rom. – Gal., 13 (1982) 33-37
5. Evangelie volgens Lucas, 13 (1982) 64-74
6. De brieven van Paulus. II. Ef. – Hebr., 14 (1983) 25-29
7. De Katholieke Brieven – Apocalyps, 14 (1983) 48-51
8. Evangelie volgens Johannes, 14 (1983) 64-70
Van Segbroeck, F., Bibliografie over de psalmen, 20 (1989) 65
Van Segbroeck, F., Bibliografische kroniek, 3 (1972) nr. 4, 9-11; 6 (1975) nr. 4, 20-23
Van Segbroeck, F., Bidden met de bijbel. Boekenrubriek, 7 (1976) nr. 2, 12-14
Van Segbroeck, F., Bij de vijfentwintigste jaargang, 25 (1994) 1-2
Van Segbroeck, F., Bijbels-archeologisch Libanon, 34 (2003) 77-80
Van Segbroeck, F., Bijbels-archeologisch Turkije, 32 (2001) 88-92
Van Segbroeck, F., Bijbels-archeologische reizen, 30 (1999) 53-56
Van Segbroeck, F., Bijbelse basisbibliotheek. Een selectie, 26 (1995) 96-98
Van Segbroeck, F., Bijbelse dino, 25 (1994) 12
Van Segbroeck, F., Bijbelvertalen en stijl, 31 (2000) 48-50
Van Segbroeck, F., Concordantie voltooid, 24 (1993) 98-99
Van Segbroeck, F., Cyprus, het eiland waar Saul Paulus werd, 35 (2004) 76-81
Van Segbroeck, F., De Bijbel en zijn aantekeningen, 29 (1998) 49-64
Van Segbroeck, F., De genezing van de lamme in drievoud, 26 (1995) 25-35
Van Segbroeck, F., De joodse Bijbel gelezen door christenen, 33 (2002) 1-5
Van Segbroeck, F., De Nieuwe Bijbelvertaling: er zit muziek in, 33 (2002) 84-86
Van Segbroeck, F., De nieuwe Willibrord, 26 (1995) 73-81
Van Segbroeck, F., De psalmen. Bibliografische kroniek, 3 (1972) nr. 3, 8-11
Van Segbroeck, F., De rollen van de Dode Zee in Nederlandse vertaling, 26 (1995) 36-41
Van Segbroeck, F., De rollen van de Dode Zee in Nederlandse vertaling voltooid, 27 (1996) 26-29
Van Segbroeck, F., De verrijzenisboodschap volgens Marcus (Mc. 16,1-8), 4 (1973) 33-43
Van Segbroeck, F., “Door het oog van een naald”, 22 (1991) 15-16
Van Segbroeck, F., Een Qumran-catechismus, 24 (1993) 39-41
Van Segbroeck, F., Flavius Josephus opnieuw vertaald, 28 (1997) 49-59
Van Segbroeck, F., Groot nieuws voor u, 4 (1973) 9-14
Van Segbroeck, F., Heeft God de Kerk nodig?, 32 (2001) 31-35
Van Segbroeck, F., Herziene uitgave van het N.T., 23 (1992) 65-66
Van Segbroeck, F., Het gebed van de bijbelse mens, 7 (1976) nr. 2, 2-11
Van Segbroeck, F., Het Nieuwe Testament in Qumran?, 23 (1992) 27-33
Van Segbroeck, F., Het Woord van God, zegen voor alle volken, 33 (2002) 81-83
Van Segbroeck, F., Het Woord van God: bron van leven, 27 (1996) 57-65
Van Segbroeck, F., Met Paulus in Griekenland, 34 (2003) 114-118
Van Segbroeck, F., Naklanken over de bijbelcursus, 1 (1970) nr. 3, 2-3
Van Segbroeck, F., Nederlandse bijbelcatalogus. Supplement 1 en 2, 1 (1970) nr. 1, 5-8; nr. 3, 5-8
Van Segbroeck, F., Nederlandse evangeliënsynopsis, 15 (1984) 61-62
Van Segbroeck, F., Nieuwe Bijbelvertaling vordert, 31 (2000) 85-94
Van Segbroeck, F., Nieuwe Nederlandse bijbelconcordantie, 19 (1988) 51-56
Van Segbroeck, F., Nogmaals de nieuwe Willibrord, 27 (1996) 14-18
Van Segbroeck, F., Ooggetuige van Jezus?, 28 (1997) 35-43
Van Segbroeck, F., Over bijbel en bijbellezen, 19 (1988) 85-96
Van Segbroeck, F., Over canon en apocriefen, 8 (1977) 42-45
Van Segbroeck, F., Patmos – Kos – Rhodos. Paulus en Johannes achterna, 36 (2005) 72-76
Van Segbroeck, F., Paulus, Johannes, Cappadocië en de Hethieten. Turkije 1997, 28 (1997) 95-98
Van Segbroeck, F., Publikaties rond de bijbel 1980-1985, 17 (1986) 50-58
Van Segbroeck, F., Qumran, 24 (1993) 95-97
Van Segbroeck, F., Recente publikaties over Jezus, 6 (1975) nr. 4, 12-17
Van Segbroeck, F., Recente publikaties rond de bijbel, 3 (1972) nr. 1, 5-23
Van Segbroeck, F., Rond het evangelie, 2 (1971) nr. 3, 8-10
Van Segbroeck, F., Tien jaar VBS-Informatie 1970-1979, 10 (1979) nr. 4, 11-23
Van Segbroeck, F., Twee VBS-reizen naar Syrië, 31 (2000) 106-110
Van Segbroeck, F., Verrijzenisgeloof bijbels beleden, 27 (1996) 42-45
Van Segbroeck, F., Vijfentwintig jaar VBS-Informatie, 25 (1994) 81-84
Van Segbroeck, F., Volgens Lucas, 13 (1982) 62-63
Van Segbroeck, F., Volgens Marcus. Bibliografie, 15 (1984) 82-87
Van Segbroeck, F., Volgens Marcus. Bij het nieuwe Marcusjaar, 9 (1978) 72-73
Van Segbroeck, F., Volgens Matteüs. Bibliografie, 15 (1984) 2-7
Van Segbroeck, F., Welkom aan de NBV in Vlaanderen, 36 (2005) 2-5
Van Segbroeck, F., Wereldfederatie van het Bijbelapostolaat. Algemene vergadering Malta 11-19 april 1978, 9 (1978) 17-20
Van Segbroeck, F., Werk in uitvoering, 29 (1998) 81-87
Vansina, F., Archeologische Egyptereis, 16 (1985) 59-62
Van Stichel, J., Delila en Simson. Een schaduwspel van kennis en kracht in enkele penseelstreken, 51 (2020) 44-57
Vanvoorden, A. – Godecharle, D. – Lapeire, B., Herhalingen en variaties in het vierde evangelie. Verslag van een colloquium, 38 (2007) 10-21
Verbeke, E., Een onvoorstelbare God. Het beeldverbod in het Oude Testament, 39 (2008) 93-102
Verbeke, E., ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Psalm 22 in rabbijnse en patristische
exegese, 43 (2012) 1-10

Verbeke, E. – Kevers, P., Het Gilgamesj-epos en het bijbelse vloedverhaal, 43 (2012) 33-43
Verbeke, J. – Geysels, L., Jezus en de tien melaatsen (Lc 17,11-19), 7 (1976) nr. 4, 2-6
Verheyden, J., De vlucht van de christenen uit Jeruzalem, 18 (1987) 50-60
Vervenne, M. – Denaux, A., Nieuwe Nederlandse synopsis, 11 (1980) 50-62
Vervenne, M., Bijbelboeken belicht, 21 (1990) 82-89
Vervenne, M., Een bijbel in voor kinderen verstaanbare taal, 21 (1990) 29-35
Vervenne, M., Een bijbeldatabank?, 13 (1982) 9-14
Vervenne, M., Van kinderbijbels gesproken, 20 (1989) 13-20
Verwimp, R., ‘Door het oog van een ander’. Bijbelverhalen als kruispunten, 38 (2007) 33-42
Vlaamse Bijbelstichting neemt afscheid van haar voorzitter en directeur, 36 (2005) 61-71
Warson, P., De bijbel en de media. Eurodidacta 1978, 9 (1978) 24-25
Wuyts, J., En Paulus dan? Een ervaringsbericht over de Pauluslezing in de zondagsliturgie, 44 (2013) 112-115
Zaman, L., Bijbelgroepen te Geel en te Mol, 5 (1974) nr. 2, 7-8

2. BEHANDELDE ONDERWERPEN
Aantekeningen in bijbelvertalingen, 29 (1998) 49-64
Abigaïl, 43 (2012) 75-78
Abisag, 43 (2012) 75-78
Abraham, 10 (1979) nr. 1, 65-87; 49 (2018) 65-95
Accenten in de Hebreeuwse Bijbel, 31 (2000) 95-105; 36 (2005) 81-86
Afrikaanse Bijbelstichting, 33 (2002) 23
Amos, 28 (1997) 25-34; 45 (2014) 33-44
Amphilochia, 51 (2020) 83-87
Ananias en Saffira, 54 (2023) 43-51
Apocalyps, 9 (1978) 49-52; 11 (1980) 14-17; 14 (1983) 48-51; 49 (2018) 97-108
Apocalyps van Namen (Namurcensis), 49 (2018) 97-108
Apocalyptiek, 38 (2007) 98-107
Apocriefen, 8 (1977) nr. 3, 42-45; 17 (1986) 26-35; 29 (1998) 25-35; 37 (2006) 38-46; 41 (2010) 62, 44 (2013) 1-12
Apostelen, 44 (2013) 13-23.81-87, 47 (2016) 97-108
Aschkenazy, Yehuda, 43 (2012) 90-91
Babel, 13 (1982) 26-32; 16 (1985) 26-34; 18 (1987) 36-40
Barmhartigheid, 47 (2016) 65-91
Barnabas, 45 (2014) 120-121
Baruch, 18 (1987) 14-18
Beeckman, Bryan (gepromoveerd), 53 (2022) 66-67
Beeldenverbod, 39 (2008) 93-102
Bertrangs, Albert (in memoriam), 28 (1997) 99-100
Betlehem, 43 (2012) 109-113
BIBLIA (Bijbels belevingscentrum Brugge), 53 (2022) 94
Biblia Neerlandica, 51 (2020) 90; 54 (2023) 130
Bibliodrama, 38 (2007) 23
Bieringer, Reimund, nieuwe voorzitter VBS, 36 (2005) 71
Bieringer, Reimund (emeritaat), 54 (2023) 57
Bijbel ‘Belangrijkste Boek’, 47 (2016) 124
Bijbel digitaal, 51 (2020) 90-91
Bijbel en film, 41 (2010) 27-28
Bijbel en kunst, 41 (2010) 50-57; 52 (2021) 61
Bijbel en liturgie, 44 (2013) 97-119
Bijbel en moderniteit, 42 (2011) 124
Bijbel in 1000 seconden, 43 (2012) 28
Bijbel in braille en luistervorm, 43 (2012) 58-59; 46 (2015) 124-125
Bijbel in de lage landen (studienamiddag), 47 (2016) 26-27
Bijbel in Gewone Taal (BGT), 45 (2014) 122-124; 46 (2015) 1-9
Bijbel van Anjou, 41 (2010) 124-125; 42 (2011) 65-74
Bijbel vertaald in gebarentaal, 41 (2010) 90-91
Bijbel van Jezus, 48 (2017) 58
Bijbel via sms, 37 (2006) 14-15
Bijbel10daagse, 38 (2007) 83
Bijbelapostolaat, 9 (1978) 17-20; 22 (1991) 3-6.27-46; 25 (1994) 68-72
Bijbelcatechese, 2 (1971) nr. 1, 8-9; 7 (1976) 9-28; 15 (1984) 37-42; 21 (1990) 75-81
Bijbelcommentaren, 19 (1988) 3-18
Bijbelcursussen in Vlaanderen, 26 (1995) 59-65; 27 (1996) 73-77; 28 (1997) 68-76; 29 (1998) 65-77;
30 (1999) 64-78; 31 (2000) 70-82; 32 (2001) 60-70; 33 (2002) 70-80; 34 (2003) 81-90; 35 (2004)
85; 36 (2005) 77; 37 (2006) 72; 38 (2007) 82; 40 (2009) 92; 42 (2011) 88; 43 (2012) 92, 44 (2013) 91, 47 (2016) 59; 48 (2017) 89; 50 (2019) 29; 90-91; 51 (2020) 27; 91
Bijbeldidactiek op website Thomas, 47 (2016) 29
Bijbeldienst bisdom Brugge, 48 (2017) 25
Bijbelgebruik in Vlaanderen (onderzoek), 53 (2022) 123
Bijbelgenootschappen: World Assembly Nederland 2023, 54 (2023) 128-129
Bijbelgroepen, 5 (1974) nr. 2, 7-8; 10 (1979) nr. 1, 10-36; 20 (1989) 23.66-67; 21 (1990) 13-14.36-42; 23 (1992) 34; 27 (1996) 19-25.46-47
Bijbelhuis Zevenkerken, 38 (2007) 47; 42 (2011) 91, 44 (2013) 27, 45 (2014) 26, 46 (2015) 87, 47 (2016) 58; 48 (2017) 89; 49 (2018) 25; 51 (2020) 27; 53 (2022) 29
Bijbelinterpretatie, 20 (1989) 27-33.51-57; 25 (1994) 57-67
Bijbelronde Vlaanderen (2005-2006), 35 (2004) 123; 36 (2005) 77; 37 (2006) 16.70-71; 38 (2007) 22-23.47.81
Bijbels Digitaal (website), 41 (2010) 28, 45 (2014) 24
Bijbelse basisbibliotheek, 26 (1995) 96-98
Bijbelse video’s op dominicanen.tv, 51 (2020) 27
Bijbelstudie, 21 (1990) 51-57; 25 (1994) 57-67
Bijbeltentoonstelling, 39 (2008) 112-113
Bijbelverhalen in het leerplan godsdienst, 49 (2018) 25
Bijbelvertaling, 2 (1971) nr. 1, 2; 4 (1973) nr. 1, 9-14; 14 (1983) 18-24.38-48; 23 (1992) 65-66.75-87; 25 (1994) 85-93, 44 (2013) 116-119
Bijbelzondag, 24 (1993) 13-16.90-94; 28 (1997) 102; 34 (2003) 58.121; 35 (2004) 19; 53 (2022) 123-124
Bileam, 29 (1998) 1-12.36-42
Brekelmans, Chris (in memoriam), 35 (2004) 122-123
Calvary (film), 46 (2015) 27-31
Canon, 8 (1977) nr. 3, 42-45
Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek (CSST), 44 (2013) 123
Chagall, 52 (2021) 20-24
Codex Eyckensis, 47 (2016) 29
Codex Sinaiticus, 39 (2008) 75; 40 (2009) 92
Collegium Trilingue, 48 (2017) 121
Computer, internet en Bijbel, 28 (1997) 9-13; 30 (1999) 57-61
Concordantie, 19 (1988) 51-56; 24 (1993) 98-99
Congres over ‘leven na de dood’ bij Matteüs, 40 (2009) 56
Coppens, Joseph (in memoriam), 12 (1981) 39-45
Dag van de Verkondiging (13 maart 2004), 35 (2004) 19.25-47
Dag van het Woord van God (18 november 2000), 31 (2000) 47.68-69
Databank, 13 (1982) 9-14
David, 53 (2022) 1-14; 54 (2023) 1-8
David tegendraads, 42 (2011) 123-124
Debel, Hans (gepromoveerd), 42 (2011) 89
De Bijbel van A tot Z, 50 (2019) 30
Deckers-Dijs, Mimi (in memoriam), 44 (2013) 122
De Kort, Kees (overleden), 53 (2022) 122
De la Potterie, Ignace (in memoriam), 35 (2004) 11-13
De Nieuwe Bijbelvertaling, 27 (1996) 79; 28 (1997) 102; 29 (1998) 64.81-87; 30 (1999) 38-42; 31 (2000) 48-50.68.85-94; 32 (2001) 25-30; 33 (2002) 84-86; 34 (2003) 119-120; 35 (2004) 54.82-84.89-101.102-111.123-124.126; 36 (2005) 1-24.77.98; 37 (2006) 17.81-85; 38 (2007) 48; 39 (2008) 25-26.112; 48 (2017) 14-24
Dei Verbum, 24 (1993) 27-38
Delila, 51 (2020) 44-57
Dequeker, Luc (in memoriam), 53 (2022) 28
Deuteronomische elementen in Genesis-Numeri, 27 (1996) 5-13
Devisscher, Luc, 33 (2002) 96; 46 (2015) 26
Dhont, Marieke (doctoraat), 47 (2016) 123
Dina, 43 (2012) 71-73
Divino Afflante Spiritu, 49 (2018) 119-125
Dode Zeerollen, 26 (1995) 36-41; 27 (1996) 26-29; 39 (2008) 27-28; 41 (2010) 27.60-62; 42 (2011) 89-90; 42 (2011) 123; 44 (2013) 26-27.62, 47 (2016) 122-123; 52 (2021) 60-61
Don Bosco Experience, 38 (2007) 47-48
Donkere Metten, 47 (2016) 1-12
Dorothee Sölle-prijs, 38 (2007) 50-51
Duivel, 6 (1975) nr. 2, 9-16; 44 (2013) 65-80
Dupont, Jacques (in memoriam), 29 (1998) 93-95
Ebla, 9 (1978) 21-23
Eenhoorn, 51 (2020) 65-76
Elia, 54 (2023) 29-42; 75-89
Elihu, 47 (2016) 44-53
Engelen en duivels, 30 (1999) 25-37
Erasmus, 48 (2017) 121
Ester, 18 (1987) 89-93
Evangeliarium van Maaseik, 47 (2016) 29
Evangelie van de vrouw van Jezus, 43 (2012) 116-117
Evangelie van Filippus, 53 (2022) 111-119
Evangelie van Judas, 37 (2006) 38-41, 42-46, 47 (2016) 13-23
Exegese en bijbelse theologie, 34 (2003) 43-51
Exodus, 19 (1988) 57-58
Ezechiël, 16 (1985) 26-34; 25 (1994) 25-32; 34 (2003) 62-63; 35 (2004) 90-101; 39 (2008) 1-12; 45 (2014) 1-9; 52 (2021) 118-127; 54 (2023) 1-8
41 (2010) 97-107
Ezra, 40 (2009) 1-9
Ezra (tijdschrift), 49 (2018) 97-108
Festival van het Woord (Antwerpen 16/9/2017), 48 (2017) 58
Filippus (apostel), 53 (2022) 15-25
Flavius Josephus, 28 (1997) 49-59
Gebed, 7 (1976) nr. 2, 2-11; 17 (1986) 7-9
Geest, 28 (1997) 81-94
Genesis, 37 (2006) 49-58; 42 (2011) 33-51.75-85; 44(2013) 122-123
Gerhardt, Ida, 28 (1997) 77-78
Geslachtslijsten in Genesis, 51 (2020) 1-13
Geysels, Luc (in memoriam), 27 (1995) 1-4
Gilgamesj, 24 (1993) 60-64; 43 (2012) 33-43
God ontmoeten in zijn woord (pastoraal jaarthema 2008-2009), 39 (2008) 75-76.103-111
Godly Play, 45 (2014) 92-94
Godsnaam (dubbele), 51 (2020) 77-82
Gog en Magog, 43 (2012) 79-83
Gooische Bijbel, 48 (2017) 58
Groene Bijbel, 47 (2016) 124
Groot Nieuws Bijbel, 27 (1996) 79; 28 (1997) 78-79
Händel, Georg Friedrich, 52 (2021) 46-55
Handelingen van de apostelen, 12 (1981) 26-30; 26 (1995) 1-7; 54 (2023) 9-18; 113-125
Haydn, Joseph, 40 (2009) 111-119
Hemelsoet, Ben, 30 (1999) 43
Hiëronymus, 52 (2021) 13-19
Historiebijbel, 45 (2014) 25-26
Hooglied, 37 (2006) 73; 40 (2009) 10-21
Huidziekten, 51 (2020) 33-43
‘In een ander licht’ (Stef Bos), 41 (2010) 62
Inspiratie, 20 (1989) 27-33.51-57
Intercultureel bijbellezen, 38 (2007) 33-42
Internationaal Bijbelcongres in Moskou (november 2013), 45 (2014) 22
Interreligieuze dialoog, 34 (2003) 65-76.97-106
Islam, 47 (2016) 84-91
Israël en Palestina, 32 (2001) 49-59
Jaar van de Bijbel, 34 (2003) 25
Jaar van de Verkondiging (2003-2004), 35 (2004) 19.25-47
Jahweh, 20 (1989) 75-83
Jakobus (apostel), 51 (2020) 14-26
Jeremia, 9 (1978) nr. 1, 2-5
Jesaja, 2 (1971) nr. 3, 2-3; 10 (1979) nr. 4, 2-10; 33 (2002) 6-16; 45 (2014) 65-78
Jezus, 6 (1975) nr. 4, 3-17
Job, 45 (2014) 45-53, 47 (2016) 44-53; 50 (2019) 97-113
Johannes, 14 (1983) 64-70; 17 (1986) 74-80; 18 (1987) 2-8.61-68; 19 (1988) 75-83; 24 (1993) 75-89; 33 (2002) 99-102; 36 (2005) 87-94; 37 (2006) 5-13.73.89; 38 (2007) 10-21; 41 (2010) 108-121;
42 (2011) 29-32; 48 (2017) 46-53; 49 (2018) 44-55; 53 (2022) 51-61
Johannes (apostel), 52 (2021) 82-97
Johannesevangelie: anti-joods?, 31 (2000) 17-19; 33 (2002) 17-21
Johannes de Doper, 42 (2011) 97-109 ; 43 (2012) 97-108
Jona, 13 (1982) 43-51; 44 (2013) 33-43; 53 (2022) 82-91
Joods-christelijke dialoog, 51 (2020) 105-117
Jozua, 18 (1987) 26-33; 41 (2010) 65-77
Judas, 50 (2019) 74-87
Judas (brief van), 46 (2015) 10-23
Judit, 41 (2010) 78-89
Kabergs, Valérie (gepromoveerd), 46 (2015) 26
Katholieke Bijbelfederatie, 27 (1996) 57-65; 28 (1997) 101-102; 33 (2002) 81-83; 39 (2008) 74
‘Kerk binnenstebuiten’ (Bijbels leerhuis), 44 (2013) 90-91
Kersten, Theo, afscheid van KBS, 30 (1999) 98-100
Kevers, Paul, viering, 42 (2011) 122-123
Kijkbijbel, 53 (2022) 122
Kinderbijbels, 3 (1972) nr. 2, 4-8; 8 (1977) 35-39; 16 (1985) 38-41; 20 (1989) 13-20; 21 (1990) 29-35; 36 (2005) 42-52; 39 (2008) 33-39
Kindheidsevangelies, 40 (2009) 97-110; 41 (2010) 92; 45 (2014) 97-109; 46 (2015) 97-110; 47 (2016) 97-108; 51 (2020) 97-104
Klaagliederen, 32 (2001) 79-87; 47 (2016) 1-12
Kleitabletten over de Babylonische ballingschap, 46 (2015) 61
König, Kardinaal Franz, overleden, 35 (2004) 54
Konings, Johan (in memoriam), 53 (2022) 95
Kronieken, 34 (2003) 107-113
Lamberigts, Sylvester (in memoriam), 54 (2023) 19
Lambrecht, Jan, 33 (2002) 99; 42 (2011) 89, 46 (2015) 87
Lambrecht, Jan (in memoriam), 54 (2023) 56
Lauwaert, Pascal (afscheid als directeur VBG), 46 (2015) 125-126
Lectionarium zondagsliturgie (proeve van vernieuwing), 46 (2015) 126-127
Leeuwse Bijbel, 50 (2019) 33-59
Lefevre, Frans (in memoriam), 53 (2022) 67
Lekenbijbels in Europa, 35 (2004) 17-18
Lemmelijn, Bénédicte (Pauselijke Bijbelcommissie), 52 (2021) 25
Lichtmis, 48 (2017) 119-120
Liefde in de Bijbel (Bijbelevent), 49 (2018) 60
Liturgie, 6 (1975) nr. 1, 3-10; 10 (1979) nr. 1, 2-9; 14 (1983) 38-48; 15 (1984) 50-60; 18 (1987) 26-33; 25 (1994) 3-10
Loyens, René (overleden), 53 (2022) 67
Lucas, 8 (1977) 55-67; 13 (1982) 33-37.62-74; 14 (1983) 2-11; 19 (1988) 59-66; 23 (1992) 17-20; 48 (2017) 109-118; 52 (2021) 105-117
Lust, Johan, afscheid als voorzitter VBS, 36 (2005) 61-71
Lust, Johan, afscheidscollege, 35 (2004) 17
Luther, 48 (2017) 65-88.95-96
Luyten, Jos (in memoriam), 43 (2012) 117-118
Magnificat, 48 (2017) 109-118
Marcus, 4 (1973) 2-8.18-32.46-61; 9 (1978) 72-73; 12 (1981) 61-71; 13 (1982) 2-8; 15 (1984) 82-87; 26 (1995) 82-84; 29 (1998) 13-19; 43 (2012) 119; 49 (2018) 14-24
Maria, 52 (2021) 105-117
Maria Magdalena, 41 (2010) 33-49; 48 (2017) 1-13
Matteüs, 3 (1972) nr. 1, 2-4; 12 (1981) 2-20; 15 (1984) 2-7; 23 (1992) 35-40
Matteüspassie, 43 (2012) 11-23
Mattheeuws, Gino, nieuwe directeur VBS, 36 (2005) 71
Melaatsheid, 51 (2020) 33-43
Melchisedek, 43 (2012) 66-71
Mensenzoon, 50 (2019) 114-121
Messianisme in de Septuaginta, 35 (2004) 67-75.112-121
Migration Bible, 54 (2023) 129-130
Mijn Bijbel (app), 49 (2018) 25
Mikal, 43 (2012) 75-78
Mirjam, 43 (2012) 73-75
Mozes, 18 (1987) 14-18; 30 (1999) 8-11
Muziek in de Bijbel, 33 (2002) 49-62; 53 (2022) 69-81
Naardense Bijbel, 35 (2004) 124; 48 (2017) 58
Narratologie en Bijbel, 43 (2012) 26; 46 (2015) 26
NBV, zie De Nieuwe Bijbelvertaling
NBV21, 52 (2021) 60; 69-81; 100; 130-132; 53 (2022) 33-61
Nederlands Bijbelgenootschap 200 jaar, 45 (2014) 60
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 52 (2021) 131
Nederlandse bijbelvertalingen, 34 (2003) 9-23.33-42; 46 (2015) 43-55
Nederlandse bijbelvertalingen op cd-rom, 36 (2005) 32
Nederlandse bijbelvertalingen voor iPad en iPhone, 43 (2012) 27-28
Neirynck, Frans (in memoriam), 43 (2012) 118-119
Noah, de film, 45 (2014) 61
Onzevader, 45 (2014) 61
Opzienbarende vondst van christelijke boeken uit de eerste eeuw?, 42 (2011) 57-58
Parabels, 4 (1973) nr. 4, 70-81; 15 (1984) 26-36; 19 (1988) 59-66; 23 (1992) 35-40
Parabels (vertelprogramma), 32 (2001) 43
PaRDeS, 43 (2012) 90-91
Pasen: oudtestamentische achtergronden, 41 (2010) 1-13
Passelecq, Georges (in memoriam), 30 (1999) 44
Paulus, 13 (1982) 33-37; 14 (1983) 25-29; 21 (1990) 3-14; 23 (1992) 59-64; 33 (2002) 25-31; 40 (2009) 33-42.43-45.58.75-87; 42 (2011) 92
Paulushomilieën, 42 (2011) 92; 44 (2013) 112-115
Pella, 18 (1987) 50-60
Petrus, 40 (2009) 91
Petrus, Tweede brief van, 50 (2019) 14-20
Photios, 51 (2020) 83-87
Pinksteren: oudtestamentische achtergronden, 41 (2010) 1-13
Plagen van Egypte, 27 (1996) 33-41
Prediker, 40 (2009) 65-74; 49 (2018) 1-13
Proeven van Marcus, 43 (2012) 119
Psalmen, 2 (1971) nr. 1, 6-8; 3 (1972) nr. 3, 2-7.8-11.12-15; 20 (1989) 65; 31 (2000) 57-61
Psalmententoonstelling, 31 (2000) 46
Qumran, 22 (1991) 75-84; 23 (1992) 27-33; 24 (1993) 39-41.95-97; 26 (1995) 36-41; 27 (1996) 26-29; 39 (2008) 27-28
Rechters, 38 (2007) 65-77
Reformatiebijbel, 47 (2016) 59
Religieuze boeken- en tijdschriftenbeurs, 29 (1998) 97; 30 (1999) 97; 32 (2001) 93; 33 (2002) 40-41; 34 (2003) 58
Rembrandt, 52 (2021) 46-55
Roose, Egbert (in memoriam), 51 (2020) 61
Rossel, Wilfried (in memoriam), 54 (2023) 20
Ruth, 39 (2008) 113-114
Sabbat, 12 (1981) 54-60
Sabbatjaar en jubeljaar, 30 (1999) 81-96
Sabbe, Maurits (in memoriam), 35 (2004) 57-66
Sacerdos – bij het verdwijnen van het tijdschrift, 31 (2000) 112-113
Salomo, 54 (2023) 65-74
Samenleesbijbel, 46 (2015) 125
Satan, 44 (2013) 65-80
Saul en David, 52 (2021) 33-45
Schepping, 40 (2009) 91
Schoors, Toon (in memoriam), 54 (2023) 57
Septuaginta, 20 (1989) 3-10; 24 (1993) 3-12; 34 (2003) 62-63; 35 (2004) 67-75.112-121; 39 (2008)
115
Servotte, Herman, overleden, 35 (2004) 16-17
Siklag en koning David, 50 (2019) 92-93
Simson, 46 (2015) 33-42; 51 (2020) 44-57
Slavenbijbel, 51 (2020) 120-128
Spreuken, 47 (2016) 109-119
Steegen, Martijn (gepromoveerd), 43 (2012) 26-27
Sterke Verhalen (Braambos, KTRC), 35 (2004) 85
Stilte (De Bijbel over), 46 (2015) 65-74
Synopsis, 11 (1980) 50-62; 15 (1984) 61-62; 17 (1986) 2-6; 37 (2006) 14
Tabor, uitgeverij, 33 (2002) 93-96
Tack, Laura (doctoraat), 47 (2016) 29
Talmoed (Nederlandse vertaling), 47 (2016) 27-28
Theofilus, 43 (2012) 85-87
Tien Geboden, 37 (2006) 72-73
ToBiAS: een gloednieuw bijbelproject, 45 (2014) 90-92
Toren van Babel, 13 (1982) 26-32; 29 (1998) 43
Tromp, Nico, afscheid van KBS, 31 (2000) 62-66
Tromp, Nico (in memoriam), 41 (2010) 92
Tweede brief van Petrus, 50 (2019) 14-20
Tweejaarlijkse prijs van het religieuze boek, 37 (2006) 89
Tyndale, William, 34 (2003) 9-23
Van Belle, Gilbert (emeritaat), 45 (2014) 23-24
Van der Ploeg, Jan (in memoriam), 35 (2004) 86
Van Iersel, Bas (in memoriam), 30 (1999) 62-63
Van Outryve, Olav Emiel (in memoriam), 28 (1997) 66-67
Van Segbroeck, Frans, afscheid als directeur VBS, 36 (2005) 61-71
Van Segbroeck, Frans (in memoriam), 39 (2008) 57-63
Vaticanum II 50 jaar later (Didachè studiedagen 2012), 43 (2012) 59-60
Verbeke, Elke (gepromoveerd), 43 (2012) 26
Vergeldingsleer in het Oude Testament, 47 (2016) 33-43
Vergeving, 47 (2016) 109-119
Verrijzenis, 27 (1996) 42-45; 34 (2003) 1-8; 42 (2011) 1-11.14-32; 44 (2013) 1-12
Vervenne, Marc (emeritaat), 45 (2014) 24.58-59
Vlaams Bijbelgenootschap (VBG), 47 (2016) 123-124
Vlaamse Bijbelstichting (geschiedenis), 49 (2018) 97-108
Vlaamse dag van de Verkondiging (13 maart 2004), 34 (2003) 121-122
Vrienden van Galilea, 42 (2011) 58
Vrouwenbijbel, 47 (2016) 59
Website Vlaamse Bijbelstichting, 44 (2013) 91; 46 (2015) 86
Wedstrijd ‘Beste religieus verhaal’, 45 (2014) 60
Wie is Jezus werkelijk? Essaywedstrijd, 27 (1996) 78
Wijzen uit het Oosten, 35 (2004) 13-16
Willibrordvertaling, geheel herziene uitgave, 26 (1995) 53.73-81; 27 (1996) 14-18; 28 (1997) 101;
29 (1998) 24.96; 30 (1999) 12-19.57-61; 33 (2002) 97; 34 (2003) 123
Willibrordvertaling 2012, 43 (2012) 92.120-122
Wondere Woorden (radioprogramma), 41 (2010) 26
Wonderen, 6 (1975) nr. 3, 2-12
Woordkracht, 53 (2022) 124
Wynsberghe, Karel, 33 (2002) 22-23.93-96; 34 (2003) 25.60-61; 36 (2005) 95-97
Wynsberghe, Karel (in memoriam), 36 (2005) 95-97
Zacharias, 43 (2012) 83-85
Zegel van koning Hizkia gevonden, 47 (2016) 27
Zondag van het Woord van God, 53 (2022) 123-124

3. BESPROKEN BIJBELPLAATSEN
Gn 1–11 : 51 (2020) 1-13
Gn 1─10 : 11 (1980) 26-40
Gn 1–3 : 48 (2017) 33-45
Gn 1,1–2,4 : 12 (1981) 54-60; 26 (1995) 49-53
Gn 2,18-25 : 17 (1986) 10-12
Gn 6–8 : 43 (2012) 33-43
Gn 6,1-4 : 43 (2012) 44-55
Gn 9,8-15 : 10 (1979) nr. 1, 37-40
Gn 11,1-9 : 13 (1982) 26-32; 29 (1998) 43
Gn 11,27–25,11 : 49 (2018) 65-79
Gn 12–25 : 10 (1979) nr. 1, 65-87
Gn 16,1-16 : 31 (2000) 25-40
Gn 19,23-29 : 49 (2018) 94-95
Gn 22,1-19 : 10 (1979) nr. 1, 40-43; 36 (2005) 33-36; 49 (2018) 80-93; 53 (2022) 34-42
Gn 24 : 53 (2022) 99-104
Gn 29 : 53 (2022) 104-109
Gn 32–33 : 36 (2005) 36-38
Gn 34 : 43 (2012) 71-73
Gn 37 : 50 (2019) 21-28
Gn 45,1-5 : 52 (2021) 98-99
Ex 1–2 : 48 (2017) 97-108
Ex 7,14–11,10 : 27 (1996) 33-41
Ex 11,2-3 : 30 (1999) 1-7
Ex 15,22-27 : 45 (2014) 20-21
Ex 33 : 52 (2021) 1-12
Lv 19,11-18 : 17 (1986) 88-93
Lv 25 : 30 (1999) 81-96
Nu 6,22-27 : 40 (2009) 120-121
Nu 22–24 : 29 (1998) 1-12.36-42
Dt 32 : 41 (2010) 14-23
Dt 34 : 53 (2022) 69-81
Re 13–16 : 46 (2015) 33-42; 51 (2020) 44-57
2 S 6,14 : 53 (2022) 1-14
1 K 17–19 : 54 (2023) 29-42
1 K 19,3-8 : 49 (2018) 56-57
1 K 19,19 – 2 K 2 : 54 (2023) 75-89
Ps 22 : 43 (2012) 1-10
Ps 23 : 44 (2013) 44-57
Ps 30 : 20 (1989) 58-67
Ps 37 : 52 (2021) 26-27
Ps 65,2-4 : 43 (2012) 24-25
Ps 78 : 31 (2000) 57-61
Ps 104 : 52 (2021) 128-129
Ps 114 : 3 (1972) nr. 3, 2-7
Ps 116 : 45 (2014) 88-89
Ps 119 : 24 (1993) 90-94
Ps 131 : 50 (2019) 88-89
Ps 139 : 39 (2008) 13-24
Ps 151 LXX : 39 (2008) 83-92
Job 19,25-26 : 42 (2011) 17-23
Job 32–37 : 47 (2016) 44-53
Job 42 : 50 (2019) 97-113
Job 42,1-6 : 53 (2022) 46-50
Spr 6,6-8 : 52 (2021) 56-57
Spr 9,13-18 : 51 (2020) 28-29
Spr 16,7 : 47 (2016) 115-119
Spr 30,7-9 : 54 (2023) 22-23
Pr 3,1-8 : 52 (2021) 33-45
Pr 12,1-7 : 49 (2018) 1-13
Hl 6, 1-11 : 53 (2022) 43-46
Sir 2,1-5a : 54 (2023) 90-91
Sir 5,10-12 : 47 (2016) 120-121
Sir 10,1-3 : 41 (2010) 58-59
Sir 28,2-5 : 47 (2016) 24-25
Sir 30,21-23 : 44 (2013) 88-89
Js 1,11-17 : 42 (2011) 12-13
Js 7,10-17 : 35 (2004) 112-121
Js 35,1-10 : 40 (2009) 88-89
Js 40─55 : 8 (1977) 3-10
Js 60,19-20 : 48 (2017) 54-55
Js 65,1-2 : 53 (2022) 62-63
Js 65,17-25 : 42 (2011) 110-119
Jr 1,4-8 : 48 (2017) 122-123
Jr 16,19-20 : 43 (2012) 88-89
Jr 31,33-34 : 51 (2020) 88-89
Ez 18,2 : 18 (1987) 36-40
Ez 24,15-24 : 50 (2019) 65-73
Ez 28 : 45 (2014) 1-9
Ez 36,25-28 : 52 (2021) 118-127
Ez 37,1-14 : 42 (2011) 14-16; 44 (2013) 110-111
Am 7,10-15 : 44 (2013) 24-25
Mi 5,1-4a : 43 (2012) 110-112
Mi 6,6-8 : 46 (2015) 56-57
Jon 1–4 : 44 (2013) 33-43
Jon 4,6 : 53 (2022) 82-91
Hab 1,2-4 : 40 (2009) 22-23
Mal 2,7-9; 3,20-21 : 42 (2011) 86-87
Mt 1–2 : 45 (2014) 97-109
Mt 2,1-12 : 49 (2018) 126-127
Mt 5,13-16 : 51 (2020) 118-119
Mt 5,38-42 : 21 (1990) 58-64
Mt 6,25-34 : 5 (1974) nr. 3-4, 3-19; 49 (2018) 26-27
Mt 9,1-8 : 26 (1995) 25-35
Mt 10,34-39 : 41 (2010) 90-91
Mt 11,25-30 : 54 (2023) 52-53
Mt 13,1-9 : 48 (2017) 90-91
Mt 13,44-50 : 15 (1984) 26-36
Mt 18,1-4 : 47 (2016) 54-55
Mt 19,24 : 22 (1991) 15-16
Mt 24,45-51 : 22 (1991) 51-60
Mc 1,12-15 : 10 (1979) nr. 1, 44-48
Mc 1,13 : 27 (1996) 81-91
Mc 1,29-31 : 7 (1976) nr. 1, 2-4
Mc 1,35-39 : 7 (1976) nr. 1, 5-6
Mc 1,40-45 : 31 (2000) 1-11
Mc 2,1-12 : 26 (1995) 25-35
Mc 4,1-31 : 4 (1973) 70-81
Mc 4,35-41 : 51 (2020) 58-59
Mc 9,2-10 : 10 (1979) nr. 1, 48-54
Mc 9,42-50 : 41 (2010) 122-123
Mc 9,49-50 : 15 (1984) 88-93; 16 (1985) 2-7
Mc 10,13-16 : 43 (2012) 56-57
Mc 16,1-8 : 4 (1973) 33-42
Lc 1–2 : 46 (2015) 97-110; 51 (2020) 97-104
Lc 1,46-55 : 48 (2017) 109-118
Lc 1,76-78a : 43 (2012) 114-115
Lc 2,1-21 : 51 (2020) 100-102
Lc 2,22-40 : 48 (2017) 119-120
Lc 2,28-32 : 53 (2022) 120-121
Lc 2,41-52 : 51 (2020) 102-104
Lc 5,1-11 : 35 (2004) 28-35
Lc 5,17-26 : 26 (1995) 25-35
Lc 6,20-49 : 14 (1983) 2-11
Lc 6,20-26 : 46 (2015) 122-123
Lc 6,27-36 : 42 (2011) 120-121
Lc 7,36-50 : 50 (2019) 1-13
Lc 8,5-8 : 44 (2013) 58-59
Lc 10,21 : 48 (2017) 26-27
Lc 10,38-42 : 17 (1986) 60-62; 44 (2013) 120-121
Lc 12,49-53 : 41 (2010) 90-91
Lc 15,1-32 : 7 (1976) nr. 3, 2-8
Lc 15,23-32 : 47 (2016) 92-93
Lc 16,29 : 30 (1999) 49-52
Lc 17,11-19 : 7 (1976) nr. 4, 2-6
Lc 19,1-10 : 10 (1979) nr. 1, 58-60
Lc 20,34-38 : 34 (2003) 1-8
Lc 24 : 42 (2011) 24-28
Joh 1,1-18 : 38 (2007) 89-97; 54 (2023) 97-112
Joh 2,1-12 : 17 (1986) 74-80; 18 (1987) 2-8
Joh 2,13-25 : 10 (1979) nr. 1, 55-57
Joh 4 : 45 (2014) 10-19
Joh 4,7-26 : 24 (1993) 13-16
Joh 5,24-25 : 17 (1986) 38-40
Joh 5,31-37 : 1 (2000) 12-16
Joh 9 : 46 (2015) 84-85
Joh 11,1-44 : 44 (2013) 110-111
Joh 19,23-24 : 46 (2015) 75-83
Joh 20–21 : 48 (2017) 1-13
Hnd 1,6-11 : 5 (1974) nr. 2, 2-4
Hnd 1,11 : 8 (1977) 22-27
Hnd 3,12-16 : 32 (2001) 73-78
Hnd 5,1-11 : 54 (2023) 43-51
Hnd 10,1–11,18 : 26 (1995) 3-7
Hnd 10,34-43 : 46 (2015) 24-25
Hnd 13,44-47 : 53 (2022) 92-93
Rom 8,31-39 : 23 (1992) 51-58
Rom 9–11 : 51 (2020) 105-117
1 Kor 11,2-16 : 23 (1992) 59-64; 33 (2002) 32-39
1 Kor 11,3 : 16 (1985) 50-58
1 Kor 12,4-11 : 40 (2009) 54-55
1 Kor 13,8-13 : 53 (2022) 26-27
1 Kor 14,34-35 : 22 (1991) 14
1 Kor 15,1-11 : 41 (2010) 24-25
2 Kor 5,20 : 24 (1993) 17-19
Gal 3,1-6 : 37 (2006) 81-85
Ef 2,1-13 : 35 (2004) 102-111
Tit 3,4-8 : 54 (2023) 126-127
Jak 2,14-17 : 42 (2011) 52-53
Jak 4,13-16 : 50 (2019) 60-61
1 Pe 1,3-9 : 45 (2014) 54-55
1 Joh 4,7-21 : 49 (2018) 44-55
1 Joh 4,12-16 : 50 (2019) 122-123
Apk 1,4-8 : 26 (1995) 8-15
Apk 1,9-20 : 9 (1978) 14-17
Apk 11,1-11 : 9 (1978) 33-48
Apk 12,1-18 : 31 (2000) 25-40

4. RUBRIEK ‘BIJBEL EN BEZINNING’
Genesis 19,23-29 (V. Kabergs) : 49 (2018) 94-95
Genesis 45,1-5 (M. Dhont) : 52 (2021) 98-99
Exodus 15,22-27 (P. Kevers) : 45 (2014) 20-21
Numeri 6,22-27 (P. Kevers) : 40 (2009) 120-121
1 Koningen 19,3-8 (P. Kevers) : 49 (2018) 56-57
Psalm 37 (B. Lemmelijn) : 52 (2021) 26-27
Psalm 65,2-4 (B. Lemmelijn) : 43 (2012) 24-25
Psalm 104 (P. Kevers) : 52 (2021) 128-129
Psalm 116,1-10 (B. Lemmelijn) : 45 (2014) 88-89
Psalm 131 (B. Lemmelijn) : 50 (2019) 88-89
Spreuken 6,6-8 (B. Beeckman) : 52 (2021) 56-57
Spreuken 9,13-18 (B. Lemmelijn) : 51 (2020) 28-29
Spreuken 30,7-9 (B. Beeckman) : 54 (2023) 22-23
Sirach 2,1-5a (B. Lemmelijn) : 54 (2023) 90-91
Sirach 5,10-12 (B. Lemmelijn) : 47 (2016) 120-121
Sirach 10,1-3 (B. Lemmelijn) : 41 (2010) 58-59
Sirach 28,2-5 (B. Lemmelijn) : 47 (2016) 24-25
Sirach 30,21-23 (B. Lemmelijn) : 44 (2013) 88-89
Jesaja 35,1-10 (R. Bieringer) : 40 (2009) 88-89
Jesaja 60,19-20 (B. Lemmelijn) : 48 (2017) 54-55
Jesaja 62,1-2 (B. Lemmelijn) : 53 (2022) 62-63
Jeremia 1,4-8 (B. Lemmelijn) : 48 (2017) 122-123
Jeremia 16,19-20 (B. Lemmelijn) : 43 (2012) 88-89
Amos 7,10-15 (H. Debel) : 44 (2013) 24-25
Micha 6,6-8 (B. Lemmelijn) : 46 (2015) 56-57
Habakuk 1,2-4 (E. Verbeke) : 40 (2009) 22-23
Maleachi 2,7-9; 3,20-21 (B. Lemmelijn) : 42 (2011) 86-87
Matteüs 2,1-12 (B. Lemmelijn) : 49 (2018) 126-127
Matteüs 5,13-16 (B. Lemmelijn) : 51 (2020) 118-119
Matteüs 6,25-34 (B. Lemmelijn) : 49 (2018) 26-27
Matteüs 10,34-39 (P. Kevers) : 41 (2010) 88-89
Matteüs 11,25-30 (P. Kevers) : 54 (2023à 52-53
Matteüs 13,1-9 (V. Kabergs) : 48 (2017) 90-91
Matteüs 18,1-4 (B. Lemmelijn) : 47 (2016) 54-55
Marcus 4,35-41 (B. Lemmelijn) : 51 (2020) 58-59
Marcus 9,42-50 (G. Van Oyen) : 41 (2010) 122-123
Marcus 10,13-16 (V. Kabergs) : 43 (2012) 56-57
Lucas 1,76-78a (B. Lemmelijn) : 43 (2012) 114-115
Lucas 2,28-32 (F. Noël) : 53 (2022) 120-121
Lucas 6,20-26 (V. Kabergs) : 46 (2015) 122-123
Lucas 6,27-36 (B. Lemmelijn) : 42 (2011) 120-121
Lucas 8,5-8 (B. Lemmelijn) : 44 (2013) 58-59
Lucas 10,21 (B. Lemmelijn) : 48 (2017) 26-27
Lucas 10,38-42 (B. Lemmelijn) : 44 (2013) 120-121
Lucas 12,49-53 (P. Kevers) : 41 (2010) 88-89
Lucas 15,23-32 (V. Kabergs) : 47 (2016) 92-93
Johannes 9 (P. Van Petegem) : 46 (2015) 84-85
Handelingen over Barnabas (J. Lust) : 45 (2014) 120-121
Handelingen 10,34-43 (H. Debel) : 46 (2015) 24-25
Handelingen 13,44-47 (V. Kabergs) : 53 (2022) 92-93
1 Korintiërs 12,4-11 (M. Steegen) : 40 (2009) 54-55
1 Korintiërs 13,8-13 (B. Lemmelijn) : 53 (2022) 26-27
1 Korintiërs 15,1-11 (P. Kevers) : 41 (2010) 24-25
Titus 3,4-8 (B. Lemmelijn) : 54 (2023) 126-127
Jakobus 2,14-17 (B. Lemmelijn) : 42 (2011) 52-53
Jakobus 4,13-16 (B. Lemmelijn) : 50 (2019) 60-61
1 Petrus 1,3-9 (V. Kabergs) : 45 (2014) 54-55
1 Johannes 4,12-16 (B. Lemmelijn) : 50 (2019) 122-123

BIJBELS-ARCHEOLOGISCHE REIZEN
5. BIJBELS-ARCHEOLOGISCHE REIZEN
1972: Israël, 2 (1971) nr. 3, 7; 3 (1972) nr. 3, 16
1973: Turkije, 3 (1972) nr. 4, 2-3
1974: Israël, 4 (1973) 82-84
1975: Egypte, 6 (1975) nr. 2, 23-24
1975: Israël, 6 (1975) nr. 2, 23-24
1976: Israël (2x), 6 (1975) nr. 3, 17-18
1977: Israël, 8 (1977) 39-40.68-69
1978: Israël (2x), 8 (1977) 40
1979: Israël (2x), 9 (1978) 76
1980: Israël, 10 (1979) nr. 4, 28
1980: Griekenland-Turkije, 10 (1979) nr. 4, 28
1980: Egypte, 10 (1979) nr. 4, 28
1981: Israël (2x), 11 (1980) 11
1982: Griekenland-Turkije, 12 (1981) 24
1982: Israël (2x), 12 (1981) 24
1983: Israël, 13 (1982) 23; 14 (1983) 58-63; 15 (1984) 8-13
1983: Turkije, 13 (1982) 23
1984: Israël, 14 (1983) 56
1985: Egypte, 15 (1984) 60; 16 (1985) 59-62
1985: Israël (2x), 15 (1984) 60; 16 (1985) 74-80
1986: Israël (2x), 16 (1985) 81; 18 (1987) 9-11
1987: Israël (2x), 17 (1986) 84
1987: Turkije, 17 (1986) 85
1988: Griekenland, 18 (1987) 87-88
1989: Jordanië, 19 (1988) 67-68; 20 (1989) 36-41
1991: Griekenland, 22 (1991) 24.85-89
1992: Israël, 22 (1991) 84; 23 (1992) 89-91
1992: Turkije, 22 (1991) 84; 23 (1992) 91-93
1993: Israël, 23 (1992) 66; 24 (1993) 65-66
1994: Israël, 25 (1994) 13.100
1994: Jordanië, 25 (1994) 13.94-99
1995: Israël, 25 (1994) 100; 26 (1995) 19.54-58
1995: Syrië, 25 (1994) 101; 26 (1995) 19.85-94
1996: Israël en Sinaï, 26 (1995) 95; 27 (1996) 32.98-101
1996: Libanon, 26 (1995) 95; 27 (1996) 32.92-96
1997: Israël, 27 (1996) 80.97
1997: Turkije, 27 (1996) 80.97; 28 (1997) 95-98
1998: Jordanië, 28 (1997) 98; 29 (1998) 20-21.43-44.96
1998: Irak, 29 (1998) 20-21.43-44.96
1998: Turkije, 29 (1998) 96
1999: Israël, 29 (1998) 96; 30 (1999) 43.53-55
1999: Griekenland, 29 (1998) 96; 30 (1999) 43.55-56
2000: Syrië, 30 (1999) 97; 31 (2000) 19.46.106-110
2001: Israël (afgelast), 31 (2000) 46.69.111; 32 (2001) 12
2001: Oost-Turkije, 31 (2000) 46.69.111; 32 (2001) 12.88-92
2002: Jordanië en de Sinaï, 32 (2001) 92; 33 (2002) 23.41.87-92
2003: Libanon, 33 (2002) 98; 34 (2003) 25.57.77-80
2003: Jordanië (afgelast), 33 (2002) 98; 34 (2003) 25.57
2003: Griekenland, 34 (2003) 25.57-58.114-118
2004: Cyprus, 35 (2004) 19.56.76-81
2005: Rhodos – Kos – Patmos, 36 (2005) 25.72-76
2006: Malta, 37 (2006) 15.86-88
2020: Israël (uitgesteld), 50 (2019) 30; 64; 51 (2020) 60; 91
2021: Israël (uitgesteld), 51 (2020) 91
2022: Israël en de Palestijnse gebieden, 53 (2022) 29; 54 (2023) 20-21
2023: Israël en de Palestijnse gebieden, 54 (2023) 21

6. VLIEBERGH-SENCIELEERGANGEN BIJBEL EN CATECHESE / DIDACHE-STUDIEDAGEN
1970: bijbel: Matteüs, 1 (1970) nr. 2, 1-2; nr. 3, 2-3
catechese: Kerk in de maatschappij van morgen
1971: bijbel: Oude Testament, 2 (1971) nr. 3, 6-7
catechese: Aanzetten voor een schoolcatechetische didactiek (1972)
1972: bijbel: Marcus, 3 (1972) nr. 3, 15-16; 4 (1973) 2-8.18-42.46-61.70-81
catechese: Het woord op zijn plaats gezet (1973)
1973: De lente doet pijn. Over sterven en verrijzen (1974), 4 (1973) 62-63
1974: bijbel: De bergrede, 5 (1974) nr. 2, 1; nr. 3-4, 3-19
catechese: Moraal of spiritualiteit
1975: Ziende blind? Bijbelse wonderverhalen (1976), 6 (1975) nr. 2, 17-18
1976: bijbel: Profeten, 7 (1976) nr. 2, 16
catechese: Opvoeden tot relatiebekwaamheid
1977: bijbel: Verlossing, 8 (1977) 34-35
catechese: Bevrijd om te dienen. Bijbelse… bevrijdingstheologie (1978)
1978: bijbel: De sluier opgelicht? Apocalyptiek (1979), 9 (1978) 25-26
catechese: Spanning tussen ervaring en verwoording (1979)
1979: Parabels meerstemmig (1980), 10 (1979) nr. 2, 18-19
1980: Thuis in Gods ruimte. Over gebed en gebedsopvoeding (1981), 11 (1980) 24
1981: De tweede week. Gn 1-11 (1982), 12 (1981) 36.52
1982: catechese: Waardenopvoeding in gelovig perspectief (1983), 13 (1982) 39
1983: bijbel: De bergrede (J. Lambrecht), 14 (1983) 16.36
catechese: Tussen utopie en berusting. Over kerk-zijn vandaag (1984)
1984: Eén stap is mij genoeg. Over geloof en geloofsopvoeding (1985), 15 (1984) 48
1985: De verborgen rijkdom van bijbelverhalen. Structurele bijbellezing (1986), 16 (1985) 48
1986: bijbel: Werken met bijbelgroepen (1987), 17 (1986) 36.86-87
catechese: De mens leeft niet van brood alleen. Symbolen en sacramenten (1987), 17 (1986)
37
1987: bijbel: Het Johannesevangelie, 18 (1987) 34
catechese: God in beeld? (1988), 18 (1987) 35
1988: bijbel: Exodus. Verhaal en leidmotief (1989), 19 (1988) 20.57-58
catechese: Jodendom en Islam in het vak godsdienst (1989), 19 (1988) 21
1989: bijbel: Psalmen lezen, vieren en beleven (1991), 20 (1989) 34
catechese: Jeugd tussen religieuze aanspreekbaarheid en levensbeschouwelijke onverschilligheid (1990), 20 (1989) 35
1990: De mens: verrader of hoeder van de schepping? (1991), 21 (1990) 16-17
1991: bijbel: Eén auteur, twee boeken. Lucas en Handelingen (1992), 22 (1991) 24.47
catechese: Ongehoord anders. Eigentijdse spiritualiteit (1992)
1992: Fragmenten. Postmoderniteit en theologie (1993), 23 (1992) 21
1993: bijbel: Het Johannesevangelie. Woorden om van te leven (1995), 24 (1993) 24.75-89
catechese: Kerk op-nieuw (1994), 24 (1993) 24
1994: catechese: Niet lijdzaam toezien! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige
(jongeren)cultuur (1995), 25 (1994) 47
1995: bijbel: De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu (1996), 26 (1995) 20.48.82-84
catechese: Traditie en initiatie, perspectieven voor de toekomst (1996), 26 (1995) 20
1996: bijbel: Elia. Profeet van vuur, mens als wij (1997), 27 (1996) 32.56.66-69
catechese: De smalle grens tussen assertiviteit en agressiviteit (1998), 27 (1996) 32
1997: bijbel: De woorden die Jezus ons gegeven heeft (1998), 27 (1996) 114; 28 (1997) 48; 79
catechese: Mediacultuur en godsdienstige opvoeding, 27 (1996) 114
1998: bijbel: Matteüs opnieuw (1999), 29 (1998) 21.44
catechese: Godsdienst op school in de branding, 29 (1998) 21
1999: bijbel en catechese: De spanning tussen geloof en cultuur, 30 (1999) 44
2000: bijbel: Het boek Openbaring: een eindeloos verhaal (2001), 31 (2000) 11.41-45.67
2001: bijbel: Jeremia, profeet tussen hoop en wanhoop (2002), 32 (2001) 13.36-40.93-95
catechese: Leren aan de werkelijkheid
2002: bijbel en catechese: De Bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven? (2004),
33(2002) 24.40
2003: bijbel: Paulus (2004), 34 (2003) 24.52-56.119
catechese: Van ervaring naar geloof? Of van geloof naar ervaring?, 34 (2003) 24
2004: bijbel en catechese: Toekomst voor verhalen en rituelen? (2005), 34 (2003) 122; 35 (2004) 48-
51
2005: bijbel: De apocriefe Jezus (2006), 36 (2005) 26-28.41.57-60
catechese: Sacraliteit
2006: bijbel: Bijbelse wijsheid aan het woord (2007), 37 (2006) 15.47-48.72; 38 (2007) 48
catechese: Niet los van God? Geloof en wetenschap
2007: bijbel en catechese: Wanneer alteriteit realiteit wordt. Christendom en islam, Bijbel en Koran
(2008), 38 (2007) 23.43-46.78-80
2008: bijbel: De weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen (2009), 39 (2008) 29.47-
49.74
2009: bijbel en catechese: Ons dagelijks brood (2010), 40 (2009) 57-58
2010: bijbel: De rollen van de Dode Zee (2011), 41 (2010) 60-62
2011: bijbel en catechese: De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal (2012), 42 (2011) 54-57
2012: kerkgeschiedenis: Staan de vensters nog open? Vaticanum II 50 jaar later, 43 (2012) 59-60
2013: bijbel: Ongemakkelijke woorden van Jezus, 43 (2012) 60; 44 (2013) 60-62
2014: bijbel: Een God die geschiedenis schrijft? De ‘Historische boeken’ in het Oude Testament, 45 (2014) 26.56-57
2015: Tot geloof komen. Bijbelse perspectieven op geloofsgroei, 46 (2015) 26; 58-59
2016: Terug naar waar het begon. Het boek Genesis herlezen, 47 (2016) 56-57
2017: Dit is mijn lichaam. Lichamelijkheid in de bijbelse traditie, 48 (2017) 56-57
2018: Het Lucasevangelie, 49 (2018) 58-59
2019: De Bijbel lezen: gisteren, vandaag en morgen, 50 (2019) 30; 62-64; 51 (2020) 60; 91
2020: Koning David in de Bijbel en daarna (geannuleerd), 51 (2020) 27; 60
2021: Koning David in de Bijbel en daarna, 52 (2021) 58-59
2022: De Psalmen. Weerklank van het leven, 53 (2022) 64-66
2023: De Bijbel als bron van hoop in donkere tijden, 54 (2023) 54-55

7. BOEKBESPREKINGEN
Aan ons overgeleverd. Woorden uit de Schrift voor de gemeente, 3 (1972) nr. 4, 11
ABICHT, L., De Bijbel. Een vrij zinnige lezing, 48 (2017) 63-64
ABICHT, L., Eén maat en één gewicht. Een kritisch essay over Israël-Palestina, 35 (2004) 55
AL, B., Vechten voor mensenrechten, 17 (1986) 16
ALEXANDER, P. – VAN SCHOTEN, J., Kinderbijbel, 16 (1985) 20
Als de rijke onrecht doet, 8 (1977) 15
AMANT, K., Het verhaal van Mozes, 50 (2019) 128
Analecta Bruxellensia, 28 (1997) 46
ANCKAERT, L., BURGGRAEVE, R. & VAN COILLIE, G., Abraham en Odysseus, 44 (2013) 128
ANDRIESSEN, H., Door de dood van het leven, 16 (1985) 68
ANDRIESSEN, H., En God wachtte. Vertellingen bij de Schrift, 33 (2002) 109
ANDRIESSEN, H., Ontmoetend geloven, 14 (1983) 73
ANDRIESSEN, H., Op reis met de wind, 12 (1981) 48
ANDRIESSEN, H., Spiegel der werkelijkheid, 12 (1981) 76
ANDRIESSEN, H., Spiritualiteit en levensloop, 15 (1984) 102
ANDRIESSEN, H. e.a., Verwachtingen als omweg, 18 (1987) 72
APPLETON, G., Het woord is zaad, 9 (1978) 28
ARNOUTS, P. e.a., Tochten van hoop: ‘Ik had honger’, 45 (2014) 32
ARTS, H., Een kluizenaar in New York, 17 (1986) 72
ARTS, H., Het ongeloof gewogen, 13 (1982) 77
ARTS, H., Waarom moeten mensen lijden?, 17 (1986) 22
De atlas van de bijbel, 31 (2000) 23
AUSLOOS, H., Een geest van wijsheid en inzicht. Koning Salomo en het Oude Testament, 41 (2010) 64
AUSLOOS, H., Geweld – God – Bijbel, 51 (2020) 30-31
AUSLOOS, H. (red.), Jeremia. Profeet tussen hoop en wanhoop, 33 (2002) 103-104
AUSLOOS, H., Oud maar niet verouderd. Een inleiding tot de studie van het Oude Testament, 37 (2006)
90-91
AUSLOOS, H.–BOSUYT, I. (red.), Hooglied. Bijbelse liefde in beeld, woord en klank, 39 (2008) 50
AUSLOOS, H.–BOSUYT, I. (red.), In den beginne. De ‘schepping’ in beeld, woord en klank, 42 (2011) 90-91
AUSLOOS, H.–BOSSUYT, I. (red.), Job tussen leven en lijden. In beeld, woord en klank, 41 (2010) 64
AUSLOOS, H.– LEMMELIJN, B., Bijbelse Wijsheid aan het woord, 38 (2007) 83-84
AUSLOOS, H.– LEMMELIJN, B., De bijbel: een (g)oude(n) gids, 36 (2005) 100-101
Averbodes Jeugdbijbel, 37 (2006) 20-22
BAARDA, T.J. e.a., Het evangelie van Thomas, 30 (1999) 47
BAARDA, T.J. e.a. (red.), Jodendom en vroeg christendom, 23 (1992) 44
BAARLINK, H., Inleiding tot het Nieuwe Testament, 20 (1989) 43
BAARLINK, H., Matteüs II. Een praktische bijbelverklaring, 30 (1999) 107
BAARLINK, H., Romeinen II, 21 (1990) 22
BAERT, B. e.a., Noli me tangere. Maria Magdalena in veelvoud, 38 (2007) 32
BAERS, J. – HENAU, E., God is groter, 12 (1981) 21; (3e ed.), 17 (1986) 18
BAETEN, T., Kijk op de kerk, 20 (1989) 94
BAETEN, T., Plek voor iedereen. Bijbelse overwegingen, 19 (1988) 47
BAHAT, D., Atlas van Jeruzalem, 9 (1978) 9
BAKKER, A. (red.), 21 oefeningen in het lezen van bijbelse verhalen, 11 (1980) 9
BAKKER, A. (red.), Uw koninkrijk kome, 16 (1985) 69
BALMARY, M., Abel. Dwars door Eden, 32 (2001) 100
BARNARD, M.– VAN DE HAAR, G. (red.), De Bijbel cultureel, 41 (2010) 31-32
BARNARD, W., Bezig met Genesis, 15 (1984) 73
BARNARD, W., De mare van God-bewaar-me. Over de eerste drie hoofdstukken van het vierde
evangelie, 33 (2002) 44-45
Basiscursus bijbelse vorming: Genesis 1-11, 18 (1987) 24
BASTIAENS, J., Een onmetelijke schatkamer. Leven en bidden met de Bijbel, 40 (2009) 128
BASTIAENS, J., Het Woord is mens geworden. Commentaren bij de zondagslezingen, 46 (2015) 61
BASTIAENS, J. – VANNEUVILLE, F. (red.), Bijbel tegendraads, 47 (2016) 125; 48 (2017) 92-93
BATCHELOR, M., Lees je Bijbel, bid elke dag, 12 (1981) 49
BECKING, B. – SMELIK, K., Een patriarchale leugen, 20 (1989) 69
BEEK, M.A., Het boek Ester en het Poeriemfeest, 6 (1975) nr. 1, 14
BEEL, J., Jonge kerken, 17 (1986) 72
Beelden van leven, 13 (1982) 57
BEENTJES, P. e.a. (red.), `Gelukkig de mens’, 23 (1992) 45
BEENTJES, P., Jesus, de zoon van Sirach, 14 (1983) 31
BEENTJES, P., De wijsheid van Jesus Sirach, 38 (2007) 58
BEENTJES, P., Wijsheid van Salomo, 21 (1990) 83
BEKAERT, J., Het kerstgebeuren bij Lc. gekleurd door Bruegel, 7 (1976) nr. 2, 22
BEKER, E.J. – DEURLOO, K.A., Het begin in ons midden, 9 (1978) 57
BELDARRAIN, E. e.a., Bidden op bijbelse bodem, 33 (2002) 47-48
BELGISCHE BISSCHOPPEN, God ontmoeten in zijn woord, 39 (2008) 103-111
Belichting van het bijbelboek (reeks), 19 (1988) 48; 20 (1989) 83
BENZINE, R., De Koran uitgelegd, 49 (2018) 62-63
BERFLO, W., In gesprek met de tekst, 17 (1986) 67
BERFLO, W., Wegwijzer. A-cyclus, 12 (1981) 49
BERGER, K., De Dode-Zeerollen en Jezus, 25 (1994) 53
BERGER, K., Mag je in wonderen geloven?, 29 (1998) 46-47
BERGER, K., Qumran und Jesus, 24 (1993) 96
BERGER, K., Wie was Jezus werkelijk?, 27 (1996) 104-107
BERNARDUS VAN CLAIRVAUX, Preken 1–9 over het Hooglied, 30 (1999) 108
BERTEN, I., Jezus. God aan de rand, 23 (1992) 71
BERTMANS, M., De man naar mijn hart, 41 (2010) 64
BERTRANGS, A., Evangelie op zijn zondags, 4 (1973) 43
BESSIÈRE, G., Hij voor mij uit, 6 (1975) nr. 4, 15
BETZ, O. – RIESNER, R., Jesus, Qumran und der Vatikan, 24 (1993) 95
BEUTLER, J., Die Johannesbriefe übersetzt und erklärt, 31 (2000) 83
Bewaar de schoonheid. Topstukken van religieuze kunst in het aartsbisdom Utrecht, 38 (2007) 25
BEYERLIN, W., Godsdiensthistorisch tekstboek rond het O.T., 8 (1977) 12
Bibel heute (tijdschrift), 28 (1997) 103; 30 (1999) 101; 32 (2001) 14.96; 34 (2003) 26; 35 (2004) 20
Bibel und Kirche (tijdschrift), 25 (1994) 17; 26 (1995) 66; 27 (1996) 48; 28 (1997) 14.103; 30 (1999)
101; 32 (2001) 14.96; 34 (2003) 26; 35 (2004) 20
Biblia (tijdschrift), 33 (2002) 96
Bidden met het evangelie, 10 (1979) nr. 3, 8
De bijbel dichterbij iedereen, 22 (1991) 10-13
De Bijbel door de ogen van de grote meesters, 42 (2011) 62-63
Bijbel en bezinning (tijdschrift), 17 (1986) 7-9; 19 (1988) 23; 26 (1995) 21; 28 (1997) 103; 35 (2004) 20
Bijbel en vrede, 17 (1986) 95
De bijbel en zijn verhalen, 22 (1991) 92
Bijbel in de nieuwe vertaling van het NBG met verklarende kanttekeningen, 8 (1977) 46
Bijbel in 1000 seconden, 43 (2012) 28
De bijbel in grote lijn, 31 (2000) 24
De bijbel spreekt, 5 (1974) nr. 3-4, 24; 6 (1975) nr. 1, 15
De bijbel verkennen. I. Het Oude Testament, 14 (1983) 35
De bijbel verkennen. II. Het Nieuwe Testament, 14 (1983) 35
Bijbel voor de basisschool, 13 (1982) 58
Bijbel voor de zorg, 38 (2007) 85
De Bijbel. Willibrordvertaling. Schoolbijbel, 8 (1977) 28
Bijbel-aan-stoot, 2 (1971) nr. 1, 10
Bijbelagenda 365, 4 (1973) 86; 8 (1977) 47; 9 (1978) 76; 11 (1980) 42; 14 (1983) 55; 15 (1984) 102;
16 (1985) 94; 17 (1986) 71; 18 (1987) 72; 19 (1988) 70; 20 (1989) 94; 21 (1990) 81; 24 (1993)
107; 25 (1994) 93; 27 (1996) 78; 28 (1997) 110; 30 (1999) 109; 31 (2000) 84; 32 (2001) 72; 33
(2002) 110; 34 (2003) 96; 35 (2004) 133; 36 (2005) 80; 37 (2006) 80; 38 (2007) 88; 39 (2008) 80;
40 (2009) 96; 41 (2010) 125; 43 (2012) 128
Bijbellezen in het spoor van Israël, 9 (1978) 56
Bijbelse Kantieken voor het getijdengebed, 34 (2003) 94-96
Bijbelse kleurboekjes, 15 (1984) 102
Bijbelwijzer, 20 (1989) 70
BIJLSMA, R., Aan de basis. Handboek voor de bijbelles, 7 (1976) nr. 3, 11
BIMSON, J., De wereld van het Oude Testament, 21 (1990) 23
BLANK, J., Geloof en taal, 8 (1977) 11
Blijf bidden ook op latere leeftijd, 15 (1984) 22
BLIJLEVENS, A. e.a., Gelegenheidsverkondiging: Feest, 20 (1989) 47
BLIJLEVENS, A. e.a., Volksreligiositeit, 13 (1982) 79
BLIJLEVENS, A. – HENAU, E., Gelegenheidsverkondiging: Huwelijk, 17 (1986) 45
BLIJLEVENS, A. – HENAU, E., Gelegenheidsverkondiging: Uitvaart, 13 (1982) 20
BLOEMHOF, F., Het bijbelonderwijs op de middelbare school, 7 (1976) nr. 3, 10
BLOEMHOF, F., Het kind en de bijbel, 7 (1976) nr. 3, 9
BLOCH, S. & BOYER, F., Bijbel. De dragende verhalen, 48 (2017) 128
BLOK, H. e.a., Geen koning in die dagen. Richteren, 14 (1983) 53
BLOK, H. e.a., Het verhaal van de bijbel, 21 (1990) 23
BLOK, H.– DEENIK, J.– SMELIK, K., Het verhaal van de bijbel, 31 (2000) 114
BLOK, H. – HERSCH, D., Bibliografie over het jodendom en Israël, 23 (1992) 47
BLOK, H. – STEINDER, M., De onderste steen boven, 23 (1992) 23
Boekje over boeren, 8 (1977) 48
BOENDERMAKER, J.P. – MONSHOUWER, D., Johannes, de evangelist van de feesten, 25 (1994) 51
BOFF, L., Kruisweg, 16 (1985) 11
BOFF, L., Onze Vader, 15 (1984) 46
BOFF, L., Sint-Franciscus van Assisi, 16 (1985) 22
BOKELOH, J.H., Het evangelie van Jezus Christus volgens Marcus, 4 (1973) 43
BOLLEN, W., Gelovig lezen en herlezen van het Marcusevangelie, 34 (2003) 64
BONHÖFFER, D., Christologie, 13 (1982) 56
BONSEN, J., Verhalen van opstanding, 22 (1991) 94
BOONE, A., Jezus Christus – Superstar of Zoon van God?, 7 (1976) nr. 3, 15
BORG, M. (red.), Het verloren evangelie Q. Dichter bij de bron, 29 (1998) 23
BORG, M., Jezus: gezocht en onderzocht, 30 (1999) 21-22
BOSSUYT, I., De onvermoede schatkamer van de Duitse barokmuziek van Schütz tot Bach (1650-1700), 53 (2022) 31-32
BOSSUYT, Ph. – RADERMAKERS, J., Jésus parole de la grâce, 13 (1982) 17
BOUHUIJS, N. – DEURLOO, K., De stem in het gebeuren, 7 (1976) nr. 4, 10
BOUWMAN, G., Marcus de vertolker vertolkt, 15 (1984) 98
BOUWMAN, G., Met Lukas op weg, 8 (1977) 28
BOUWMAN, G., Nieuw en oud. Matteüs, 18 (1987) 45
BOUWMAN, G., Paulus aan de Romeinen. Een retorische analyse, 11 (1980) 64
BOUWMAN, G., Paulus en de anderen, 10 (1979) nr. 2, 9
BOUWMAN, G., Het verlossende woord, 6 (1975) nr. 4, 21
BOUWMAN, G., De vrouwelijke waarden in de theologie van Paulus, 13 (1982) 55
BOUWMAN, G., De weg van het Woord, 17 (1986) 44
BOWKER, J., Groot handboek bij de bijbel, 31 (2000) 22-23
BRABANT,C. – MOYAERT, M. (red.), Worstelen met het woord. Tegendraadse bijbellezingen, 41 (2010) 29-31
BRANTSCHEN, J.B., God is groter dan ons hart, 17 (1986) 70
BRANTSCHEN, J.B., Laat God ons lijden?, 18 (1987) 22
BRATTINGA, T., De verhalencyclus rond Saul, 17 (1986) 67
BREDERO, A.H., Christenheid en christendom in de Middeleeuwen, 17 (1986) 71
BROECKX, P., Jezus, zijn verhaal herschreven, 15 (1984) 21
BROWN, R.E., Jezus de Christus. Geboren uit een vrouw. Opgestaan uit de dood, 6 (1975) nr. 4, 13
BROWN, R.E., Jezus, God en Mens, 2 (1971) nr. 2, 8
BROWN, R.E., Kerk, waarheen nu?, 9 (1978) 8
BROWN, R.E., Kerkvormen in het spoor van de apostelen, 25 (1994) 80
BROWN, R.E. e.a., Petrus in het geloof van de jonge kerk, 7 (1976) nr. 3, 29
BRUGGEMAN, P. – ZUIDBERG, G., Met menselijke ogen zien in het licht van Gods gelaat, 7 (1976) nr. 2, 12
BRUIJNS, S., Weg van Maria, 33 (2002) 108-109
BRUNERS, W., Hoe Jezus zelf leerde geloven, 20 (1989) 95
BÜHLER, W. & M., Leren lezen achter de woorden. Werkboek, 11 (1980) 42
BULCKENS, J., God in beeld?, 20 (1989) 45
BULCKENS, J., Heeft de dood het laatste woord?, 7 (1976) nr. 3, 16
BULCKENS, J., Zet God niet naar je hand mens! Over de actualiteit van het boek Jona, 7 (1976) nr. 3, 13
BULCKENS, J. – GEYSELS, L., Eén stap is mij genoeg, 17 (1986) 20
BULCKENS, J. (ed.), Ziende blind? Bijbelse wonderverhalen, 7 (1976) nr. 4, 8
Bulletin Dei Verbum (tijdschrift), 28 (1997) 14; 32 (2001) 14; 33 (2002) 48; 35 (2004) 20
BURGGRAEVE, R. (red.), Strijden op de weg van Jahwe, God, Allah, 20 (1989) 93
BURGGRAEVE, R. (red.), Pacifisme, de politiek van Jezus, 18 (1987) 86
BURNET, R., Maria Magdalena, 40 (2009) 61-63
BURROWS, R., Sterven aan zichzelf, 14 (1983) 55
CAMARA, H., Duizend redenen om te leven, 14 (1983) 14
CANDIARD, A., De brief aan Filemon, 52 (2021) 29-30
CARDON DE LICHTBUER, P., Parabels van het koninkrijk, 34 (2003) 96
Catechetische Informatie (tijdschrift), 24 (1993) 102; 28 (1997) 14.103-104; 29 (1998) 98; 30 (1999)
101; 32 (2001) 15.96
Catechetische Service (tijdschrift), 26 (1995) 66-67; 29 (1998) 98; 32 (2001) 15; 34 (2003) 26;
35 (2004) 20
CERFAUX, L., Jezus aan de bronnen van de overlevering, 2 (1971) nr. 3, 8
CHARLEMAGNE, B., Een kameel in het oog van een naald, 15 (1984) 23
CHARPENTIER, E., Wegwijs in het Nieuwe Testament, 19 (1988) 22
CHARPENTIER, E., Wegwijs in het Oude Testament, 19 (1988)
CHATELION COUNET, P., Brieven van Bernadette, 39 (2008) 29-30
CHATELION COUNET, P., Genie of misgeboorte?, 40 (2009) 59-61
CHATELION COUNET, P. (red.), In de hitte van het leven. De radicale Bijbeluitleg van Sjef van Tilborg,
39 (2008) 31
CHATELION COUNET, P., Vijftig tinten God, 51 (2020) 131-132
CHATELION COUNET,P.– EYNIKEL, E. (red.), Is het Grote Verhaal verloren?, 29 (1998) 23-24
CHRISTE-MURAY, D., Kinderbijbel in woord en beeld, 9 (1978) 75
Het christendom. Geloof – hoop – liefde (diavideo), 28 (1997) 110
CLAES, J., De Bijbel. Schatkamer van kunst en taal, 35 (2004) 132
CLAES, J. e.a., De Twaalf. Apocriefe verhalen over de apostelen, 37 (2006) 94
CLAES, J., Dubbelgangers & tegenhangers, 52 (2021) 32
CLAES, J. e.a., Het verhaal van Maria volgens de apocriefe geschriften, 37 (2006) 93-94
CLEMENT, M. e.a. (red.), Geen moment verloren. Liber amicorum Klaas Smelik, 50 (2019) 125-126
Collationes (tijdschrift), 25 (1994) 17; 28 (1997) 15.104; 29 (1998) 98; 30 (1999) 101; 32 (2001) 15-16;
34 (2003) 26; 35 (2004) 21
CORLUY, L., De strijd om het geheugen van Israël, 35 (2004) 55
CORNILLE, C. – BULCKENS, J., Jodendom en islam in het vak godsdienst, 20 (1989) 95
CORNU,I.– VAN DER VLOET, J. (red.), Tussen goed en kwaad, 41 (2010) 128
COUNE, M., Bruidszang bij het Hooglied, 24 (1993) 104
COUNE, M., Een feest van licht, 6 (1975) nr. 2, 21
COUNE, M., Van een berg en een wolk, 17 (1986) 22
CROMPHOUT, F., God is een verhaal, 7 (1976) nr. 2, 12
CROMPHOUT, F., Hoelang nog? Een pad door de Apokalyps, 10 (1979) nr. 2, 16; 11 (1980) 16
Daco (tijdschrift), 28 (1997) 15
Dankbaar gedenken wij… Seppe Yperman, 34 (2003) 32
DANNEELS, G., Johannes aan het woord, 34 (2003) 126
DANNEELS, G. e.a., Maria en de nieuwe evangelisatie, 20 (1989) 47
DEBEL, H., Eeuwenoude teksten in een nieuw licht, 44 (2013) 28-30
DEBEL, H. (red.), De rollen van de Dode Zee, 42 (2011) 89-90; 44 (2013) 28-30
DEBEL, H. (red.), Verbonden door het boek. Bijbelse essays voor Paul Kevers, 42 (2011) 122-123
DE BOODT,R.– SCHÄFER, U., Vlaamse retabels, 39 (2008) 55-56
DE BRUIN, C.C., De Statenbijbel en zijn voorgangers, 25 (1994) 22-24
DE BRUIN, G., Dicht op de huid, 51 (2020) 95
DE BRUYN, S., Bijbel. Verhalen uit het Oude Testament, 49 (2018) 32
DE CHALENDAR, X., De evangeliën. Een inleiding, 13 (1982) 16
DECKERS-DIJS, M., Apokalyps, 31 (2000) 51
DECKERS-DIJS, M., Begeerte in bijbelse liefdespoëzie, 22 (1991) 95
DECKERS-DIJS, M., Hooglied, 21 (1990) 86
DECKERS-DIJS, M., Een liefdeslied als protest, 45 (2014) 27-29
DE CLERCQ, S., Een opwekkend woord. Cyclus A, 18 (1987) 72
DECOCK, A., Kom in de kring, met zieken en gezonden…, 9 (1978) 58
DEDECKER, G. e.a. (red.), S/Preekwijzer in intercultureel perspectief, 38 (2007) 108-109
DE FEYTER, T., Gilgamesj, 24 (1993) 60-64
DE GEEST, D. – BULCKENS, J., De verborgen rijkdom van bijbelverhalen, 19 (1988) 46
DE GRAEVE, R. e.a., Marcus schrijft u. Kommentaren en homilieën, 9 (1978) 72
DE GRIJS, F., Het Onze Vader, 16 (1985) 18
DE HAAS, V., De opgebroken straat. Een intertekstuele analyse van ‘De komst van Joachim Stiller’,
27 (1996) 113
DE HAES, P., De wereld heeft Christus broodnodig, 12 (1981) 22
DE HEER, J., Commentaar op Lucas I-II-III, 45 (2014) 125
DE HEER, J., Jezus’ geestkracht wereldwijd. Commentaar op Handelingen, 45 (2014) 126-127
DE HEER, J. – GUIGO II DE KARTUIZER, De ladder van de kloosterlingen, 50 (2019) 127-128
DE JONG, M. & HOOGEWERF, C., NBV21. De vertaalmethode toegelicht, 52 (2021) 133-134
DE JONG, M. & VAN DORP, J. (red.), Qumran en de Bijbel, 44 (2013) 92-93
DEISSLER, A., De boodschap van het Oude Testament, 5 (1974) nr. 3-4, 25
DEISSLER, A., God bevrijdt. De tien geboden, 7 (1976) nr. 3, 24
DE JONG, S., Onvruchtbare moeders, 21 (1990) 45
DE KEYZER, A., Bachs grote passie, 47 (2016) 64
DE KESEL, A., 25 jaar (1970-1995) uitleg van het Nieuwe Testament. Een bibliografie, 28 (1997) 23-24
DE KRUIJF, Th., De brief van Paulus aan de Romeinen, 18 (1987) 44
DE KRUIJF, Th., Romeinen, 22 (1991) 72
DE LA POTTERIE, I., Het paasverhaal volgens Johannes, 14 (1983) 31
DELBEKE, W., Paulus van Tarsus, 19 (1988) 69
DELFIEUX, P.M., In het hart van de stad, 17 (1986) 47
DELHEZ, Ch., Een God van blije mensen, 31 (2000) 83
DE LILLE, G., Maria en haar koningskind, 18 (1987) 95
DELOBEL, J., Paulus: een kennismaking, 39 (2008) 51
DELOBEL, J. e.a. (red.), Vroegchristelijke gemeenten tussen werkelijkheid en ideaal, 32 (2001) 71-72
DE MAESENEER, F., Een deur die plots opengaat, 17 (1986) 46
DE MAESENEER, F., Wie is Gods partner? Commentaren … Matteüscyclus, 31 (2000) 21
DE MEESTER, K., Thérèse, 18 (1987) 95
DE MEESTER, K., Uw nabijheid is mijn vreugde, 17 (1986) 46
DE MELLO, A., Handvol water, 30 (1999) 108
DE MEULEMEESTER, K., Het Midden-Oosten en het monotheïsme, 28 (1997) 47
DE MEY,P.– DEVISSCHER, L., Wordt verteld. Levende geloofsverhalen, 32 (2001) 23
DENAUX, A. – VERVENNE, M., Synopsis v.d. eerste drie evangeliën, 17 (1986) 2-7
DEN BESTEN, L., Het uitgelezen boek. De bijbel in Nederland, 36 (2005) 101-102
DEN BOER, C., De eerste brief van Paulus aan Timotheüs, 20 (1989) 68
DEN BOER, C., 2 Timotheüs – Titus, 21 (1990) 22
DEN HEYER, C.J., De oude bijbel in een moderne wereld, 20 (1989) 44
DEN HEYER, C.J., Opnieuw wie is Jezus? Balans van 150 jaar onderzoek, 27 (1996) 102-103
DEN HEYER, C.J., Paulus, man van twee werelden, 30 (1999) 20-21
DENIZEAU, G., De Bijbel in schilderijen, 48 (2017) 127
DE PAUW, M., Als het Woord de weg is, 49 (2018) 132
DEPIERE, J., En Jezus sprak in parabels, 7 (1976) nr. 3, 14
DE POORTERE, K., Wij zijn van u met al ons kwaad, 16 (1985) 21
DEQUEKER, L., Geschiedenis van het jodendom en het zionisme, 14 (1983) 71
DEQUEKER, L., Het Mysterie van het Lam Gods, 44 (2013) 31-32
DE RECHTER, F. – D’HAEN, C., Woorden die nooit overgaan. Begeleiding bij de schriftlezingen: cyclus A,
6 (1975) nr. 2, 21; 7 (1976) nr. 2, 12
DERIE, P., Wat de Koran echt zegt, 48 (2017) 31-32
Dertien persoonlijke ontmoetingen met vrouwen in de bijbel, 20 (1989) 45
DE SAEGER, L., Aan Paulus, 54 (2023) 95-96
DE SCHEPPER, J. e.a., Goed nieuws in oude boeken, 7 (1976) nr. 3, 13
DE SMEDT, E.J., Van dieren en mensen, 11 (1980) 22
DE SURGY, P. e.a. La résurrection du Christ, 2 (1971) nr. 2, 7
DE TAVERNIER, J. (red.), De bijbel en andere heilige boeken: verhalen om van te leven?, 35 (2004)
52.127-128
DE TAVERNIER, J. (red.), Hoe intolerant zijn levensbeschouwingen?, 23 (1992) 24
DE TROYER, K., Ester, 34 (2003) 123
DEURLOO, K., De mens als raadsel en geheim, 21 (1990) 91
DEURLOO, K., Om het recht lief te hebben. Micha, 14 (1983) 54
DEURLOO, K. – EYKMAN, K., Wat heb je zee dat je vlucht?, 17 (1986) 94
DEVIJVER, J., Iedereen zijn God, 40 (2009) 95
DEVIJVER, J., Vingerafdrukken van God. Bijbelverhalen eigentijds herlezen, 29 (1998) 47-48
DEVIJVER, J. e.a., Geloven en gelukkig zijn. Naar een geloofsdialoog met kinderen, 29 (1998) 48
DEVIJVER, J. e.a., Tussen 12 en 13 – Tussen 13 en 14 – Tussen 14 en 15, 7 (1976) nr. 3, 19-20
DEVISSCHER, L., Ten gronde. Het abc van de evangelielezingen op zondag, 49 (2018) 60
DEVISSCHER, L.– HANSSENS, D. (red.), Eenvoud is goud, 41 (2010) 96
DEVLEESCHOUWER, R. e.a., Werken met parabels, 14 (1983) 71
DE VUYST, J., De man die Genesis herschrijft, 37 (2006) 24
DE WAELE, D., De ontdekking van het Nieuwe Testament, 51 (2020) 130-131
DE WAELE, D., Vergeten rijkdom. Joodse wereldliteratuur uit de klassieke oudheid, 54 (2023) 61-63
DE WILDE, A.-M.– DRIESSEN, I., Bij dag, bij nacht. Psalmen herschreven, 33 (2002) 109
DE WIT-TAK, Th.M., De oorsprong van de Griekse Bijbel. De brief van Aristeas, 26 (1995) 100-101
DE WITTE,P. e.a. (red.), Een 3de Testament, 43 (2012) 32
DE WOLF, K., Bijbel gebeeld en bewoord. Louis Van Overloop retrospectief, 35 (2004) 24
D’HONDT, U., Hedendaags denken en christelijk geloof, 13 (1982) 21
Diakonie. De dienst van het delen, 16 (1985) 91
Dichtbij is uw woord (reeks):
1. Matteüsevangelie, 14 (1983) 71
2. Marcus en Handelingen, 16 (1985) 44
3. Lucasevangelie, 13 (1982) 63; 14 (1983) 12
4. Johanneïsche literatuur, 14 (1983) 71
5. Jesaja, Jeremia en Ezechiël, 16 (1985) 72
6. Romeinen, 1 Korintiërs, Galaten, 17 (1986) 48
7. Historische boeken, 18 (1987) 44
8. 2 Kor., Ef., Fil., Kol., 1-2 Tess., 21 (1990) 68
9. Pastorale brieven, Film., Heb., Katholieke brieven, 21 (1990) 20
10. Wijsheidsboeken, Baruch, Daniël, Kleine Profeten, 22 (1991) 91
DINSMORE, J., Planten uit de Bijbel, 51 (2020) 132
Documap: De geschiedenis van de bijbel, 24 (1993) 22
DOCX, L., Lees- en studiegids bij Uit de boeken van de bijbel, 7 (1976) nr. 1, 7
DOCX, L., Leren lezen in de bijbel, 3 (1972) nr. 4, 9; 7 (1976) nr. 3, 12
DODD, C.H., Dichtbij als een mens, 6 (1975) nr. 4, 12
DOLL, F. e.a., Ze noemen hem Jezus, 29 (1998) 48
DONDERS, S., Bijbels bezien. Lucas, 23 (1992) 20
DONDERS, S., Bijbels bezien. Marcus, 25 (1994) 24
DONDERS, S., Meewerken aan het leven, 8 (1977) 32
DOUDE VAN TROOSTWIJK, C. e.a., Laatste zintuig. Dichters en denkers over dood en rouw, 34 (2003) 61
D’OUTREPONT, G., Ontmoetingen met Jezus, 8 (1977) 46
DOYLE,B.–CEULEMANS, R. (red.), Ik ben de Heer uw God. De tien geboden, 39 (2008) 52
DRANE, J.– SMELIK, K.A.D., De vurige over – De man die de wereld veranderde, 29 (1998) 106-107
DREWERMANN, E., Taal voor de ziel, 43 (2012) 30-32
DRIESSEN, M., Vader van God, 44 (2013) 94-95
DRIJVERS, P., Deur naar het Oude Testament, 1 (1970) nr. 1, 3
DRIJVERS, P., Judit, een sterk verhaal, 4 (1973) 85
DRIJVERS, P. – HAWINKELS, P., Job-Prediker, 13 (1982) 57
DRIJVERS,P.–RENKEMA, J., Hooglied. Vertaald en voorzien van commentaar, 28 (1997) 44
DROSNIN, M., The Bible Code – De bijbelcode, 29 (1998) 88-92
DUMAS, A., Honderd kansen tot inkeer, 16 (1985) 93
DUNN, J.D.G., Hoe het christendom begon, 19 (1988) 22
DUPRÉ, L., Licht uit licht, 15 (1984) 23
Een eindeloos verhaal, 21 (1990) 24
EISENMAN, R.H. – WHITE, M., The Dead Sea Scrolls Uncovered, 24 (1993) 39-41
Emmaüs (tijdschrift), 26 (1995) 21.67; 27 (1996) 48-49; 28 (1997) 104; 29 (1998) 99; 30 (1999) 102;
34 (2003) 27; 35 (2004) 21
ENT, A., Man van twee wegen. Gedichten geënt op de Psalmen, 38 (2007) 49
ESCHBACH, A., Het Messias Mysterie, 37 (2006) 79-80
Het evangelie van Matteüs in het Grieks en in vier vertalingen, 7 (1976) nr. 2, 20
Evangelielezingen voor de zondagsviering volgens de Lectio Divina, 39 (2008) 117-118
EYKMAN, K. – DE HEER, M., Zodat het je goed gaat. Tien geboden voor nu, 49 (2018) 31-32
EYNIKEL, E. (red.), Wie wijsheid zoekt, vindt het leven, 23 (1992) 45
EYNIKEL,E.– VAN WIERINGEN, A., Toen zond de Heer een profeet naar Israël, 27 (1996) 112
FABER, J., Een handvol woorden, 20 (1989) 21
FABER VAN DER MEULEN, H., Bijbelverhalen als prikkellektuur, 20 (1989) 69
Fédération Biblique Catholique. Bulletin Dei Verbum (tijdschrift), 25 (1994) 78
FEILER, B., Abraham. Een reis naar het hart van drie godsdiensten, 36 (2005) 56
FIEY, L., God sprak… in het Oude Verbond, 11 (1980) 63
FINKELSTEIN,I.– SILBERMAN, N.A., De Bijbel als mythe, 38 (2007) 52-57
FITZMYER, J., Responses to 101 Questions on the Dead Sea Scrolls, 24 (1993) 39-41
FLUSSER, D., Ontdekkingen in het Nieuwe Testament, 20 (1989) 69
FOKKELMAN, J., Vertelkunst in de bijbel, 27 (1996) 31
FOKKELMAN, J – Weren, W. (red.), De bijbel literair, 34 (2003) 91-92
FORD, M., Een gewonde profeet. Een portret van Henri Nouwen, 31 (2000) 55-56
Fotobijbel, 7 (1976) nr. 3, 25
FRANCE, P., Patmos, een heilig eiland, 37 (2006) 23-24
FRANKEMÖLLE, H., Geloven en geloofsbelijdenis, 7 (1976) nr. 4, 7
FREDRIKSSON, M., De kinderen van het paradijs, 42 (2011) 38-44
FRIEDRICH, G., Wie is Jezus? De verkondiging van het vierde evangelie, 2 (1971) nr. 3, 9
FRIJLINK, H., Eén God, drie religies, 40 (2009) 25-27
FULLER, R.H., De interpretatie van de wonderen van Jezus, 6 (1975) nr. 3, 11
GALLE, E., De spiegel doorbreken, 28 (1997) 110
GARCÁ MARTÍNEZ, F– VAN DER WOUDE, A.S., De rollen van de Dode Zee, 26 (1995) 36-41; 27 (1996) 26-29
GARCÍA MARTÍNEZ, F. e.a., De rollen van de Dode Zee, 39 (2008) 27-28
GEERINCK, I. e.a., Het verhaal is nooit af. Samen met kinderen in de bijbel lezen, 54 (2023) 132
De Geest volgens de Schriften, 28 (1997) 109
Geïllustreerde gezinsbijbel, 12 (1981) 75
Geloven Nu, 33 (2002) 109-110; 34 (2003) 124; 36 (2005) 53; 38 (2007) 84; 40 (2009) 96; 41 (2010) 126
Geloven thuis. Beginnen maar!, 35 (2004) 132-133; 37 (2006) 91-93
Geloven thuis. Ga je mee?, 37 (2006) 18; 37 (2006) 91-93
Geloven thuis. Het geheim van het vuur, 40 (2009) 27-30
Gelukkig de mens. FS N. Tromp, 22 (1991) 17-18
Gensters. Tien uitgewerkte bijbelbeurten (reeks), 24 (1993) 105; 26 (1995) 72; 28 (1997) 104-105;
30 (1999) 102; 31 (2000) 56
GERHARDT,I.– VAN DER ZEYDE, M., De Psalmen uit het Hebreeuws vertaald, 36 (2005) 53
De geschiedenis van de katholieke Kerk (cd-rom), 31 (2000) 84
GEYSELS, L., Het evangelie van Marcus. (Schrift nr. 66), 11 (1980) 10
GEYSELS, L., Het Oude Testament is niet zo oud, 17 (1986) 63-65
GEYSELS, L., Tot leven gewekt. Verrijzenisgeloof bijbels beleden, 27 (1996) 42-45
GEYSELS, L., De weg van de Dienaar. Lezen in het Marcusevangelie, 28 (1997) 60-62
GHOOS, J., Is er een christelijke ethiek?, 13 (1982) 78
GIJBELS, M., Paulus van Tarsus, 7 (1976) nr. 2, 23; nr. 3, 16
GIJSEN, J.M., Bereidt de weg des Heren, 8 (1977) 48
GILLAERTS, P. (red.), Boanerges. Beschouwingen over bijbel(vertaling) en retorica, 35 (2004) 131
GILLAERTS, P. (red.), Effata. Beschouwingen over bijbelvertalen en stijl, 31 (2000) 48-50
GILLAERTS, P. (red.), Talita koem. Genres in Bijbel en vertaling, 33 (2002) 107-108
GILLAERTS, P. e.a. (red.), De Bijbel in de Lage Landen, 46 (2015) 60
GISTELINCK, F.– SABBE, M., Early Sixteenth Century Printed Books…, 26 (1995) 16-18
God, Adonai, Allah, 37 (2006) 18; 38 (2007) 31-32
Gods woord bindt ons allen. Geloofsgesprekken over de bijbel, 6 (1975) nr. 4, 25
GOETSCHALKX-CONVENTS, M.-L., Waar vinden we nog profeten?, 6 (1975) nr. 4, 26; 7 (1976) nr. 3, 13
GOLDINGAY, J., Exodus en Leviticus voor iedereen, 50 (20198) 124-125
GOLDINGAY, J., Genesis voor iedereen, 48 (2017) 59-60
GOLDINGAY, J., Numeri en Deuteronomium voor iedereen, 50 (2019) 124-125
GOLDINGAY, J., Psalmen voor iedereen, 52 (2021) 28-29
GOLDSCHMIDT, H.L., Omdat wij broeders zijn, 9 (1978) 8
GOOS, J. – VAN BOUWEL, L., In het begin schiep God hemel en aarde, 7 (1976) nr. 3, 13
GOOS, J. – VAN BOUWEL, L., Jahwe, Ik ben met u, 7 (1976) nr. 3, 13
GOOS, J. – VAN BOUWEL, L., Een mens leeft niet van brood alleen, 7 (1976) nr. 3, 15
GRADWOHL, R., Wat is de Talmoed?, 17 (1986) 20
GRESHAKE, G., De prijs van de liefde, 11 (1980) 43
GRESHAKE, G., Verlangen naar oneindigheid, 13 (1982) 19
GROLLENBERG, L., Geloven is zo gek nog niet, 15 (1984) 19
GROLLENBERG, L., Jezus weg naar hoopvol samen leven, 6 (1975) nr. 4, 17
GROLLENBERG, L., Die moeilijke Paulus, 10 (1979) nr. 2, 9
GROLLENBERG, L., De profeet Jesaja, 2 (1971) nr. 3, 3
Groot Nieuws Bijbel. Huisbijbel-editie, 15 (1984) 98
Groot Nieuws Bijbel … met aantekeningen, 29 (1998) 45
Groot Nieuws Dagboek 1997, 28 (1997) 24
Groot nieuws voor u. Geïllustreerde uitgave, 7 (1976) nr. 4, 11
GROSSOUW, W. e.a. (red.), Het N.T. vertaald en toegelicht, 3 (1972) nr. 4, 9
GRÜN, A., Beelden van Jezus, 33 (2002) 108
GRÜN, A., Het Evangelie spiritueel gelezen. Deel I, 51 (2020) 96
HAAG, H., Afscheid van de duivel, 6 (1975) nr. 2, 15
HAELVOET, E., Heer, maak dat ik kan zien, 46 (2015) 94-95
HAELVOET, E., Hij roept je, 49 (2018) 64
HAENRAETS, P., Gods volk op tocht. Stappen naar het Beloofde Land, 38 (2007) 64
Handboek bij de bijbel. De wereld van de bijbel in woord en beeld, 9 (1978) 57
HANEGRAAFF, J., Met de Torah is het begonnen I, 21 (1990) 91
HANEGRAAFF, J., Met de Torah is het begonnen II, 21 (1990) 72
HANEGRAAFF, J., Met de Tora is het begonnen III, 23 (1992) 44
HANHART, K., Het open graf. Marcus’ nieuwe versie van de opstanding, 33 (2002) 104-107
HANSSENS, J., Vreugde van mijn hart. Hoop voor de wereld, 52 (2021) 134-135
HASTINGS, S., De bijbel voor jongeren, 26 (1995) 45-47
HEBBLETHWAITE, P., Rome, Schillebeeckx en Küng, 11 (1980) 43
Heel de wereld. De Handelingen van de Apostelen, 4 (1973) 85
HEGGEN, F. – VAN TILLO, G., Het kwetsbare huwelijk, 15 (1984) 103
Het begon met licht. Bijbelverhalen voor groot en klein, 41 (2010) 126
Het Heilig Land in vogelvlucht, 17 (1986) 67
Heiliging (tijdschrift), 26 (1995) 22; 27 (1996) 49; 28 (1997) 15-16; 30 (1999) 102; 32 (2001) 16.97;
34 (2003) 27; 35 (2004) 21
HEMELSOET, B., Marcus, 10 (1979) nr. 2, 15
HENAU, E., Inleiding tot de praktische homiletiek, 7 (1976) nr. 4, 11
HENAU, E. – SCHORMANS, F., Arbeider en pastoraat, 14 (1983) 73
HENAU, E. e.a., Jezus van Nazaret, 2 (1971) nr. 1, 4
HENAU, E. e.a. (red.), Leesrooster: stapsteen of struikelblok?, 27 (1996) 30-31
HENAU, E., e.a., Schrift in veelvoud. Fs. J. Kahmann, 12 (1981) 32
HENDRICKX, H., Gedenk uw bevrijding, 23 (1992) 46
Herademing, 25 (1994) 18
De Heraut (tijdschrift), 25 (1994) 48; 27 (1996) 49
HERBOTS, L., Abraham, vader in het geloof, 37 (2006) 19
HESCHEL, A.J., De Profeten, 46 (2015) 88-90
HEYSSE, P. e.a., ‘Ik draag zorg voor u…’ Ex. 3,1-17. Een catechese met catechisten, 26 (1995) 102
Hij plaatste een kind in hun midden, 16 (1985) 18
HOET, H., De weg van Paulus, 39 (2007) 78
HOET, H., Liefde aan het woord. De bijbel verkennen vandaag, 34 (2003) 125
HOET, H., Zoals uw hemelse Vader. Parabel van de oudste broer, 31 (2000) 21-22
HOLLADAY, W., Jeremia, profeet die nóg spreekt, 9 (1978) 2-5
HOLLANDER, H.W. (red.), Spectrum van bijbelvertalingen, 26 (1995) 44-45
HOLLANDER, H.W. – TUINSTRA, E.W., Bijbel vertalen, 21 (1990) 23
HOLWERDA, H., Beleef de Bijbel, 51 (2020) 32
HOOGLAND, J.– VERKERK, M., Prediker voor managers, 43 (2012) 63-64
Hooglied. Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling, 29 (1998) 46
HOOGWEGT, L., Bijbelse visie op Maria, 15 (1984) 101
HOORNAERT, E., Zo moet de kerk eens geweest zijn, 22 (1991) 61-70
HORNER, T., Sex in de bijbel, 8 (1977) 49-50
HÖSLINGER, N., Wat moet ik met de bijbel? Hoe bijbellezen?, 11 (1980) 42
HOUTMAN, C., Exodus vertaald en verklaard, 24 (1993) 47
HOUTMAN, C., Exodus. Vertaald en verklaard, deel 3, 27 (1996) 108-110
HUIBERTS, G.– WESTERDUIN, A., Het begon met licht, 43 (2012) 127-128
HUME, B., Pelgrim zijn, 16 (1985) 22
Ik ben bij je. Communie-album, 33 (2002) 48
Ik lees de bijbel I. Verhalen van Abraham, Isaak en Jakob, 6 (1975) nr. 2, 19
Ik lees in de bijbel II. Verhalen over Mozes en Jozua, 7 (1976) nr. 1, 7
Ik lees in de bijbel. Verhalen over koningen in Israël, 9 (1978) 28
Ik-zal-er-zijn-voor-u, 5 (1974) nr. 3-4, 24
Ik-zal-er-zijn-voor-u. Over de Geest, 9 (1978) 27
Info Jebron (tijdschrift), 28 (1997) 16.105; 29 (1998) 99; 34 (2003) 27
Interface (tijdschrift), 27 (1996) 49-50
Internationaal Commentaar op de Bijbel, 32 (2001) 41-43
Interpretatie (tijdschrift), 25 (1994) 18-19.48; 26 (1995) 22.68; 27 (1996) 50; 28 (1997) 16-17.105-
106; 29 (1998) 99-100; 30 (1999) 102-103; 32 (2001) 16-17.97; 34 (2003) 27-28; 35 (2004) 21
ITALIE, E., Bijbels Hebreeuws Nederlands Woordenboek, 25 (1994) 104
JAGERSMA, H. De bijbel lezen. Hoe kun je dat?, 29 (1998) 105-106
JALICS, F., Contemplatieve oefeningen, 30 (1999) 109
JANSEN, A.– JANSSEN, H. e.a., De joodse tradities in de verkondiging, 26 (1995) 101
JANSSEN, H. – TOUWEN, K. (red.), Paulus zelf. Zijn zeven eigen brieven, 47 (2016) 61-62
JANSSEN, H. – TOUWEN, K. (red.), In naam van Paulus. Handelingen en de aan Paulus toegeschreven brieven, 47 (2016) 61-62
JANSSEN, H. – TOUWEN, K. (red.), Steenrots en struikelblok. Petrus in de evangeliën, Handelingen en brieven, 48 (2017) 124
JANSSEN, K., Bijbelse vrouwen van nu, 48 (2017) 94-95
JANSSEN, K., Het grote avontuur van God en mens. Kinderbijbel, 36 (2005) 42-52
JANSSEN, K., Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen, 46 (2015) 96
JANSSEN, K., Weg van God, 39 (2008) 116-117
JENSEN, A., Tekla – de vrouwelijke apostel naast Paulus, 32 (2001) 47-48
JEREMIAS, J., De gelijkenissen van Jezus, 2 (1971) nr. 1, 5
Jesaja-Maleachi (Het Oude Testament, 5), 3 (1972) nr. 4, 9
Jezus. Nieuwe beeldvorming. En wie is hij zelf? (Speling), 6 (1975) nr. 4, 13
JOBSEN, A., Ezechiël deel 2 (Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel), 54 (2023) 94-95
Het Johannesevangelie (Heiliging), 12 (1981) 47
Jonge wijn in nieuwe zakken, 40 (2009) 126-128
JOSEPHUS, Flavius, De Joodse Oorlog, Uit mijn leven, De oude geschiedenis van de Joden, vertaald,
ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes, 28 (1997) 49-59

Jota (tijdschrift), 22 (1991) 7-9; 23 (1992) 47.95; 24 (1993) 101; 25 (1994) 19-20.78-79; 26 (1995) 22-
23.68-69; 27 (1996) 51; 28 (1997) 17.80.106; 29 (1998) 100; 30 (1999) 103; 31 (2000) 47;
32 (2001) 17.97-98; 33 (2002) 22
JÜLICHER, J., Effata. Ga open, 30 (1999) 107-108
KABERGS, V. – KEVERS, P. (red.), Dit is mijn lichaam. Lichamelijkheid in de bijbelse traditie, 49 (2018) 128-129
KAGEYAMA, A. – MADOKORO, S., Wij brengen goed nieuws, 22 (1991) 95
KAHLEFELD, H. – KNOCH, O. (red.), Die Episteln und Evangelien der Sonn- und Festtage, 2 (1971) nr. 5, 6
KAHMANN, J. – DEHANDSCHUTTER, B., 2 Petrus – Judas, 15 (1984) 17
KAMP, A.–BEEMSTERBOER, P., Leven van het land, 41 (2010) 126
KAMPHAUS, F., De kindsheidverhalen, 1 (1970) nr. 3, 2
KAMPHAUS, F., De paasverhalen, 2 (1971) nr. 2, 5
KAMPHAUS, F., De wonderverhalen, 2 (1971) nr. 5, 10
KASPER, W., Ik zal er zijn voor jou, 11 (1980) 43
KEELEY, R., De boodschap van de bijbel, 20 (1989) 94
KEENE, M., Bijbelgids, 35 (2004) 132
Keer ons tot leven, 16 (1985) 92
KEVERS, P., De Bijbel lezen in woord en daad, 41 (2010) 126
KEVERS, P., Koningen en profeten, 31 (2000) 84; 32 (2001) 20-22
KEVERS, P. (red.), Ongemakkelijke woorden van Jezus, 45 (2014) 95-96
KEVERS, P., Op weg naar het beloofde land, 25 (1994) 84; 26 (1995) 24
KEVERS, P. (red.), Waarom en hoe de bijbel lezen?, 24 (1993) 22
KEVERS,P.– MAEX, J. (red.), Toekomst voor verhalen en rituelen?, 37 (2006) 77-78
Kijk op de bijbel (reeks), 31 (2000) 24
Kijkbijbel, 26 (1995) 47
Kinderdoop en dooppastoraat, 16 (1985) 91
KINO, R. – BURGGRAEVE, R., Uw rijk kome. Het Onze Vader, 15 (1984) 21
KLEIN, J., Schrift op tafel, 4 (1973) 65.86; 5 (1974) nr. 3-4, 24; 6 (1975) nr. 1, 15; 7 (1976) nr. 2, 21
KLIJN, A.F.J., Apocriefe handelingen van de apostelen, 32 (2001) 47
KLIJN, A.F.J., Apocriefe openbaringen, orakels en brieven, 33 (2002) 45-46
KLIJN, A.F.J., De Apocriefen van het Nieuwe Testament, 39 (2008) 54-55
KLIJN, A.F.J., Jezus in de apocriefe evangeliën, 31 (2000) 20-21
KLINK, J.L., Het geheim van de wereld, 9 (1978) 74
KLINK, J.L., Het huis in de wereld, 9 (1978) 74
KNEVEL, A.G., Verkenningen in de evangeliën, 21 (1990) 72
KNOCH, O., Toen waren het nog vissers, 3 (1972) nr. 4, 11
KOENEN, H., Samen bijbel leren lezen, 17 (1986) 41
KOEVOETS, T., De Afscheidsrede van Jezus. Johannes 13–17, 39 (2008) 52-53
KONIJN, S., Heer zegen ons, 7 (1976) nr. 2, 13
KONIJN, S., Zegenen, 12 (1981) 51
KONIJN, S., Zoon van God, 10 (1979) nr. 2, 12; 12 (1981) 31
KONINGS, J., De heerlijke mens Jezus, 9 (1978) 6-7
KOOL, A., Voor de goede orde, 12 (1981) 48
KOOREVAAR, H. & Paul, M.-J., Theologie van het Oude Testament, 45 (2014) 29-32
KÖRNER, R., Het Onzevader, 35 (2004) 87-88
KORPEL, M. & DE MOOR, J., Adam, Eva en de Duivel, 48 (2017) 60-62
KÖSTER, P., Moed tot bijbelse levenservaring, 7 (1976) nr. 4, 9
De Kovel (tijdschrift), 41 (2010) 96
Krachtdadig. Catechese voor het zevende jaar, 20 (1989) 71
KREMER, J., Enthüllung der Zukunft, 30 (1999) 108
KREMER, J., De paasevangeliën, 10 (1979) nr. 4, 24
KREMER, J., Pinksteren – De Geest ervaren, 6 (1975) nr. 4, 24
KREMER, J., De Schrift, woord van God voor iedereen, 24 (1993) 48
KREMER, J., Want zij zullen leven, 14 (1983) 33
KROON, K.H., Openbaring 1-11, 11 (1980) 17
KUIJER, G., De Bijbel voor ongelovigen I en II, 45 (2014) 62-64
KUIJER, G., De Bijbel voor ongelovigen III, 45 (2014) 128
KUIJER, G., De Bijbel voor ongelovigen IV, 47 (2016) 31
KUIJER, G., De Bijbel voor ongelovigen V, 47 (2016) 127-128
KUIJER, G., De Bijbel voor ongelovigen VI, 49 (2018) 30-31
KUIPER, F. – VOSSEN, H., Een komende generatie gelovigen, 17 (1986) 71
Kultuurleven (tijdschrift), 28 (1997) 106; 29 (1998) 100; 30 (1999) 103
KUSHNER, H., Als ’t kwaad goede mensen treft, 15 (1984) 76
LABUSCHAGNE, C.J., Vertellen met getallen, 26 (1995) 99-100
LABUSCHAGNE, C.J., Zin en onzin over God, 26 (1995) 99
LAGRAIN, R., Het is de Heer, 5 (1974) nr. 3-4, 26
LALLEMAN, J., Vijftig misverstanden over de Bijbel, 53 (2022)128-129
LAMBERIGTS, S., 1 en 2 Tessalonicenzen, 30 (1999) 80
LAMBERIGTS, S., Bidden met psalmen, 11 (1980) 21
LAMBERIGTS, S., Bijbelse verkenningen, 31 (2000) 52-53
LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, 38 (2007) 86-87
LAMBERIGTS, S., Wees altijd blij. De brief aan de Filippenzen, 42 (2011) 128
LAMBERIGTS, S., Wie is Hij toch?, 15 (1984) 74
LAMBERIGTS, S. (red.), Psalmen lezen, vieren en beleven, 23 (1992) 22
LAMBERTS, J., Geborgen in zijn liefde. De ziekenzalving, 19 (1988) 47
LAMBRECHT, J., 1 Korintiërs, 28 (1997) 45
LAMBRECHT, J., 2 Korintiërs, 30 (1999) 79
LAMBRECHT, J., Daar komt toch eens, 12 (1981) 74
LAMBRECHT, J., Eén is onze meester, 25 (1994) 103
LAMBRECHT, J., Het gebed des Heren, 15 (1984) 99
LAMBRECHT, J., Hij gaat voor ons uit, 12 (1981) 72
LAMBRECHT, J., Hoelang nog en waarom toch?, 20 (1989) 46
LAMBRECHT, J., De kracht van het geloof, 33 (2002) 104
LAMBRECHT, J., Maar ik zeg u, 14 (1983) 52
LAMBRECHT, J., Nieuw en oud uit de schat, 23 (1992) 35-40
LAMBRECHT, J., De Nieuwe Bijbelvertaling: brontekstgetrouw?, 37 (2006) 75-77
LAMBRECHT, J., ‘Recht op de waarheid af’, 36 (2005) 54
LAMBRECHT, J., Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus, 8 (1977) 29
LAMBRECHT, J., Het verscheurde `ik’ en zijn bevrijding, 23 (1992) 58-64
LAMBRECHT, J., Zonder liefde ben ik niets. 1 Koritniërs 13, 33 (2002) 45
LAMMERS, J., De “Ik-ben” woorden van Johannes, 12 (1981) 34
LAMMERS, J., De weg van de barmhartigheid, 30 (1999) 22-23
LAMMERS, J., Woord en wederwoord, 4 (1973) 85
LAMOTE, J., De bergrede, 7 (1976) nr. 3, 14
LANGER, H. e.a., Met Mirjam door de Rietzee, 17 (1986) 16
LAPIDE, P., Hij leerde in hun synagogen, 15 (1984) 75
LAPIDE, P., Uit de bijbel leren leven, 16 (1985) 19
LATEUR,P.– VAN DEN BOSSCHE, S., Het evangelie volgens dichters, 30 (1999) 48
LECLERC, E., Grenzeloze God, 24 (1993) 22
LECLERC, E., Uur van grote leegte, uur van groot begin, 10 (1979) nr. 2, 10
LECLERC, E., De verborgen wegen van het Koninkrijk, 21 (1990) 46
LECLERC, E., Wijsheid van een arme, 15 (1984) 22
LE DÉAUT, R., De bijbel van Jezus, 18 (1987) 41-43
LEENHOUWERS, P., Het doem-denken ondervraagd, 16 (1985) 69
LEFEVRE, F., Open de bijbel, 30 (1999) 107
LEFEVRE, F. e.a., Waar wijsheid wenkt (Gensters, 7), 29 (1998) 108
LEIJSSEN, L., Zondag vieren, 15 (1984) 18
LEMMELIJN, B., Een ogenblik. Gedachten voor de vier seizoenen, 53 (2022) 125
LEMMELIJN, B., Mijn geloof als bijbelwetenschapper?, 47 (2016) 124-125; 48 (2017) 62-63
LEMMELIJN, B., Mindful geluk. Vanuit eeuwenoude bijbelse wijsheid, 49 (2018) 60; 50 (2019) 31-32
LEMMELIJN, B., Tinkeltje en andere verhalen, 42 (2011) 58
LEMMELIJN, B. & BEENTJES, P., Verdiep je in bijbelse wijsheid, 53 (2022) 125
LEMMELIJN, B. & KEVERS, P. (red.), De Psalmen. Weerklank van het leven, 54 (2023) 92
LENAERS, R., Jezus van Nazaret, 46 (2015) 92-94
LENDERS, D. & BASTIAENS, J. (red.), Stem die mij roept. Bijbels geloven met Patrick Perquy, 52 (2021) 66-67
De lente doet pijn. Over sterven en verrijzen, 5 (1974) nr. 3-4, 26
LÉONARD, A.-M., Kom Schepper Geest, 29 (1998) 47
LÉONARD, A.-M., Vader, uw rijk kome, 30 (1999) 47-48
LERNOUT, E. (red.), Palestijnen en Israëli’s over het conflict in het Midden-Oosten, 35 (2004) 56
LESCRAUWAET, J.F., De liturgische viering op zondag, 16 (1985) 47
LESCRAUWAET, J.F., Oecumenische ervaring van het Book of Common Prayer, 6 (1975) nr. 4, 22
LESCRAUWAET, J.F., De wereld is niet alleen, 8 (1977) 32
Het leven van Jezus voor kinderen naverteld uit de bijbel, 7 (1976) nr. 3, 30
Levensruimte. Catechese voor het zesde jaar TSO, 20 (1989) 71
De Lezenaarbijbel, WV 1995, geïllustreerd door Marcus van Loopik, 30 (1999) 12-19
LINDIJER, C., De armen en rijken bij Lucas, 12 (1981) 46
LOGISTER, W., Een mensenleven door God getekend, 19 (1988) 45
LOGISTER, W., …Na de dood? De harde noten van het verrijzenisgeloof, 29 (1998) 22-23
LOHFINK, G., Heeft God de kerk nodig?, 32 (2001) 31-35
LOHFINK, G., De hemelvaart van Jezus, 5 (1974) nr. 2, 2-5
LOHFINK, G., Het Onzevader opnieuw uitgelegd, 48 (2017) 28-29
LOHFINK, G., Jezus van Nazaret, 46 (2015) 111-121
LOHFINK, G., Lezen achter de woorden, 7 (1976) nr. 2, 19
LOHFINK, G., Niets aan het einde? Over opstanding en eeuwig leven, 49 (2018) 129-131
LÖHR, V., Op uw woord. Bijbelse overwegingen, 6 (1975) nr. 4, 22
Looft de Heer. Gebedenboek voor jongeren, 11 (1980) 22
LOOS, A., Kijken naar het Woord, 9 (1978) 75
LOOSEN, L., Het derde testament. De bijbel verder schrijven, 36 (2005) 55
LOOSEN, L., Lezen om te leven, 22 (1991) 22; 33 (2002) 24
LOREIN, G.W. (red.), Naar een nieuwe bijbelvertaling?, 25 (1994) 55
LOTZ, J.B., De acht zaligsprekingen, 12 (1981) 49
LOUF, A., Mijn liefde is u genoeg, B-cyclus, 16 (1985) 16
LOUF, A., Mijn liefde is u genoeg, C-cyclus, 16 (1985) 94
LURKER, M., Woordenboek van bijbelse beelden en symbolen, 7 (1976) nr. 3, 26
LUST, J.– EYNIKEL, E.– HAUSPIE, K., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, 24 (1993) 3-12; 27 (1996)
111-112
LUST, J. e.a., Spreken over verlossing toen en nu, 7 (1976) nr. 4, 15; 8 (1977) 15
LUTTIKHUIZEN, G.P., Gnostische geschriften I, 18 (1987) 70
Maar wie is God?, 34 (2003) 124
MAAS, F. e.a. (red.), De bijbel spiritueel, 35 (2004) 87
Maatschappelijk protest in Israël en in de kerk, 11 (1980) 41
MACHIELS, G. e.a., Bidden toch mogelijk, 7 (1976) nr. 2, 13
MACHOVEC, M., Jezus voor atheïsten, 6 (1975) nr. 4, 16
MAENHOUT, M. (ed.), Getuigenis van Johannes, 7 (1976) nr. 3, 31
MAERTENS, T. – FRISQUE, J., Guide de l’assemblée chrétienne, 2 (1971) nr. 5, 7
MAES, L., Leven in al zijn volheid. Evangelieverhalen over Jezus’ leven, lijden, dood en verrijzenis,
37 (2006) 79
MAES, L., Licht voor alle volkeren. De kindsheidsverhalen bij Matteüs en Lucas, 38 (2007) 59
MAES, P., De liefde liefde laten zijn, 37 (2006) 18
MAES, P., De tijd breekt aan. Bijbellezen met een monnik, 36 (2005) 98
MAMPUYS, J. – HEUGHEBAERT, L., In het spoor van Petrus, 7 (1976) nr. 3, 16
MANDERS, H., Pastoraat met handen en voeten, 13 (1982) 38
Het Marcusevangelie vertaald door F. Van Bladel en verteld door T. Ruyschaert (video), 31 (2000) 56
MARIËN, J., Zie je al iets? Bijbelse vertellingen voor jongeren, 39 (2008) 79-80
MARISSEN, M. (red.), Kinderbijbels in woord en beeld, 29 (1998) 108
Martin Luther. Schätze der Reformation & Aufbruch in eine neue Welt, 48 (2017) 95-96
MASOM, C. – ALEXANDER, P., Bijbels beeldarchief, 19 (1988) 46
MASSA, W., Ontwaak in de stilte, 9 (1978) 75
McKENDRICK, S. & DOYLE, K., De kunst van de Bijbel, 48 (2017) 126-127
Meditaties bij de zondagsevangeliën. Marcus, 13 (1982) 16
Meditaties bij de zondagsevangeliën. Lucas, 14 (1983) 12
MEIJER, F., Jezus en de vijfde evangelist, 47 (2016) 95-96
MEIJER, F., Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome, 44 (2013) 63-64
MEIJER, F., Petrus: leerling, leraar, mythe, 48 (2017) 93-94
MEIJER, F., Twee steden. Opkomst van Constantinopel, neergang van Rome, 45 (2014) 64
MEIJERING, E.P., Als de uitleg maar goed is. Hoe vroege christenen de bijbel gebruiken, 35 (2004) 88
MENKEN, M., 1, 2 en 3 Johannes, 41 (2010) 94
Mensen Onderweg (tijdschrift), 28 (1997) 106-107; 29 (1998) 100; 30 (1999) 103-104; 32 (2001)
17.98; 34 (2003) 28; 35 (2004) 22
MERKS, K.-W. e.a., Weg of Wet?, 20 (1989) 69
MESOTTEN, B., Valse profeten. Honderden bijbelse woorden en uitdrukkingen, 38 (2007) 109-110
Met andere woorden (tijdschrift), 25 (1994) 49; 26 (1995) 23.69; 28 (1997) 18.107; 29 (1998) 101;
30 (1999) 104; 32 (2001) 17-18.98; 34 (2003) 28; 35 (2004) 22
Met een Bijbelboek als gids door je leven, 39 (2008) 28
MEULENBERG, L., Johannes Chrysostomus, 14 (1983) 33
MEVES, C., Psychologische kijk op de bijbel, 7 (1976) nr. 3, 27
MEYER, I. – SPIEGEL, J.F., Ontdek de bijbel, 18 (1987) 71
MICHIELS, R., Binnen het jaar, 15 (1984) 47
MICHIELS, R., De eeuwigheid in ons hart, 16 (1985) 89
MICHIELS, R., Evangelie en evangelies, 18 (1987) 69
MICHIELS, R., Openbaring en belofte, 2 (1971) nr. 2, 10
MICHIELS, R., De parabels van het zaad, 11 (1980) 41
Mijn kijk- en ontdekbijbel 1, 47 (2016) 32
Mijn kijk- en ontdekbijbel 2, 46 (2015) 95-96
MOENS, R., Hoe kan je nu nog geloven?, 20 (1989) 70
MOERKERKEN, A., De witte bladzijde. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament, 44 (2013) 30-31
MOEYAERT, B. – ERLBRUCH, W., Het paradijs, 42 (2011) 35-37
MOEYAERT, B. – ERLBRUCH, W., De schepping, 42 (2011) 35-37
MOLTMANN-WENDEL, E., Bij Jezus tellen vrouwen mee, 13 (1982) 76
MONLOUBOU, L., Het Oude Testament. Een inleiding, 12 (1981) 72
MONNERON, D., Een boek over Jezus, 4 (1973) 85
MORTENSEN,C.A.– MONTERO, J.P., Mini Mike in het Oude Testament, 28 (1997) 109-110
MOSSOUX, J., Genoeg!, 48 (2017) 30-31
MOUSON, J. e.a., De verrezen Heer, 2 (1971) nr. 2, 6
MOYAERT, M.–KEVERS, P. (red.), Wanneer alteriteit realiteit wordt, 40 (2009) 24-25
MROWIEC, K. e.a., God Adonai Allah. Vragen over de drie grote religies, 37 (2006) 18; 38 (2007) 31-32
MULDER, M.J., Sodom en Gomorra, 19 (1988) 70
MÜLLER, K. (red.), Jezus en de Kerk. Actie en re-actie, 6 (1975) nr. 4, 14
MURRE, J., Lexicon Bijbels Grieks, 48 (2017) 32
MUSAPH-ANDRIESSE, R.C., Wat na de Tora kwam, 4 (1973) 86; (3e ed.), 16 (1985) 45
MUSSIES, G., Autobiografie van Flavius Josephus, 22 (1991) 71
MUSSNER, F., Die Wunder Jesu, 6 (1975) nr. 3, 11
Naar de overkant. Werkboek rond het evangelie van Marcus, 7 (1976) nr. 3, 17
NAASTEPAD, T., Daniël, 19 (1988) 69
NAASTEPAD, T., Tegen des levens loop, 16 (1985) 21
NAASTEPAD, T., De twee Petrusbrieven, 22 (1991) 23
NBV21 ‘Wetenschapsbijbel’, 54 (2023) 24-27
NEGENMAN, J., Geografische gids bij de bijbel, 13 (1982) 15
NEGENMAN, J., Prediker, 21 (1990) 85
NEGENMAN, J., De wording van het woord, 18 (1987) 46
NEIL, S., In gedachten de bijbel rond, 9 (1978) 10
NEIRYNCK, F., Evangelica, 15 (1984) 67
NEIRYNCK, F., The Four Gospels 1992. FS F. Neirynck, 23 (1992) 41
Het Nieuwe Testament (Pocketbijbel, 5), 12 (1981) 50
Het Nieuwe Testament in grote letter, 11 (1980) 10
Nieuws uit Galilea (tijdschrift), 42 (2011) 58
NIJS, J., Pirké Avot. Perikopen van (de) Vaderen, 38 (2007) 63-64
NOËL, F. (red.), De Weg van het Woord. De Handelingen, 40 (2009) 123-125
NOLF, N., Farizeeën en farizeeërs, 7 (1976) nr. 3, 14
NOORDA, S.– OELE, C. (red.), Er is een kindeke… De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur, 36 (2005) 99
NOORDEGRAAF, A. – ROMEIN, A., Christelijke hulpverlening, 12 (1981) 51
NOORT, E., Israël en de Westelijke Jordaanoever, 16 (1985) 82-84
NOUWEN, H., De woestijn zal bloeien, 30 (1999) 109
NOYEN, J., Bij de bron van Elia, 34 (2003) 126
OEGEMA, G.S., De messias in Talmoed en Midrasj, 25 (1994) 54
OLSON, N., Het laatste sacrament, 37 (2006) 80
OMO-cursus. Experimentele uitgave van een cursus catechese, 7 (1976) nr. 3, 18
Omwille van de mens. FS Harry van Pelt, 11 (1980) 65
Onze Vader (Op weg met kleuters), 38 (2007) 26
Op weg met kleuters, 37 (2006) 18
De openhartige verhalen van een Russische pelgrim, 10 (1979) nr. 2, 12
OOSTERHUIS, H.,150 Psalmen vrij, 43 (2012) 61-62
OOSTERHUIS, H., Aandachtig liedboek, 14 (1983) 55
OOSTERHUIS, H., Hoe ver is de nacht?, 7 (1976) nr. 2, 14
OOSTERHUIS, H., Niets is onmogelijk, 13 (1982) 56
OOSTERHUIS, H., Zien soms even, 7 (1976) nr. 2, 14
OOSTERHUIS, H. – HOOGEVEEN, P., God is ieder ogenblik nieuw, 14 (1983) 14
Opvoeding tot relatiebekwaamheid, 8 (1977) 48
OTTEN, M., Deel in mijn vreugde, 21 (1990) 46
OTTEN, W.-J., Zondagmorgen. Over het missen van God, 53 (2022) 96
OTTENHEIJM, E. & STOUTJESDIJK, M. (red.), Parabels, 51 (2020) 93
OUSSOREN, P., De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws, 26 (1995) 43-44
Over water wandelen (bijbelcatechetisch project: video en handboek), 26 (1995) 42
PAEPEN, B. e.a., Godsspraak. De twaalf kleine profeten, 38 (2007) 108
Parabels? Parabels!, 34 (2003) 123
Parabels meerstemmig, 11 (1980) 65
Parole de Dieu – Source de Vie, 30 (1999) 23
Paulus in 114 foto’s van Erich Lessing, 12 (1981) 33
PAUSELIJKE BIJBELCOMMISSIE, Het joodse volk en zijn heilige geschriften in de christelijke bijbel, 34 (2003)
32
PAUSELIJKE BIJBELCOMMISSIE, Le peuple juif et ses saintes écritures dans la bible chrétienne, 33 (2002) 1-5
PEETERS, T.R., Een boodschap van vrede en vuur, 17 (1986) 69
De Pelgrim, 35 (2004) 22
PENNING DE VRIES, P., Op u gemunt, 7 (1976) nr. 2, 14
PEROWNE, S., De reizen van Paulus, 7 (1976) nr. 1, 8
PESCH, O.H., Gods Ja en Amen, 5 (1974) nr. 3-4, 25
PETUCHOWSKI, J., “Zoals onze meesters leerden”, 17 (1986) 47
PETUCHOWSKI, J., De stem van de Sinaï, 16 (1985) 19
PETZEL, P. & RECK, N., Van Abba tot Zondebok, 51 (2020) 31-32
PIRSON, R., Genesis (Belichting van het bijbelboek), 37 (2006) 18.49-58
PLATTI, E., De Koran herontdekt, 52 (2021) 31
Pocketbijbel. Het Oude Testament, 13 (1982) 15
POORTHUIS, M. & DE KRUIJF, T., Onze Vader, 48 (2017) 28-29
PORTER, J.R., De sleutel tot de Bijbel, 28 (1997) 22-23
POSTHUMUS, J., Kinderbijbels vergeleken, 17 (1986) 93
POWELL SMITH, B., De Bijbel in 1001 blokjes, 46 (2015) 128
Praktische theologie (tijdschrift), 15 (1984) 78; 30 (1999) 104; 32 (2001) 18
Preken, een verhaal op zich, 19 (1988) 47
The Prince of Egypt (film), 30 (1999) 8-11
PROLONGEAU, H., Emile Shoufani. De pastoor van Nazareth, 31 (2000) 55
Psalmen. KBS-vertaling, 14 (1983) 12
Psalmen met 21 gebedsmomenten. NBV21, 53 (2022) 68
De Psalmen. Uit de Septuagint vertaald door C. Wagenaar…, 29 (1998) 80
QUISPEL, G., Het geheime boek der Openbaring, 11 (1980) 15
RADCLIFFE, T., De zeven laatste woorden, 40 (2009) 30-31
RADERMAKERS, J., La bonne nouvelle de Jésus selon saint Marc, 6 (1975) nr. 4, 20
RAEMDONCK, H., Evangeliepeilingen, 37 (2006) 23
RATZINGER, J. / BENEDICTUS XVI, Jezus van Nazareth, 44 (2013) 125-127
RAYA, J., Het gebed in de Byzantijnse spiritualiteit, 5 (1974) nr. 3-4, 25
Reflecties op Schrift. FS Gijs Bouwman, 15 (1984) 18
RENCKENS, H., De bijbel mee maken, 21 (1990) 46
RENCKENS, H., Je eigen Schrift schrijven, 15 (1984) 19
RENCKENS, H., De profeet van de nabijheid Gods, 2 (1971) nr. 3, 5
RENTMEESTER, B. – SCHUMACHER, H., Alle bijbelboeken dichterbij, 13 (1982) 16
REYNDERS, M., Exodus. De impact van een Bijbelse migratie, 53 (2022) 126-128
REYNIERS, M., Aan de oever. Profane en Bijbelse voorleesverhalen, 42 (2011) 125-127
RICHARDSON, The Miracle Stories of the Gospels, 6 (1975) nr. 3, 11
Richteren, een vertaling om voor te lezen, 14 (1983) 53
RIDDERBOS, H.N. – VAN DER MEER, W., Handwijzer op de grondtekst van de bijbel, 24 (1993) 98
RIEMERSMA, N. (red.), Exodus (ACEBT, 33), 54 (2023) 58-59
RIGAUX, B., Het getuigenis van Markus, 2 (1971) nr. 3, 8
RIGAUX, B., Het getuigenis van Matteüs, 2 (1971) nr. 3, 8
RINGLET, G., Va où ton coeur te mène, 53 (2022) 32
ROCK, L., Mijn Kleine Bijbel Box, 34 (2003) 124
ROOSEN, A., Kerk-Apostolaat-Christelijk leven. De Tessalonicenzenbrieven, 7 (1976) nr. 3, 32; nr. 4, 15
ROOSEN, E., Kan ik Je even spreken? Bijbels gebedenboek voor vrienden van Jezus, 36 (2005) 102
ROOSEN, E., Waar woont God?… en 100 andere geloofsvragen, 36 (2005) 102
ROOZE, E., Marcus als tegenevangelie, 43 (2012) 123-125
ROSSEL, W., Een vader als geen ander, 31 (2000) 53
ROSSEL, W., Gij zijt mij te sterk, 8 (1977) 31
ROSSEL, W., In de schaduw van de hoop, 11 (1980) 21
ROSSEL, W., Zonder parabels sprak Hij niet, 17 (1986) 17
ROZELAAR, M., Het Hooglied, 21 (1990) 94
RUUSBROEC, J., Brieven, 11 (1980) 66
RUYSSCHAERT, T., Door toedoen van bijbelse vrouwen (audio-cd), 38 (2007) 26
SABBE, M., Studia neotestamentica, 23 (1992) 41
Sacerdos (tijdschrift), 25 (1994) 49; 27 (1996) 51; 28 (1997) 18.107; 29 (1998) 101; 30 (1999) 104-105;
31 (2000) 112-113; 32 (2001) 18
SACKS, J., Exodus, 51 (2020) 62-63
SACKS, J., Genesis, 52 (2021) 62-64
SACKS, J., Leviticus, 52 (2021) 62-64
SACKS, J., Numeri, 54 (2023) 27-28
SAKUMA, T. – YANO, S., Jezus gaat naar Jeruzalem, 22 (1991) 95
Samen rond de bijbel, 14 (1983) 35
SANDERS, E.P., Jezus, mythe en werkelijkheid, 28 (1997) 20-21
SANDERS, E.P., Paulus, 31 (2000) 52
SARAMAGO, J., Kaïn, 42 (2011) 44-50
SAVILLE, Ph., The Gospel of John (film), 36 (2005) 29-31
SCHELLENBERGER, B., Pastores in de kou, 24 (1993) 106
SCHENKE, L., Waarom zijn jullie zo bang?, 14 (1983) 34
SCHILLEBEECKX, E., Evangelie verhalen, 13 (1982) 58
SCHILLEBEECKX, E., Jezus, het verhaal van een levende, 5 (1974) nr. 3-4, 26
SCHILLEBEECKX, E., Kerkelijk ambt, 13 (1982) 18
SCHILLEBEECKX, E., Tussentijds verhaal over twee Jezusboeken, 10 (1979) nr. 2, 15
SCHILSON, A., God komt als kind, 10 (1979) nr. 4, 26
SCHIMMEL, A., Uw rijk kome, 12 (1981) 47
SCHINDLER, R., Leven in Gods wereld, 14 (1983) 32
SCHINDLER, R., Het verloren schaap, 12 (1981) 48
SCHIPPERGES, T., Musik und Bibel, 41 (2010) 63
SCHMIDT, P., De geest in de bijbel en in de wereld, 28 (1997) 109
SCHMIDT, P., Het Lam Gods. Een verhaal van God en mens, 52 (2021) 64-65
SCHMIDT, P., In de handen van mensen, 32 (2001) 1-11
SCHMIDT, P., In vrijheid, trouw en hoop, 23 (1992) 70
SCHMIDT, P., Ongehoord. Christen zijn volgens de Bergrede, 40 (2009) 63-64
SCHMIDT, P., Woord van God – boek van mensen, 23 (1992) 22
SCHMIDT, P. (red.), Eén auteur, twee boeken. Lucas en Handelingen, 24 (1993) 70
SCHNACKENBURG, R., Opdat wij mogen geloven, 6 (1975) nr. 4, 23
SCHOORS, A., Ecclesiastes, 44 (2013) 124-125
SCHÖPPING, W., Kind en bijbel, 7 (1976) nr. 3, 11
SCHOTROFF, L. – STEGEMANN, W., Jezus van Nazareth, 14 (1983) 13
SCHRAMM, C., Bijbellezen voor beginners, 51 (2020) 30
Schrift (tijdschrift), 24 (1993) 102; 25 (1994) 20.79; 26 (1995) 23.69-70; 27 (1996) 52; 28 (1997)
19.108; 29 (1998) 101; 30 (1999) 105; 32 (2001) 18-19.98; 34 (2003) 29; 35 (2004) 22; 39 (2008)
28-29
SCHRIJVER, A. & STUFKENS, H., Lekenpraat, 51 (2020) 94
SCHRUERS, P., Dagsluitingen, 7 (1976) nr. 2, 14
SCHRUERS, P., Dorst naar U. Bidden met Psalmen, 40 (2009) 125-126
SCHRUERS, P., Marcus aan het woord, 31 (2000) 21
SCHULTZ, H.J., De weg die Jezus wees, 6 (1975) nr. 4, 16
SCHUMACHER, B., Onze wereld – Gods wereld, 21 (1990) 45
SCHUMAN, N., Drama van crisis en hoop. De psalmen, 40 (2009) 93-95
SCHUMAN, N.A., Getuigen van tegenspraak, 13 (1982) 56
SCHUMAN, N.A., Micha, 21 (1990) 72
SCHÜRMANN, H., De geest maakt levend. Biddend door het Johannesevangelie, 10 (1979) nr. 2, 11
SEBRECHTS, K., Op zoek naar een nieuwe arbeidsvisie, 16 (1985) 16
SENIOR, D., De Passieverhalen in de vier evangelies, 34 (2003) 125-126
SERVOTTE, H., Johannes literair, 23 (1992) 70
SERVOTTE, H., Lucas literair, 25 (1994) 103
SERVOTTE, H., Marcus literair, 28 (1997) 64-65
SERVOTTE, H., Matteüs literair, 29 (1998) 45-46
SERVOTTE, H., Wegen naar het Woord, 23 (1992) 44
SERVOTTE, H., Woorden voor onderweg. Evangelieteksten geïnterpreteerd, 27 (1996) 54-55
SETTERLIND, B., Zie de mens, 6 (1975) nr. 1, 15; nr. 4, 25
Sinte Coleta van Corbie, 16 (1985) 23
SLOOT, Th., Sterven om te leven, 15 (1984) 101
De sluier opgelicht, 14 (1983) 34
SMELIK,K., Geschreven Leven: een inleiding tot het jodendom, 43 (2012) 94-96
SMELIK, K., Herleefde tijd. Een Joodse geschiedenis, 35 (2004) 56; 43 (2012) 94-96
SMELIK, K.A.D., De ibis en de dood. Een detective uit het Oude Egypte, 27 (1996) 113
SMIT, G., Wachten op de bruidegom, 10 (1979) nr. 4, 26
SMIT, J., Aarde, de moeder van ons brood, 14 (1983) 15
SMIT, J., Bij nader inzien, 6 (1975) nr. 4, 15
SMIT, J., Brief aan de Galaten, 20 (1989) 68
SMIT, J., Het Onzevader, 50 (2019) 94
SMIT, J., Het verhaal van Marcus, 43 (2012) 93-94
SMIT, J., Het verhaal van Matteüs, 38 (2007) 86
SMIT, J., Het verhaal van Johannes, 46 (2015) 90-91
SMIT, J., Volgens Johannes. Bezinning op het vierde evangelie, 9 (1978) 58
SMIT, J., Vrede op aarde? Een kerstproject, 14 (1983) 15
SMIT, J., Wat Paulus bezielde, 49 (2018) 29-30
SMIT, R.F., Kinderbijbels vergeleken, 10 (1979) nr. 4, 25
SMITMANS, A. – BAUR, A., Het Onze Vader in de prediking, 3 (1972) nr. 4, 11
SNAET, J., Bidden thuis, 12 (1981) 31
SNIJDERS, L., Het verhaal van de getallen in de bijbel, 16 (1985) 45
SNIJDERS, L.A., Jesaja I, 2 (1971) nr. 3, 5
SÖLLE, D., Speel toch van brood en rozen, 14 (1983) 33
SPERNA WEILAND, J., Jesaja, 2 (1971) nr. 3, 4
Spreekbijbel, 24 (1993) 23
Sprekend uit ervaring. Paulus’ theologie van de verzoening, audiocassette, 28 (1997) 24
SPRONK, K. e.a. (red.), De Bijbel vertaald, 38 (2007) 87-88
SPRONK, K., Rechters, 49 (2018) 28
STAES, K., Op weg naar huis, 9 (1978) 75
STAMBAUCH, J. – BALCH, D., Het N.T. in zijn sociale omgeving, 25 (1994) 21
STANDAERT, B., De apostel Paulus, 48 (2017) 125
STANDAERT, B., De Handelingen van de apostelen (Heiliging), 11 (1980) 22
STANDAERT, B., Inleiding op het Matteüsevangelie (Heiliging), 9 (1978) 10
STANDAERT, B., De Jezusruimte, 32 (2001) 101-102
STANDAERT, B., Het Lucasevangelie (Heiliging), 8 (1977) 47
STANDAERT, B., Het Marcusevangelie (Heiliging), 8 (1977) 47
STANDAERT, B., Leven met de Psalmen I en II, 46 (2015) 32
STANDAERT, B., Leven met de Psalmen III, 47 (2016) 58.60-61
STANDAERT, B., Marcus. Geweld en genade, 17 (1986) 66
STANDAERT, B., Nouvelle approche du quatrième évangile, 52 (2021) 101-104
STANDAERT, P., De kracht van de eenheid. Bezinning vanuit de brief aan de Efeziërs, 1 (1970) nr. 1, 4
STANFORD, P., Judas, 48 (2017) 29-30
STAPPAERTS, P., Herders leven op de bergen, 7 (1976) nr. 3, 15
Startbijbel, 21 (1990) 29; (5e ed.), 25 (1994) 53
STAVRAKOPOULOU, F., God. Een anatomisch onderzoek, 54 (2023) 63-64
STEEGEN, M.– VAN BELLE, G., Leven ondanks dood. Het passieverhaal volgens Johannes, 39 (2008) 53-54
STEEN, M., Abba, Vader, 30 (1999) 22
STEGEMANN, H., Die Essener, Qumran, 24 (1993) 96
STEINWEDE, D., Mijn wereld met de bijbel, 10 (1979) nr. 2, 13
STIJNEN, E., Ik voel me goed bij jou, 20 (1989) 22
STOCKMAN, R., Loven wil ik de Heer, 49 (2018) 131-132
STRANGE, J., Atlas van de bijbel, 31 (2000) 24
STREEFLAND, J., Profetie in Israël. Deel I, 14 (1983) 72
Streven (tijdschrift), 34 (2003) 29
STROBL, K. e.a., De zin van het leven en het geloven, 10 (1979) nr. 2, 13
SUTZKEVER, A., Heures rapiécées. Poèmes en vers et en prose, 53 (2022) 130-132
SWÜSTE, G., Uit het leven gegrepen. Salomo’s Spreuken, Prediker en Hooglied, 51 (2020) 129-130
SWÜSTE, G., Omkeren naar de Levende. De Twaalf Kleine Profeten, 54 (2023) 59-61
TALSTRA, E., Oude en nieuwe lezers, 33 (2002) 63-69
TAMEZ, E., Bijbel van de onderdrukten, 16 (1985) 67
TANG, M.J., Herodes en zijn dynastie, 25 (1994) 22
TANGHE, O., Pelgrimeren naar het Heilig Land, 14 (1983) 13
Het Teken (tijdschrift), 34 (2003) 29-30; 35 (2004) 22-23
Teken de Bijbel, 15 (1984) 21
Tenachon (tijdschrift), 30 (1999) 23
TEN CATE, M. – ORANJE, C., Zoekbijbel, 47 (2016) 62-63
TEN CATE, M. – VANDEN HEEDE, S., Prentenbijbel, 54 (2023) 93-94
TERCIC, H., Mee-bewegen met God. Essay over de drie-ene God, 31 (2000) 83
TER LINDEN, N., Jakob, 19 (1988) 69
TER LINDEN, N., Koning op een ezel, 37 (2006) 25-37
TER LINDEN, N., Het land onder de regenboog, 38 (2007) 59-60
TERTULLIANUS & CYPRIANUS, Onze Vader. Vertaald en toegelicht door V. Hunink, 42 (2011) 64
De Testamenten. Hoogtepunten uit de bijbel met schilderijen van Jan Vanriet, 36 (2005) 53.77.98
TGL (tijdschrift), 25 (1994) 50; 29 (1998) 102; 32 (2001) 99; 34 (2003) 30; 35 (2004) 23
THEISSEN, G., De godsdienst van de eerste christenen, 34 (2003) 31-32
THIEDE, C.P. – D’Ancona, M., Ooggetuige van Jezus, 28 (1997) 35-43
THIJSSEN, F.H., Verzoening. Naar de volledige eenheid in de Catholica van Oost en West, 8 (1977) 33;
9 (1978) 28
Thuis in Gods ruimte, 12 (1981) 73
Tijdschrift voor Liturgie (tijdschrift), 30 (1999) 105
Tijdschrift voor Theologie (tijdschrift), 26 (1995) 70; 27 (1996) 52-53; 28 (1997) 19.108; 29 (1998) 102;
30 (1999) 105-106; 32 (2001) 19.99; 34 (2003) 30; 35 (2004) 23
Tijdschrift voor verkondiging (tijdschrift), 35 (2004) 23
Toetsstenen voor geloven, 19 (1988) 47
TOV, E. – PFANN, S.J., The Dead Sea Scrolls on Microfiche, 24 (1993) 97
TRAETS, C., Sacramententheologie, 7 (1976) nr. 3, 30
TROMP, N., Een bewogen grensganger. Ezechiël, 11 (1980) 63
TROMP, N., Diep uit mijn hart, 12 (1981) 50
TROMP, N., Leven vanuit de psalmen met het oog op God, 9 (1978) 27
TROMP, N., Mens is meervoud. Het Hooglied, 13 (1982) 76
TROMP, N., Omhels dit woord. Bijbelse poëzie, 33 (2002) 24
TROMP, N., Over psalmen gesproken, 4 (1973) 65
TROMP, N., Psalmen 1-50, 32 (2001) 46
TROMP, N., Psalmen 51-100, 33 (2002) 43
TROMP, N., Psalmen 101-150, 34 (2003) 61.92-94
TROMP, N., Vruchten in overvloed. Poëzie en perspectief in de Psalmen, 27 (1996) 54
TROMP, N., Wet Profeten Geschriften. Inleiding op het O.T., 7 (1976) nr. 1, 7
TROMP, N., Woorden die wegen wijzen. Zin zoeken in de psalmen, 29 (1998) 106
TROMP, N. e.a., Geroepen tot vrede. Over zonde en vergeving, 4 (1973) 66
TUGWELL, S., Heeft u de Geest ontvangen?, 11 (1980) 9
Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities op de tekst van Matteüs 6,9-13 uit de
Nieuwe Bijbelvertaling, 38 (2007) 25
Uit de boeken van de bijbel, 4 (1973) 86; 5 (1974) nr. 3-4, 24
UYTTENDAELE, T., Tien woorden gaan-de-weg, 11 (1980) 8
‘Vader, in uw handen…’. Het lijdensverhaal op video, 30 (1999) 23
Van men tot mens. De evangelies over je medemenselijkheid, 8 (1977) 33
VANACKER, G., De religieuze sekten, 17 (1986) 72
VAN AEL, J., Jezus’ lijdensverhaal in 16 iconen, 39 (2008) 55
VAN BEKKUM, W., Mozes onze leraar, 20 (1989) 43
VAN BELLE, G., Jezus: een `wonder-man’, 7 (1976) nr. 3, 14
VAN BELLE, G., Les parenthèses dans l’évangile de Jean, 16 (1985) 88
VAN BELLE, G., The Signs Source in the Fourth Gospel, 26 (1995) 72
VAN BELLE, G. (red.), Het Johannesevangelie, 26 (1995) 71
VAN BEURDEN, S. e.a., Taken Nieuwe Testament, 7 (1976) nr. 3, 18
VAN BEURDEN, S. e.a., Taken Oude Testament, 7 (1976) nr. 3, 17
VAN BLADEL, F., Het Markusevangelie, 15 (1984) 74
VAN BREEMEN, P., Als brood dat wordt gebroken, 7 (1976) nr. 2, 15
VAN BREEMEN, P., Kostbaar in zijn ogen, 12 (1981) 50
VAN BREEMEN, P., Mijn naam in zijn hand. Schriftmeditaties, 8 (1977) 31
VAN BRUGGEN, J., Het evangelie van Gods Zoon, 28 (1997) 21
VAN BRUGGEN, J., Marcus, 20 (1989) 94
VAN CALSTER, S., Bijbel en preek, 10 (1979) nr. 2, 14
VAN CALSTER, S., Wat is pastoraal? I. Priester en pastor te midden van een veranderende kerk en
maatschappij, 10 (1979) nr. 2, 16
VAN CAMPENHOUT, H., marcus@godmail.com, 42 (2011) 96
VAN CAPELLEVEEN, J.J., Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalen, 28 (1997) 23
VAN CORSTANJE, C., Vita Sanctae Coletae, 17 (1986) 47
VAN DE KAMP, H.R., Openbaring, 32 (2001) 22
VAN DELDEN, J., De tale Kanaäns, 13 (1982) 57
VAN DEN AKKER, D., Ga anders denken, 52 (2021) 68
VAN DEN BERG, A.J.– THIJS,B., Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd, 42 (2011) 95
VAN DEN BERG, M., Jij mag er zijn, 11 (1980) 44
VAN DEN BERGHE, P., Op weg met de apostel Paulus, 45 (2014) 96
VAN DEN BROEK, R., Gnostische teksten uit Nag Hammadi, 18 (1987) 70
VAN DEN BROEK, R. e.a., Kerk en kerken in Romeins-Byzantijns Palestina, 20 (1989) 70
VAN DEN ENDE, T. (red.), Een boodschap gevangen in menselijke taal, 3 (1972) nr. 4, 10
VAN DEN EYNDE, S., Verhalen van een verslagen god. Het boek Judit, 36 (2005) 54-55
VANDERBRUGGHEN, L., Op verkenning in een tijd van ballingschap, 34 (2003) 126
VAN DER DONCK, E., In de dienst van het woord, 6 (1975) nr. 2, 19
VAN DER HOEVEN, J., Dit heerlijk gebed, 15 (1984) 99
VAN DER HOEVEN, J., Gelijkenissen van Jezus, 14 (1983) 54
VAN DER HORST, P.W., Het Boek der Hemelse Paleizen (3 Henoch), 31 (2000) 54
VAN DER HORST, P.W., Bronnen voor de studie van de wereld van het christendom, 28 (1997) 45-46
VAN DER HORST, P.W., Het leven van Simeon de pilaarheilige, 26 (1995) 101-102
VAN DER HORST, P.W., Mozes, Plato, Jezus. Studies over de wereld van het vroege christendom,
31 (2000) 54-55
VAN DER HORST, P.W., De profeten. Joodse en christelijke legenden uit de oudheid, 33 (2002) 47
VAN DER HORST, P.W., De Samaritanen, 36 (200) 55-56
VAN DER HORST, P.W., De woestijnvaders, 29 (1998) 110
VANDER KERKEN, L., Menselijke liefde, 13 (1982) 21
VAN DER LAND, S., De bijbel verhalen, 8 (1977) 33
VAN DER LINDE, H. – STEGGINK, O. (ed.), Wie zeggen de mensen dat ik ben?, 6 (1975) nr. 4, 12
VAN DER LOOS, H., The Miracles of Jesus, 6 (1975) nr. 3, 11
VAN DER MEER, F., Apocalypse, 11 (1980) 14
VAN DER MEIJ, F., De Bijbel voor beginners, 39 (2008) 31-32
VAN DER TOORN, K., Van haar wieg tot haar graf, 19 (1988) 40-44
VAN DER TOORN, K., Wie schreef de Bijbel?, 40 (2009) 122-123
VAN DER VEKEN, J., Gelovig gedenken het jaar door, 17 (1986) 46
VAN DER VEKEN, J., De weg van het evangelie, 16 (1985) 90
VAN DER VEKEN, J. (ed.), Samen spelen voor God, 6 (1975) nr. 4, 26
VAN DER VEN, F., De bijbel als vertaling. Werkboek, 29 (1998) 107-108
VAN DER VLOET, J. (red.), Godsdienst 5 SO; 5 BSO. Werkboek; 2 BSO, 20 (1989) 71
VAN DER WOUDE, A.S., Haggai-Maleachi, 13 (1982) 75
VAN DER ZEYDE, M.H., Een tijding van vreugde. Het evangelie verhaald door Marcus, 8 (1977) 13
VAN DER ZEYDE, M.H., Vreugde van de psalmen, 10 (1979) nr. 4, 24
VAN DE SCHOOR, J., De armen nabij, 12 (1981) 51
VAN DE SCHOOR, J., Woorden met God op basis v.d. Psalmen, 7 (1976) nr. 2, 15
VAN DE STEENE, A., Aan kinderen geopenbaard, 18 (1987) 94
VAN DEURSEN, A., Bijbels beeldwoordenboek, 25 (1994) 56
VAN DE VOORDE, M., Hoe plant je de levensboom, 11 (1980) 44
VAN DE WALLE, A.R., Tot het aanbreken van de dageraad, 13 (1982) 77
VAN DE WALLE, A.R., Verlost tot vrijheid, 6 (1975) nr. 4, 24; 11 (1980) 21
VAN DE WALLE, J., Jesjoea. Een Jezusverhaal, 22 (1991) 23
VAN DUIJN, M., De Delftse Bijbel, 49 (2018) 61-62
VAN ECK, J., Handelingen (Commentaar op het N.T.), 37 (2006) 19
VAN ESSEN-BOSCH, A., Ik ben, gij zijt, 6 (1975) nr. 4, 16
VANGANSBEKE, J., De vacante troon van Pilatus, 35 (2004) 55
VAN HAELST, R., Het gelaat van Christus. De lijkwade van Turijn, 18 (1987) 23
VAN HARTINGVELD, L., Jezus de Messias, 12 (1981) 34; 46
VAN HEUSDEN, Ph. e.a. (red.), Beter méér dan één… de Bijbel in het Nederlands, 41 (2010) 94-95
VANHOYE, A., Door het voorhangsel heen. Commentaar op Hebreeën, 4 (1973) 66
VAN IERSEL, B., Een Begin. Aantekeningen bij Marcus, 4 (1973) 85
VAN IERSEL, B., Marcus uitgelegd aan andere lezers, 28 (1997) 65; 29 (1998) 13-19
VAN IERSEL, B., Met betrekking tot Jezus, 6 (1975) nr. 4, 17
VAN LEEUWEN, G., “Zo leeft Hij bij mensen”, 5 (1974) nr. 2, 5
VAN LEEUWEN, J.H., De Mechelse Bijbel, 52 (2021) 67-68
VAN LIEMT, C. – STULEMEIJER, M., Gastvrijheid, 10 (1979) nr. 3, 8
VAN LIGTEN, A., Intussen is het ook weer droog geworden, 43 (2012) 64
VAN LOENEN, G., De ziel onder de arm, 33 (2002) 24
VAN LOOPIK, M., Bitter en zoet. Zestien psalmen verbeeld, vertaald en belicht, 38 (2007) 25.60-62
VAN MIDDEN, P., Hebreeuws leer je zo, 51 (2020) 64
VAN NIEUWPOORT, A. & VISSER, M., Tegengif. Profetische berichten uit 1 & 2 Koningen, 45 (2014) 27
VAN NIFTRIK, G.C., Het geloof der kinderjaren in de branding van het latere leven, 7 (1976) nr. 3, 9
VAN NESTE, F., Geloven in Jezus Christus, 42 (2011) 127-128
VAN OGTROP, H.J., In het leerhuis van Marcus, 22 (1991) 22
VAN OGTROP, H.J., In het leerhuis van Lucas, 23 (1992) 17-20
VAN OORD, I., Rebible, 50 (2019) 32
VAN OORT, J., Het Evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting, 38 (2007) 29-31
VAN OUTRYVE, O., Bijbel voor de jeugd, 15 (1984) 69-72
VAN OUTRYVE, O., Geen profeten meer?, 6 (1975) nr. 4, 18; 7 (1976) nr. 3, 32
VAN OUTRYVE, O., Mijn eerste bijbel. Handleiding, 20 (1989) 84-87
VAN OYEN, G., Het boek Openbaring: een eindeloos verhaal, 32 (2001) 102
VAN OYEN, G., Jezus. Toen en nu en dan, 35 (2004) 128-129
VAN OYEN, G., De Marcus code, 36 (2005) 99-100
VAN OYEN, G., Marcus mee maken, 38 (2007) 27-28
VAN OYEN, G. (red.), Albert Schweitzer. Voor het leven, 39 (2008) 78-79
VAN OYEN, G. (red.), De tijd is rijp. Marcus en zijn lezers toen en nu, 28 (1997) 62-64
VAN OYEN, G.–KEVERS, P. (red.), De apocriefe Jezus, 38 (2007) 28-29
VAN PEER, W., Niet te geloven, 50 (2019) 95-96
VANRIET, J., Testamenta. Voorbereidend werk. Tekningen & aquarellen, 36 (2005) 98
VAN SEGBROECK, F., Literatuur bij de schriftlezingen op zondag, 4 (1973) 84
VAN SEGBROECK, F., Nederlandse bijbelcatalogus, 1 (1970) nr. 1, 5-8; nr. 3, 5-8
VAN SEGBROECK, F., Het Nieuwe Testament leren lezen, 24 (1993) 103
VAN SEGBROECK, F., Het Nieuwe Testament leren lezen, 5de bijgewerkte druk, 35 (2004) 53
VAN SEGBROECK, F. (red.), Paulus, 35 (2004) 52-53.129-131
VAN SEGBROECK, F. (red.), De woorden die Jezus ons gegeven heeft, 29 (1998) 103-105
VANSINA-COBBAERT, M.-J., Achter vele gezichten, een gelaat, 42 (2011) 93-95
VAN SPAENDONCK, J. e.a., Geloven Nu, 33 (2002) 109-110; 34 (2003) 124; 36 (2005) 53; 38 (2007) 84; 40 (2009) 96; 41 (2010) 126
VAN SPEYBROECK, D. (red.), De tranen van God, 29 (1998) 109
VANSTEENHUYSE, K., Van Abraham tot Jezebel, 42 (2011) 59-62
VAN TRIGT, F., Jozef (Genesis 37-50), 4 (1973) 85
VAN VEEN, J.M., Het is tijd. Verhalen rondom Jezus, 13 (1982) 19
VAN WIERINGEN, A., Jesaja, 41 (2010) 93
VAN WIERINGEN, A. & BRINKHOF, J. (red.), Psalmen interpreteren en vertalen, 51 (2020) 92-93
VAN WIERINGEN, A. – KOET, B. – VAN GROL, H. (red.), Hebreeuws in het midden, 47 (2016) 94-95
VAN WIERINGEN, W., Dochter in de aanbieding. Over de vijf vrouwen rond Simson, 38 (2007) 49-50
VAN WILDERODE, A., Apostel na de Twaalf, 25 (1984) 102
VAN WILDERODE, A., En het woord was bij God. Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse
letterkunde, 11 (1980) 22
VAN WOLDE, E. (red.), Bas van Iersel: uitgelezen, 32 (2001) 46-47
VARILLON, F., God is nederigheid, 18 (1987) 94
VEENBRAND, E., Jezus: het levende verhaal, 54 (2023) 131-132
VEGTER, A. e.a., Een gesloten tuin – een verzegelde bron. Tien schrijvers over de betekenis van de Bijbel, 52 (2021) 135-136
VELDHUIS, W., Over Jezus gesproken, 6 (1975) nr. 4, 15
VERDOODT, F.– STERCKX, M., Er is meer tussen aarde en hemel (audio-cd), 36 (2005) 53
VERHACK, I. e.a., Niet op zand gebouwd, 17 (1986) 46
VERHELST, M., Hoe zal ik over Hem spreken?, 16 (1985) 90
VERHENNE, A., Sta op en wandel. Exodus, 7 (1976) nr. 3, 13
VERHEUL, A., Grondstructuren van de eucharistie, 6 (1975) nr. 4, 22
VERHULST, D ., Bloedboek, 47 (2016) 30-31
VERMANDERE, W., De zeven laatste woorden, 44 (2013) 96
VERMEIREN, F., De man die in 70 het kruis overleefde, 37 (2006) 19-20
VERMEYLEN, J., Het geloof van Israël, 21 (1990) 22
VERVENNE, M., Exodus. Verhaal en leidmotief, 19 (1988) 57; 20 (1989) 92
Vierend omgaan met de Schriften, 17 (1986) 47
VLEUGELS, G., De Oden van Salomo, 42 (2011) 63
De Vloer (tijdschrift), 25 (1994) 20; 27 (1996) 53; 28 (1997) 108; 29 (1998) 102; 30 (1999) 106;
32 (2001) 19; 35 (2004) 23
VOGELS, W., Abraham – onze vader, 46 (2015) 62-63
VOGELS, W., En Hij ontsloot de Schriften, 16 (1985) 92
VOGELS, W., Exodus, 33 (2002) 42-43
VOGELS, W., Job, 21 (1990) 88
VOGELS, W., Jozua, 39 (2008) 77
Volgens Johannes, 26 (1995) 43
VOS, J., De betekenis van de dood van Jezus. Tussen seculiere exegese en christelijke dogmatiek,
36 (2005) 78-80
Vraag God om vrede voor Jeruzalem. Informatiebrochure voor pelgrims, 32 (2001) 23-24
Vrienden van het Bijbelhuis (tijdschrift), 27 (1996) 53; 28 (1997) 104-105; 30 (1999) 102; 32 (2001)
19.99; 34 (2003) 30; 35 (2004) 23
Vrienden van Bijbelhuis Zevenkerken (tijdschrift), 43 (2012) 96
Vrouwen als pastor, 17 (1986) 21
Vrouwen in de Bijbel (KAV), 18 (1987) 22
Vrouwen in de Bijbel (Davidsfonds), 25 (1994) 20
Vrouwen in het Oude Testament, 20 (1989) 91
Vrouwen in het Nieuwe Testament, 24 (1993) 59
WAAIJMAN, K., Mystiek in de psalmen, 35 (2004) 133
WAHLE, H., Leven uit dezelfde bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis,
29 (1998) 79
WEBER, H.R., Bijbels bezig, 21 (1990) 24
WEBER, H.R., Bijbelstudie-experimenten, 4 (1973) 85
Wees gegroet Maria (Op weg met kleuters), 38 (2007) 26
Wegwijzer. Toelichting bij de Schriftlezingen voor de zondagen, 9 (1978) 72; 10 (1979) nr. 4, 24
WEIL, S., Door God gezocht. Brief aan een kloosterling, 35 (2004) 24
WEISER, A., Een wonder? Wat de bijbel onder wonderen verstaat, 11 (1980) 8
WEIMAR, H. – KLOPPENBURG, W., Liederen met een verhaal. Acht bijbelse cantica, 47 (2016) 63
WELTE, B., Maria de moeder van Jezus. Meditaties, 11 (1980) 8-9
WELZEN, H., Lucas, 43 (2012) 29-30
WELZEN, H., Lucas over arm en rijk, 19 (1988) 46
WENHAM, J.W., Inleiding tot het Grieks van het Nieuwe Testament, 29 (1998) 78-79
WERBROUCK, L. e.a., Uw Rijk kome, 7 (1976) nr. 3, 17
WEREN, W., Rode draden in de evangeliën, 49 (2018) 96
WEREN, W., Vensters op Jezus, 30 (1999) 45-47
Werkboek voor een doopviering, 6 (1975) nr. 4, 26; (2e ed.), 13 (1982) 19
Werken met bijbelgroepen, 17 (1986) 86
Werken met parabels in de catechese (TVC), 7 (1976) nr. 2, 22
Werkschrift voor leerhuis en liturgie (tijdschrift), 12 (1981) 34
WESSELS, A., En allen die geloven zijn uit Abrahams geslacht, 20 (1989) 46
WHITLAU, W., Niet in de hemel. De wereld v.d. Joodse traditie, 19 (1988) 38-39
Wie is die man Jezus? (cd-rom), 32 (2001) 24
Wie is wie in de Bijbel, 53 (2022) 30-31
WIERINGA, T., Dit zijn de namen. Roman, 44 (2013) 95-96
WIERSINGA, H., Verzoening met het lijden?, 7 (1976) nr. 4, 10
Wij horen bij elkaar. Bijbelteksten voor de eenheid, 6 (1975) nr. 1, 15
Wij wachten op U. Liederen van Henk Jongerius, 7 (1976) nr. 1, 8
WIJNGAARDS, H., Als God ons samenbrengt, 29 (1998) 110
WIJNGAARDS, H., Mijn Galilea, mijn eigen mensen, 26 (1995) 42
WIJNGAARDS, J., Vrouwen geen priester?, 10 (1979) nr. 4, 25
WIJNGAARDS, H., Wie je ook bent, 27 (1996) 30
WILLEM VAN SAINT-THIERRY, Commentaar op het Hooglied vertaald door P. Verdeyen, 38 (2007) 62-63
WILLEMEN, T., Waar vogels zingen, 14 (1983) 55
WILLEMS, G.F., Jezus en de chassidim van zijn dagen, 28 (1997) 21-22
WILLEMS, G.F., Oog in oog met het vroegrabbijnse jodendom, 46 (2015) 63-64
WILLIAMS, J., God, liefdevol en geduldig, 52 (2021) 104
Willibrordvertaling. Schoolbijbel, vernieuwde uitgave 2012, 43 (2012) 120-122
WISSINK, R.H., De bijbel op school – Ja, maar hoe?, 7 (1976) nr. 3, 10
WOELDERINK, J., Het doopformulier, 12 (1981) 51
WOELDERINK, J., Het pastoraat rond het heilig Avondmaal, 12 (1981) 75
WOLSWIJK, F. e.a., Pastorale ontmoeting met zieken, 19 (1988) 23
WOODROW, M. – SANDERS, E.P., Mensen in de Bijbel, 19 (1988) 45
Woorden die raken, 51 (2020) 63-64; 53 (2022) 124; 54 (2023) 92
Yes! de Bijbel, 29 (1998) 24
Youcat Jongerenbijbel, 47 (2016) 126-127
Zacheüs. Wegwijs in de liturgie (tijdschrift), 39 (2008) 80
ZAHRNT, H., Bijbelkritiek en geloof, 2 (1971) nr. 2, 9
ZAHRNT, H., Hoe kan God dat toelaten? Job – de mens en het lijden, 17 (1986) 70
ZANDBELT, A., Jona, 21 (1990) 84
ZEHRER, F., De boodschap der gelijkenissen, 6 (1975) nr. 1, 14
ZENGER, E., Das erste Testament, 24 (1993) 51-59
Zingt Jubilate. Gezangen en gebeden voor de eredienst, 8 (1977) 33
ZINK, J., De bron van ons verleden, 20 (1989) 44
ZINK, J., Het is nog niet te laat, 16 (1985) 46
ZINK, J., Hoop die leven doet, 7 (1976) nr. 2, 15
ZINK, J., Jezus, 33 (2002) 43-44
ZINK, J., Vijf broden en twee vissen, 4 (1973) 84
Zó kun je bidden, 37 (2006) 18
Zoals er gezegd is over Jesaja, 2 (1971) nr. 3, 5
Zon, maan en sterren. 40 boeiende bijbelse woorden voor kinderen, 38 (2007) 26
ZUIDEMA, W., De vergeten taal van het verhaal, 21 (1990) 95
ZUURMOND,R., In hemelsnaam, 43 (2012) 125-126
ZUURMOND, R., Verleden tijd? Een speurtocht naar de ‘historische Jezus’, 26 (1995) 71-72
ZWIEP, A., Tussen tekst en lezer, 41 (2010) 127-128
ZWIEP, A., Tussen tekst en lezer II, 45 (2014) 127-128

OMZETTINGSTABEL NUMMERING JAARGANGEN -> NUMMERS VAN EZRA
40 (2009) 1-32 = Ezra 01
40 (2009) 33-64 = Ezra 02
40 (2009) 65-96 = Ezra 03
40 (2009) 97-128 = Ezra 04

41 (2010) 1-32 = Ezra 05
41 (2010) 33-64 = Ezra 06
41 (2010) 65-96 = Ezra 07
41 (2010) 97-128 = Ezra 08

42 (2011) 1-32 = Ezra 09
42 (2011) 33-64 = Ezra 10
42 (2011) 65-96 = Ezra 11
42 (2011) 97-128 = Ezra 12

43 (2012) 1-32 = Ezra 13
43 (2012) 33-64 = Ezra 14
43 (2012) 65-96 = Ezra 15
43 (2012) 97-128 = Ezra 16

44 (2013) 1-32 = Ezra 17
44 (2013) 33-64 = Ezra 18
44 (2013) 65-96 = Ezra 19
44 (2013) 97-128 = Ezra 20

45 (2014) 1-32 = Ezra 21
45 (2014) 33-64 = Ezra 22
45 (2014) 65-96 = Ezra 23
45 (2014) 97-128 = Ezra 24

46 (2015) 1-32 = Ezra 25
46 (2015) 33-64 = Ezra 26
46 (2015) 65-96 = Ezra 27
46 (2015) 97-128 = Ezra 28

47 (2016) 1-32 = Ezra 29
47 (2016) 33-64 = Ezra 30
47 (2016) 65-96 = Ezra 31
47 (2016) 97-128 = Ezra 32

48 (2017) 1-32 = Ezra 33
48 (2017) 33-64 = Ezra 34
48 (2017) 65-96 = Ezra 35
48 (2017) 97-128 = Ezra 36

49 (2018) 1-32 = Ezra 37
49 (2018) 33-64 = Ezra 38
49 (2018) 65-96 = Ezra 39
49 (2018) 97-132 = Ezra 40

50 (2019) 1-32 = Ezra 41
50 (2019) 33-64 = Ezra 42
50 (2019) [65-96]* = Ezra 43
(* Door een technische fout werden de pagina’s in Ezra nr. 43 verkeerd genummerd: opnieuw 33-64 in plaats van 65-96.)
50 (2019) 97-128 = Ezra 44

51 (2020) 1-32 = Ezra 45
51 (2020) 33-64 = Ezra 46
51 (2020) 65-96 = Ezra 47
51 (2020) 97-132 = Ezra 48

52 (2021) 1-32 = Ezra 49
52 (2021) 33-68 = Ezra 50
52 (2021) 69-104 = Ezra 51
52 (2021) 105-136 = Ezra 52

53 (2022) 1-32 = Ezra 53
53 (2022) 33-68 = Ezra 54
53 (2022) 69-96 = Ezra 55
53 (2022) 97-132 = Ezra 56

54 (2023) 1-28 = Ezra 57
54 (2023) 29-64 = Ezra 58
54 (2023) 65-96 = Ezra 59
54 (2023) 97-132 = Ezra 60

Reacties zijn afgesloten.